Pracoviště krizové připravenosti

Zařízení zdravotnické záchranné služby (ZZS) vždy tvoří podle zákona č. 374/2011 Sb. vedle ředitelství, výjezdových skupin atp. také pracoviště krizové připravenosti, které je určeno pro koordinaci:
1. úkolů vyplývajících z krizového plánu a dokumentace integrovaného záchranného systému,
2. psychosociálních intervenčních služeb v případě mimořádné události nebo krizové situace,
3. vzdělávání a výcviku v oblasti krizového řízení, urgentní medicíny a medicíny katastrof,
4. vzdělávání a výcviku složek IZS k poskytování neodkladné resuscitace,
5. komunikačních prostředků pro plnění úkolů v IZS a v krizovém řízení.

V rámci plnění těchto a dalších úkolů stanovených tzv. krizovou legislativou je u ZZS na pracovišti krizové připravenosti zaměstnán krizový manager, který zároveň plní funkci styčného bezpečnostního zaměstnance. Takového zaměstnance musí mít každá organizace určená jako subjekt kritické infrastruktury.

Jedním z požadavků na krizového managera je vykazovat plánovací činnost. Tím se rozumí vytvářet traumatologický plán, v němž jsou stanoveny opatření a postupy při zajišťování a poskytování přednemocniční neodkladné péče v případě mimořádných událostí s hromadným postižením osob (MU s HPO) a dále plán krizové připravenosti, což je dokument upravující přípravu ZZS k řešení krizových situací, tj. situací, kdy byl vyhlášen jeden z krizových stavů.

Aby však byly výjezdové skupiny v těchto nestandardních situacích opravdu akceschopné, nestačí vytvořit pouze plány, ale je potřeba vybavit je odpovídajícími prostředky. Lékaři a zdravotničtí záchranáři tak mají k dispozici:

 1. Prostředky na třídění postižených osob, tj. pásky a karty, které určí pořadí ošetření na místě a prioritu transportu do zdravotnického zařízení
 2. Ochranné prostředky používané výjezdovými skupinami v případě biologického ohrožení,
 3. Atlas operativních karet, který byl vytvořen pro účel rychlé orientace ve vytipovaných místech s možnosti velkého výskytu osob,
 4. Reflexní vesty a cedule označující shromaždiště raněných a odsun sloužící ke snadnější orientaci mezi zaměstnanci a k vytyčení jednotlivých pracovišť v místě MU s HPO,
 5. Modul Golem, který slouží jako mobilní informační středisko, štábní pracoviště, shromaždiště raněných a zázemí personálu ZZS,
 6. Modul Atego – tedy velkokapacitní sanitní vůz v režimu rychlé zdravotnické pomoci na terénním podvozku s nadstandardním vybavením kyslíkem a možností více míst pro pacienty.
 7. Speciální OOPP – balistické vesty, ochranné helmy, brýle, neprůřezné rukavice, detektory CO
 8. Radiostanice PEGAS
 9. Materiálně technické prostředky – vytápěné a klimatizované stany, materiálové kufry, osvětlovací soupravy
 10. Kontrolní listy postupů u specifických událostí
 11. Ochranné masky
 12. Personální zálohy organizace

Na pracovišti krizové připravenosti působí též koordinátorka psychosociální intervenční služby. Tato kolegyně vede skupiny PEER, která pomáhá řešit nadlimitně psychicky zatěžující události u všech našich zaměstnanců. Více informací naleznete na https://spis.cz/