Certifikovaný kurz operační řízení přednemocniční péče

Akreditace – Operační řízení přednemocniční péče (platnost akreditace do 28. 2. 2028)

Tímto certifikovaným kurzem uchazeč získá zvláštní odbornou způsobilost k činnostem v rámci zdravotnického operačního střediska dle §17 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Tento certifikovaný kurz je zároveň modulem specializačního vzdělávání zdravotnického záchranáře pro urgentní medicínu, a dále certifikovaného kurzu ošetřovatelská péče o pacienta v PNP a operační řízení PNP.

Celková doba kurzu je 212 hodin, z toho 80 hodin teoretické výuky a 132 hodin praktické výuky, přičemž 60 hodin z této praktické výuky (neakreditovanou praxi) lze absolvovat na kterémkoliv KZOS v ČR. Maximální povolená absence je 15 % z celkového počtu hodin kurzu.

Teoretická výuka probíhá 1x za 14 dnů od 8:00 do 16:00 hodin buď v učebně Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP, Výstaviště Praha-Holešovice, areál Výstaviště 67, LDS 24, anebo v učebně ZZS HMP na Korunní 98, Praha 10.

Praktická výuka probíhá ve zdravotnickém operačním středisku ZZS HMP, Korunní 98, Praha 10.

Kurz je zakončen odbornou zkouškou před komisí, zkouška se skládá z praktické a teoretické části. Absolvent kurzu získá po úspěšném složení zkoušky certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti. Tento certifikát s platností pro celé území České republiky je bez časového omezení.

Cena kurzu bude upřesněna.

Vstupní podmínky:

  • všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář.
Přihlášení ke kurzu Operační řízení PNP

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 EP