Akreditovaný kvalifikační kurz řidič vozidla ZZS

Pro velký zájem jsou nyní zájemci do kurzu přijímáni na základě úspěšně absolvovaného výběrového řízení. Termín následujícího výběrového řízení (do kurzu, který bude zahájen v prvním pololetí roku 2024) bude vypsán ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023.

Akreditace – Řidič vozidla ZZS

 • Akreditovaný kvalifikační kurz, kterým se získává odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby podle §35 zákona č. 96/2004 Sb.
 • Činnosti řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby upravuje vyhláška 55/2011 o Činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v § 36 Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
 • Platnost akreditace: do 31. 12. 2023
 • Délka výuky: 320 hodin teoretická výuka a 280 hodin praxe v nemocnicích a v provozu ZZS
 • Cena kurzu: bude upřesněna

Vstupní podmínky:

 • ukončené střední vzdělání (střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou)
 • držitel řidičského oprávnění minimálně skupiny C 1
 • dobrý zdravotní stav
 • Teoretická výuka probíhá 1x týdně vždy od 8:00 -16:00 hodin v učebně Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP Výstaviště Praha Holešovice, Areál Výstaviště 67, LDS 24, 170 00 Praha 7- Holešovice.
 • Praktická výuka probíhá ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Ústřední vojenské nemocnici a na vozech ZZS HMP.
 • Celková délka kurzu (600 hodin) je minimálně 1 rok (maximální povolená absence je 15 % z celkového počtu hodin).
 • Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou před odbornou komisí. Zkouška se skládá z praktické a teoretické části.
 • Absolvent kurzu získá po úspěšném složení zkoušky Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Toto osvědčení je bez omezení platnosti.

Pro zařazení do výběrového řízení prosím vyplňte níže uvedený kontaktní formulář.

Zařazení do výběrového řízení kurzu Řidič vozidla ZZS

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 EP