Zkontroluje bezpečnost

Nereaguje, ale normálně dýchá.

Volejte linku 155

Kontrolujte dýchání a postupujte dle instrukcí operátora 155

Při zhoršení volejte znovu na linku 155

 

TIP: Zotavovací (dříve stabilizovaná poloha) již není rutinně doporučována. Používá se např. při intoxikacích.