Volání tísňové linky
Kterou informaci je při hovoru s dispečerem linky 155 nejdůležitější uvést?

Nejdůležitější ze všeho je nahlásit adresu – místo, kde se zraněný či nemocný člověk nachází. V případě, že volající nezná svou přesnou polohu, rozhodně doporučujeme použití aplikace Záchranka (https://www.zachrankaapp.cz), která po stisknutí tlačítka odešle aktuální polohu volajícího na příslušný dispečinku záchranné služby. Ke stažení je zdarma na všechny chytré mobilní telefony.

Jak mohou kontaktovat záchrannou službu osoby s hendikepem sluchu nebo řeči?

Pro tyto případy preferujeme použití aplikace Záchranka, která volajícího automaticky lokalizuje, a navíc umožňuje pomocí piktogramů předat základní informaci o charakteru události i o počtu postižených.

Je možné zaslat i SMS zprávu na číslo 724 333 155, ale pozor – v takovém případě nemáme žádnou možnost, jak volajícího lokalizovat, a navíc doručení SMS může trvat v krajním případě i několik hodin. Za doručení textové zprávy nezodpovídá ZZS HMP, ale jednotliví mobilní operátoři. Do zprávy je potřeba vždy uvést i adresu, a pokud nedostanete potvrzení o přijetí SMS, je nutné přivolat pomoc jiným způsobem.

Musí dispečerky zdravotnického operačního střediska hovořit cizím jazykem?

Znalost cizího jazyka není v případě operátorek mezi kvalifikačními požadavky, které vyžaduje platná legislativa. Dispečerky a dispečeři jsou především zdravotnickými profesionály. V praxi je ale v každé pracovní skupině minimálně jedna kolegyně nebo kolega, kteří jsou schopni vést hovor v cizím jazyce, zpravidla v angličtině. V každém případě je vždy možnost propojit volajícího telekonferencí i s operátory linky 112, kteří mohou zajistit tlumočení hovoru v několika světových jazycích.

Jaký je rozdíl mezi linkou 112 a 155?

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v České republice spadá pod Hasičský záchranný sbor. Pokud tedy potřebujete záchrannou službu a voláte na číslo 112, operátoři hovor vždy přepojují na naše zdravotnické operační středisko (ZOS), tedy tam, kam se dovoláte přímo vytočením linky 155. V případě, že je na místě zraněný či jinak na zdraví ohrožený člověk, je vždy nejlepší volat přímo tísňovou linku 155, aby se pomoc nezdržovala.

Zjednodušeně řečeno je linka 112 určena především pro cizince, aby se pomoci v Evropě dovolali na stejném čísle. Podmínkou práce dispečerů linky 112 je hovořit minimálně anglickým jazykem, cizinci by se tak zde měli snáze dorozumět.

Mohu dostat informace o stavu pacienta, kterému jsem poskytl první pomoc?

Bohužel to možné není. Veškeré informace o pacientovi podléhají povinné mlčenlivosti, a tak nemůžeme sdělovat nikomu kromě rodinných příslušníků (a i zde platí přísná omezení) jakékoliv informace. Můžeme vás však ujistit, že v případě přivolání posádky zdravotnické záchranné služby a postupování podle rad operátora na tísňové lince 155 jste pro pacienta udělali s největší pravděpodobností maximum, co bylo v danou chvíli možné.

Pro pacienty a jejich blízké
Transportuje ZZS HMP nastávající maminky do porodnice, ve které se k porodu registrovaly?

Pokud to umožňuje provozní situace, nevyskytnou se žádné komplikace a porodnice, ve které je rodička registrována, pacienty přijímá, vozíme nastávající maminky skutečně do porodnice, ve které se registrovaly (pokud jde o porodnici na území hl. m. Prahy). Nicméně vše vždy záleží na aktuálním stavu pacientky. Je mnoho okolností, které mohou nastat, a kvůli nimž nemůžeme během konkrétního zásahu přání rodičky vyhovět. Zejména vážný zdravotní stav může vést k transportu do nejbližší možné porodnice. O konečném výběru zdravotnického zařízení může rozhodovat také týden těhotenství, ve kterém rodička je. Vždy jednáme v nejlepším zájmu pacientky i jejího dítěte, nejdůležitější je však pro nás zdravotní stav rodičky.

