Zkontrolujte bezpečnost

Náhlý kolaps – snažte se zabránit zranění při pádu

Zakloňte hlavu a zkontrolujte dýchání

Pokud osoba dýchá a stav se během několika desítek vteřin sám neupraví

Volejte linku 155

Kontrolujte dýchání a postupujte dle instrukcí operátora 155

Při zhoršení volejte znovu na linku 155

 

TIP: Nikdy nedávejte postiženému nic pod hlavu. Maximálně můžete zvednout dolní končetiny.