Zkontroluje bezpečnost

Nereaguje a nedýchá normálně

Volejte linku 155

Začněte stlačovat hrudník, pošlete někoho z přítomných pro AED

Zapněte AED a pokračujte podle pokynů (nalepení elektrod, vyhodnocení rytmu, výboj)

Pokračujte v resuscitaci dle instrukcí AED do příjezdu ZZS

 

TIP: Resuscitace se provádí na středu hrudníku frekvencí 100 – 120 stlačení za minutu a stlačujeme do hloubky 5 – 6 cm. Pro udržení správné frekvence poslouchejte operátory 155, případně využijte aplikace obsahující metronomy.

Instrukce z AED: 

1., Zkontroluj vědomí.

2., Přivolej pomoc.

3., Uvolni dýchací cesty.

4., Zkontroluj dýchání.

5., Nalep elektrody.

6., Automatická analýza rytmu, nedotýkej se pacienta.

7., Stiskni tlačítko „Výboj“.

8., Začni resuscitovat.