V létě jsme zasahovali už u více jak stovky případů kvůli horku. Zásadní je dostat člověka do stínu a chladu

14. července 2023

Od začátku léta vyjížděli pražští záchranáři k více jak stovce pacientů v kolapsových stavech, které nastaly velmi pravděpodobně v důsledku vysokých venkovních teplot. Horké počasí může rovněž vést ke zhoršení zdravotního stavu u chronicky nemocných pacientů. Nejohroženějšími skupinami obyvatel jsou děti a senioři. Při poskytování první pomoci je zásadní dostat člověka z přímého slunce, nenechávat ho o…číst více

Volání na linku 155

31. srpna 2021

Vytočte číslo 155 (ideálně přímo od postiženého) Nechte se vést operátorem a odpovídejte na jeho otázky. Vždy raději popisujte, co vidíte (např. „má křeče“), než co si myslíte („má epileptický záchvat“). Buďte připraveni sdělit následující informace:   Adresu / místo kam má sanitka přijet Komu voláte sanitku Co se stalo Po ukončení hovoru postupujte podle…číst více

Orientační body

  Při volání na linku 155 lze pro Vaši lokalizaci využít tyto orientační body (využitelné body se napříč kraji mohou lišit): • body záchrany • čísla lamp pouličního osvětlení • čísla železničních přejezdů • čerpací stanice • obchodní centra • sportoviště a sportovní areály • školy a školky • zastávky hromadné dopravy • ubytovací zařízení…číst více

Bezvědomí

Zkontroluje bezpečnost Nereaguje, ale normálně dýchá. Volejte linku 155 Kontrolujte dýchání a postupujte dle instrukcí operátora 155 Při zhoršení volejte znovu na linku 155   TIP: Zotavovací (dříve stabilizovaná poloha) se používá zejména tam, kde hrozí velké nebezpečí zvracení – např. při intoxikaci alkohokolem apod.

Bezvědomí/resuscitace

Zkontroluje bezpečnost Nereaguje a nedýchá, nebo nedýchá normálně Volejte linku 155 Začněte stlačovat hrudník Pokud je k dispozici AED, nechte jej přinést, zapněte a pokračujte podle pokynů Pokračujte v resuscitaci do příjezdu ZZS   TIP: Resuscitace se provádí na středu hrudníku frekvencí 100 – 120 stlačení za minutu a stlačujeme do hloubky 1/3 hrudníku. Pro…číst více

Použití AED

Zkontroluje bezpečnost Nereaguje a nedýchá normálně Volejte linku 155 Začněte stlačovat hrudník, pošlete někoho z přítomných pro AED Zapněte AED a pokračujte podle pokynů (nalepení elektrod, vyhodnocení rytmu, výboj) Pokračujte v resuscitaci dle instrukcí AED do příjezdu ZZS   TIP: Resuscitace se provádí na středu hrudníku frekvencí 100 – 120 stlačení za minutu a stlačujeme…číst více

Závažný úraz

Zkontrolujte bezpečnost Zastavte masivní krvácení (tlakem do rány) Volejte linku 155 Postupujte dle instrukcí operátora 155 S postiženým zbytečně nehýbejte Kontrolujte stav do příjezdu ZZS Při zhoršení volejte znovu na linku 155   TIP: Dbejte na vlastní bezpečnost a chraňte se gumovými rukavicemi. TIP: Masivní krvácení zastavte tlakem přímo v ráně. Pokud víte jak, použijte tlakový…číst více

Krvácení

Zkontroluje bezpečnost Zástavte masivní krvácení (tlakem do rány) Volejte linku 155 Zakryjte ránu obvazem nebo čistou tkaninou Postupujte dle instrukcí operátora 155 Kontrolujte stav do příjezdu ZZS Při zhoršení volejte znovu na linku 155   TIP: Dbejte na vlastní bezpečnost a chraňte se gumovými rukavicemi. TIP: Masivní krvácení zastavte tlakem přímo v ráně. Pokud víte jak,…číst více

