Zkontrolujte bezpečnost

Volejte linku 155

Při probíhajících křečích:

• zabraňte nekontrolovanému pádu

• chraňte hlavu postiženého před úrazem

Po odeznění křečí zkontrolujte stav vědomí a dýchání (postižený bývá apatický, zmatený a probírá se postupně)

Postižený nedýchá nebo nedýchá normálně -> Resuscitace

Postižený je v bezvědomí, ale dýchá normálně -> Bezvědomí

Postižený je zmatený a probírá se -> Opatrně navažte kontakt, postižený může být zmatený a v důsledku toho i agresivní -> Kontrolujte stav do příjezdu ZZS -> Při zhoršení znovu volejte na linku 155

Jedná-li se o dítě s horečkou -> snižte tělesnou teplotu (např. chladnými zábaly)

TIP: Nikdy nevkládejte postiženým nic do úst!