Operační řízení přednemocniční péče – certifikovaný kurz

ZZS HMP je akreditována pro realizaci celého vzdělávacího programu s platností do: 31. 1. 2023 (MZČR č. j.: MZDR 34920/2017-10/ONP).

Akreditace – Operační řízení přednemocniční péče

 • Akreditovaný certifikovaný kurz, kterým se získává zvláštní odborná způsobilost k činnostem v rámci zdravotnického operačního střediska dle §17 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
 • Tento certifikovaný kurz je zároveň modulem specializačního vzdělávání zdravotnického záchranáře pro urgentní medicínu.
 • Platnost akreditace: do 31. 1. 2023
 • Délka výuky: 80 hodin teoretická výuka

132 hodin praktická výuka (z toho 60 hodin neakreditovaná praxe – lze konat na jiných KZOS v republice)

 • Cena kurzu: 14 000,- Kč

bez neakreditované praxe 11 500,-Kč

 • Vstupní podmínky:
 • všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář
 • platná registrace
 • Teoretická výuka probíhá 1x za 14 dnů od 8:00 – 16:00
 • Místo výuky:
 • ZZS HMP Korunní 98, Praha 10, učebna ve 4. patře
 • Učebna Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP Výstaviště Praha

Holešovice, Areál Výstaviště 67, LDS 24, Praha 7- Holešovice

 • Praktická výuka: Zdravotnické operační středisko ZZS HMP Korunní 98, Praha 10
 • Kurz je zakončen odbornou zkouškou před komisí. Zkouška se skládá z praktické a teoretické části.
 • Absolvent kurzu obdrží certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti, který je platný na území celé České republiky.
Přihlášení ke kurzu Operační řízení PNP
6 + 0 =

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 EP