Anafylaktická reakce

Zkontrolujte bezpečnost Známky silné alergické reakce (zhoršené dýchání, slabost, kolaps) Volejte linku 155 Použijte injekci první pomoci (pokud je k dispozici) Kontrolujte dýchání a postupujte dle instrukcí operátora 155 Můžete se pokusit chladit oblast krku Při zhoršení volejte znovu na linku 155   TIP: Injekce první pomoci obsahuje dávku adrenalinu, která má odvrátit anafylaktickou reakci…číst více

Dušnost

Zkontrolujte bezpečnost Potíže s dýcháním Podejte chronickou medikaci (pokud má postižený předepsanou) Nedojde-li k ústupu obtíží Volejte linku 155 Kontrolujte vědomí a dýchání a postupujte dle instrukcí operátora 155 Při zhoršení volejte znovu na linku 155   TIP: Chronickou medikaci podávejte jen do maximální doporučené dávky, uvedené v příbalovém letáku léku.

Popálení/opaření

Zkontrolujte bezpečnost Při větším rozsahu nebo u dětí volejte na linku 155 Dostaňte zraněného z dosahu tepla Šetrně odstraňte oděv a předměty zadržující teplo (např. prsteny) Lokálně chlaďte pod chladnou a čistou tekoucí vodou Zabraňte dalším ztrátám tepla Kontrolujte stav do příjezdu ZZS Při zhoršení volejte znovu na linku 155   TIP: Pokud zejména z opařeného…číst více

Bolesti na hrudi

Zkontrolujte bezpečnost Náhle vzniklá bolest na hrudi Volejte linku 155 Zamezte pohybu postiženého Můžete podat ½ tablety Aspirinu / Acylpyrinu nebo 3 tablety Anopyrinu Kontrolujte vědomí a dýchání a postupujte dle instrukcí operátora 155 Při zhoršení volejte znovu na linku 155   TIP: Celková dávka podaných léků by neměla převýšit 300 mg kyseliny acetylsalicylové. Podáním…číst více

Mozková příhoda

Zkontrolujte bezpečnost Známky náhle vzniklého postižení řeči, pohybu, pokles koutku, porucha vidění, zmatenost Volejte ihned linku 155 (nečekejte, zda se stav nezlepší) Kontrolujte vědomí a dýchání a postupujte dle instrukcí operátora 155 Při zhoršení volejte znovu na linku 155   TIP: Při podezření na cévní mozkovou příhodu neváhejte s přivoláním záchranné služby. Včasná pomoc rozhoduje o…číst více

Záchvat křečí

Zkontrolujte bezpečnost Volejte linku 155 Při probíhajících křečích: • zabraňte nekontrolovanému pádu • chraňte hlavu postiženého před úrazem Po odeznění křečí zkontrolujte stav vědomí a dýchání (postižený bývá apatický, zmatený a probírá se postupně) Postižený nedýchá nebo nedýchá normálně -> Resuscitace Postižený je v bezvědomí, ale dýchá normálně -> Bezvědomí Postižený je zmatený a probírá…číst více

Kolaps

Zkontrolujte bezpečnost Náhlý kolaps – snažte se zabránit zranění při pádu Zakloňte hlavu a zkontrolujte dýchání Pokud osoba dýchá a stav se během několika desítek vteřin sám neupraví Volejte linku 155 Kontrolujte dýchání a postupujte dle instrukcí operátora 155 Při zhoršení volejte znovu na linku 155   TIP: Nikdy nedávejte postiženému nic pod hlavu. Maximálně…číst více

Alergie

Zkontrolujte bezpečnost Náhle vzniklý otok, zarudnutí, svědění (příznaky alergické reakce) po kontaktu s alergenem Podejte léky na alergii V případě zhoršení volejte linku 155 Kontrolujte dýchání a postupujte dle instrukcí operátora 155 Při zhoršení volejte znovu na linku 155   TIP: Léky na alergii podejte jen v případě, že je osoba schopna lék sama zapít. Jakmile…číst více