Akreditovaný kvalifikační kurz řidič zdravotnické dopravní služby

Tento kurz je v přípravě. O možnosti přihlášení do kurzu vás budeme informovat zde na webu.

Akreditace – Řidič ZDS (platnost akreditace do 31. 12. 2027)

Tímto akreditovaným kvalifikačním kurzem uchazeč získá odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby podle § 40 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů. Činnosti řidiče zdravotnické dopravní služby upravuje § 41 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Celková doba kurzu je 180 hodin, z toho 80 hodin teoretické výuky, 64 hodin teoreticko-praktické výuky a 36 hodin odborné praxe. Minimální délka trvání kurzu závisí na formě studia (v kombinované formě je to cca. 5 měsíců). Maximální povolená absence je 15 % z celkového počtu hodin kurzu.

Teoretická výuka probíhá v učebně Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP, Výstaviště Praha-Holešovice, areál Výstaviště 67, LDS 24.

Praktická výuka probíhá na pracovištích ZDS a RZP ZZS HMP.

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou před odbornou komisí. Zkouška se skládá z praktické a teoretické části. Absolvent kurzu získá po úspěšném složení zkoušky osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru řidič zdravotnické dopravní služby. Toto osvědčení s platností pro celé území České republiky je bez časového omezení.

Cena kurzu bude upřesněna.

Vstupní podmínky:

  • ukončené základní vzdělání;
  • řidičské oprávnění minimálně skupiny B;
  • zdravotní způsobilost.

Pro zařazení do kurzu prosím vyplňte níže uvedený kontaktní formulář.

Přihlašovací formulář je prozatím uzavřen.