Je možné doprovodit v sanitce pacienta při převozu do zdravotnického zařízení?

Ve většině případů to možné není, a to z prostorových, bezpečnostních a hygienických důvodů. V ambulantním prostoru sanitky, který je vybaven jako malá jednotka intenzivní péče, je množství zdravotnického vybavení a řada přístrojů pro zajištění všech životních funkcí pacienta. Během převozu probíhá vyšetření, zajištění základních životních funkcí a intenzivní péče o pacienta. Nazmar tak nepřijde ani jediná minuta a je k tomu potřeba klid a dostatek prostoru. Velmi důležité je také dodržení správných hygienických podmínek pro péči o pacienta – transport dalších osob zvyšuje rizika přenosu nemocí jak pro pacienta, tak i pro další pacienty, za kterými posádka teprve vyrazí. Zároveň je jízda pražskou dopravou s užitím výstražných světel a majáků pro případný doprovod riziková.

Převáží-li však přínos doprovodu pro pacienta nad riziky plynoucími z jeho transportu, lze výjimečně doprovod povolit. To se týká zejména rodičů malých dětí nebo doprovodu tělesně a duševně postižených osob, které vyžadují trvalou přítomnost svého opatrovníka.

Mohu si určit, do jakého zdravotnického zařízení mě posádka zdravotnické záchranné služby v sanitce odveze?

Ne, to bohužel není možné. Zákon o zdravotních službách (§29 odst. 2 písm. a) výslovně vyjmul zdravotnickou záchrannou službu z tohoto práva volby. Pacient námi ošetřený si tedy zvolit poskytovatele zdravotních služeb, kam bude transportován, nemůže. Zdravotnická záchranná služba má povinnost transportovat pacienta k tzv. cílovému poskytovateli, který je definován zákonem (č. 374/2011 Sb.) takto: cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče se rozumí nejblíže dostupný poskytovatel akutní lůžkové péče, který je způsobilý odborně zajistit pokračování poskytování zdravotní péče pacientovi, odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života.

Volba zdravotnického zařízení, kam bude pacient převezen po ošetření záchrannou službou musí tedy odpovídat především zdravotnímu stavu pacienta.  V praxi se ale ZZS HMP zpravidla snaží směřovat pacienta tam, kde je to pro něj účelné. Pokud se pacient například dlouhodobě s určitou nemocí léčí v konkrétní nemocnici a dojde opět ke zhoršení této nemoci, snažíme se jej odvézt do „jeho“ nemocnice. Samozřejmě je ale nutné, aby to umožňoval stav pacienta a provozní situace.

Je možné při příznacích porodu přivolat zdravotnickou záchrannou službu k transportu do porodnice?

Transport rodičky do zdravotnického zařízení (porodnice) patří mezi běžné činnosti, které zdravotnická záchranná služba provádí. Pokud se tedy nebudete z jakéhokoliv důvodu cítit na to, abyste nastávající maminku převezli do nemocnice sami, přivolání ZZS na tísňové lince 155 je v pořádku.

Jak mohu zaslat zpětnou vazbu k zásahu posádek ZZS HMP?

Zpětná vazba pacientů a jejich blízkých je pro nás velmi důležitá a pomáhá nám při průběžném vyhodnocování kvality naší služby. Stejně tak pochvaly a poděkování jsou pro naše zdravotníky vítaným povzbuzením v jejich náročné práci. Vaše poznatky, připomínky, poděkování, pochvaly i případné stížnosti je možné zaslat na adresu: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, 101 00, Praha 10, případně e-mailem na adresu: podatelnazzshmp.cz nebo využijte webové formuláře zde. Nezapomeňte, prosím, uvést datum a přibližný čas poskytnutí neodkladné péče našimi záchranáři a ideálně jméno pacienta a adresu místa zásahu. Pokud je to možné, připojte prosím též identifikační číslo výjezdové skupiny.

