Prosíme všechny žadatele o průzkum či spolupráci na závěrečných pracích, aby vyplnili příslušný formulář. Ten pak bude automaticky zaslán kontaktní osobě, kterou je pro tyto účely Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (jaroslav.pekarazzshmp.cz).

Jakékoliv další dotazy týkající se průzkumů na ZZS HMP směřujte na kontaktní osobu.

Zaslané žádosti budou následně hodnoceny odbornou komisí, která posoudí úroveň metodologie výzkumu a přínos pro provoz ZZS HMP. Žádosti nesplňující uvedená kritéria budou automaticky zamítnuty. Zamítnuty budou také žádosti, které cílí na témata, která jsou již na ZZS HMP zkoumána nebo je jejich výzkum již naplánován.


Průzkum na ZZS HMP

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 EP