Hypoglykemie – při vědomí

Zkontrolujte bezpečnost

Slabost u osoby léčené s cukrovkou

Pokud je osoba schopna se bez pomoci napít

Podejte cukr (nápoj, tablety, kostky…)

Kontrolujte postiženého

Nedojde-li ke zlepšení ani po opakované dávce

Volejte linku 155

Kontrolujte dýchání a postupujte dle instrukcí operátora 155

Při zhoršení vždy volejte znovu na linku 155

 

Hypoglykemie – bezvědomí

Zkontrolujte bezpečnost

Bezvědomí u osoby léčené cukrovkou

Nereaguje, ale normálně dýchá

Podejte injekci první pomoci (pokud je k dispozici)

Volejte linku 155

Kontrolujte dýchání a postupujte dle instrukcí operátora 155

Při zhoršení volejte znovu na linku 155

 

TIP: Injekce první pomoci obsahuje látku, která uvolňuje zásobu cukru a může tak postiženého probrat z bezvědomí (např. Glukagen).