Pro zdravotníky a studenty
Mohu jako zdravotník či student zdravotnického oboru absolvovat stáž na voze ZZS HMP?

Jste-li zdravotník či student zdravotnického oboru, obraťte se prosím s vaší žádostí na naše Vzdělávací a výcvikové středisko, které s vámi případný průběh stáže projedná. Pište na e-mailovou adresu vvszzshmp.cz.

Je možné ve spolupráci se ZZS HMP zpracovat diplomovou práci?

Ano, je to možné, vždy ale vyžadujeme, aby téma práce mělo účelný vztah k činnosti a potřebám ZZS HMP a výsledky práce budou poskytnuty ZZS HMP. Obraťte se prosím s vaším požadavkem na naše Vzdělávací a výukové středisko, které Vaši žádost posoudí. Více informací a kontaktní formulář naleznete zde.

Je možné u ZZS HMP zakoupit Pediatrický protokol?

Pokud máte zájem o koupi Pediatrického protokolu, obraťte se prosím na Asociaci zdravotnických záchranných služeb ČR (AZZČR).

Ostatní dotazy k provozu ZZS HMP
Proč sanitní vozy tolik „houkají“ a „blikají“?

Zdravotnická záchranná služba poskytuje přednemocniční neodkladnou péči pacientům v přímém ohrožení života či s vážným ohrožením zdraví. Právě z tohoto důvodu je důležitý rychlý, a přitom bezpečný a plynulý průjezd sanitních vozidel z výjezdové základny k pacientovi a do zdravotnického zařízení. V rámci neodkladné péče hrají roli mnohdy i minuty. Sanitní vozidla ZZS HMP musí při své činnosti dbát na bezpečný průjezd Prahou, a to jak pro naše vozidla, tak zejména pro vozidla ostatní i pro další účastníky silničního provozu – chodce, cyklisty a další. Ze všech uvedených důvodů je nezbytné užití výstražných světelných i zvukových znamení.  Velmi nás mrzí, pokud Vám jsou světelná a zvuková výstražná znamení nepříjemná, jejich intenzitu však není možné měnit či jakkoli upravovat, musí odpovídat příslušným normám.

Je možné věnovat ZZS HMP plyšové hračky pro děti?

Plyšové hračky pro naše malé pacienty bohužel „jen tak“ přijímat nemůžeme. Můžeme rozdávat pouze plyšové hračky, které mají „potvrzení“ o vyčištění a každá musí být navíc separátně zabalena.  Doporučujeme se obrátit spíše na kojenecký ústav nebo dětský domov, jistě tamním dětem uděláte velkou radost.

Funguje v Praze systém tzv. first responderů?

Systém „first responderů“ funguje v Praze řadu let a opírá se zejména o spolupráci s profesionálními sbory – Městskou policií a Policí ČR, jejichž příslušníky také pravidelně školíme. Se zapojením jiných (laických) zájemců v dohledné době nepočítáme, protože stávající systém plně vyhovuje podmínkám kompaktního území hl. m. Prahy.

Jak mohu nahlásit umístění AED ve veřejně přístupných prostorách?

Informaci o umístění defibrilátoru můžete vložit sami do aplikace Záchranka. Použijte funkci „lokátor“ -> „Nahlásit AED“, a tím je příslušná záchranná služba o umístění přístroje automaticky informována a po jejím potvrzení je pak přístroj dostupný v databázi této aplikace.

Pořádám akci pro veřejnost, co musím zajistit pro její bezpečný průběh, jak vás o ní mohu informovat a co potřebujete vědět?

Povinností pořadatele jakékoliv akce pro veřejnost je zajistit její bezpečný průběh v místě konání. Jakým způsobem organizátor tato opatření pojme, nechává zákon na něm. Jako ZZS HMP uvítáme, když nás budete v dostatečném předstihu o konání akce informovat, například prostřednictvím formuláře zde. Je pro nás důležité zejména datum, čas a přesné místo konání akce (i včetně případných uzavírek komunikací v okolí a nejvhodnější příjezdové cesty), předpokládaný počet návštěvníků, případně kontakt na zdravotníka/službu, která na místě zajišťuje zdravotnický dozor. Doporučený standard zdravotnického zajištění hromadných akcí najdete ZDE.

