Studenti, žádající ZZS HMP o spolupráci na jejich závěrečných pracích, musí k žádosti doložit projekt závěrečné práce, který bude posuzovat odborná komise.

Projekt musí obsahovat základní anotaci práce, metodologii výzkumu, požadovaná data, rozsah spolupráce a závazek předání výsledků práce na ZZS HMP.

  • Při hodnocení odbornou komisí jsou posuzována tato kritéria:
    • úroveň metodologie výzkumu
    • přínos pro provoz ZZS HMP
  • Žádosti nesplňující uvedená kritéria jsou automaticky zamítnuty. Zamítnuty budou také žádosti, které cílí na témata, která jsou již na ZZS HMP zkoumána nebo je jejich výzkum již naplánován.
  • Žádost zašlete kontaktní osobě na Vzdělávací a výcvikové středisko v elektronické podobě. Žádost opatřete podpisem a naskenujte nebo zašlete poštou na adresu Vzdělávacího a výcvikového střediska.
  • Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.  e-mail: jaroslav.pekarazzshmp.cz


PRŮZKUM NA ZZS HMP