Akreditovaný kvalifikační kurz řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

Pro velký zájem jsou nyní zájemci do kurzu přijímáni na základě úspěšně absolvovaného výběrového řízení. V současné době je přihlašování do výběrového řízení z důvodu značného počtu již přihlášených zájemců do odvolání pozastaveno. O možnosti přihlašování do dalšího běhu kurzu vás budeme informovat zde na webu.

Akreditace – Řidič vozidla ZZS (platnost akreditace do 31. 12. 2028)

Tímto akreditovaným kvalifikačním kurzem uchazeč získá odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby podle §35 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů. Činnosti řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby upravuje § 36 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Celková doba kurzu je 600 hodin, z toho 320 hodin teoretické výuky a 280 hodin praxe (v nemocnicích a v provozu ZZS). Minimální délka trvání kurzu je 1 rok. Maximální povolená absence je 15 % z celkového počtu hodin kurzu.

Teoretická výuka probíhá 1x týdně vždy od 8:00 do 16:00 hodin v učebně Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP, Výstaviště Praha-Holešovice, areál Výstaviště 67, LDS 24.

Praktická výuka probíhá ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Ústřední vojenské nemocnici, a také v provozu ZZS HMP.

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou před odbornou komisí. Zkouška se skládá z praktické a teoretické části. Absolvent kurzu získá po úspěšném složení zkoušky osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru řidič vozidla ZZS. Toto osvědčení s platností pro celé území České republiky je bez časového omezení.

Cena kurzu bude upřesněna.

Vstupní podmínky:

  • ukončené střední vzdělání (střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou);
  • držitel řidičského oprávnění minimálně skupiny C 1;
  • zdravotní způsobilost.

Pro zařazení do výběrového řízení prosím vyplňte níže uvedený kontaktní formulář.

Přihlašovací formulář je prozatím uzavřen.

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 EP