Pořádáte kurzy poskytování první pomoci pro veřejnost?

Otevřené kurzy pro veřejnost z kapacitních důvodů nepořádáme. Užitečné informace o první pomoci vám rádi sdělíme během akcí pro veřejnost, které ZZS HMP pravidelně pořádá nebo se jich účastní, jako je například Den linky 155, který se koná vždy 15. května.

V případě zájmu o pořádání individuálního kurzu pro uzavřenou skupinu doporučujeme náš standardizovaný kurz první pomoci (osmihodinový kurz pro maximálně 15 posluchačů). V tomto kurzu jsme schopni za pomoci interaktivních pomůcek, mikrosimulací a nácviku kvalitně a odpovědně předat základní informace a dovednosti k poskytování první pomoci.  Kurz vedou vždy dva naši lektoři z řad zdravotnických záchranářů a dispečerek zdravotnického operačního střediska. Obsahem kurzu je mimo jiné volání na tísňovou linku, lokalizace a spolupráce s dispečerem, postup u pacienta v bezvědomí včetně resuscitace, postup u dopravní nehody, zástavy masivního krvácení a zvládnutí první pomoci u několika dalších neodkladných stavů. Cena za tento kurz je dle ceníku a obsazenosti posluchači od 2000,-Kč do 2500,-Kč na osobu. V případě zájmu se prosím obraťte na naše Vzdělávací a výcvikové středisko na e-mailové adrese vvszzshmp.cz.

Seznam pojmů a zkratek

Posádky

RZP – Rychlá zdravotnická pomoc (dvoučlenná posádka záchranáře a řidiče ZZS, případně dvou záchranářů)

RV či RLP – Rychlá lékařská pomoc (dvoučlenná posádka s lékařem)

LVS – Letecká výjezdová skupina (posádka leteckých záchranářů – piloti, lékař a zdravotnický záchranář)

IP – Inspektor (záchranář vysílaný k mimořádným či závažným událostem)

ZOS – zdravotnické operační středisko (dispečink)

Koroner – lékař zajišťující prohlídku těla zemřelého

Události

DN – dopravní nehoda

OA – osobní automobil

NA – nákladní automobil

M – muž

Ž – žena

Úrazy a onemocnění

CMP – cévní mozková příhoda

IM – infarkt myokardu (AIM – akutní infarkt myokardu)

CO – oxid uhelnatý

DK – dolní končetina

HK – horní končetina

Kontuze – pohmožděnina

Komoce – otřes mozku

Ebrieta – opilost

C páteř – krční páteř

Intox. – intoxikace / otrava

NZO – náhlá zástava (krevního) oběhu


Zákroky, zdravotnická technika, nemocniční oddělení

AED – automatizovaný externí defibrilátor

UPV – umělá plicní ventilace

OTI – (orotracheální) intubace

KPR – kardiopulmonální resuscitace

TANR – telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace

PV – při vědomí

UP či EMERY – urgentní příjem

Chir. amb. (CHIR) – chirurgická ambulance

Int. amb.(INT) – interní ambulance

POP – klinika popálenin

Složky integrovaného záchranného systému a další organizace

IZS – integrovaný záchranný systém

PČR – Policie České republiky

HZS – Hasičský záchranný sbor

AČR – Armáda České republiky

MP – Městská policie

DP / DPP – Dopravní podnik

ZZS HMP – Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

ZZS SČK – Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje

ČČK – Český červený kříž

Zkratky zdravotnických zařízení

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice

FNM – Fakultní nemocnice v Motole

FNKV – Fakultní nemocnice Královské vinohrady

NNB – Nemocnice na Bulovce

NNF – Nemocnice na Františku

NNH – Nemocnice na Homolce

NMSKB – Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (Pod Petřínem)

PNB – Psychiatrická nemocnice Bohnice

TN – Thomayerova nemocnice

VFN – Všeobecná fakultní nemocnice

[/ed_column] [/ed_column_wrap]