Zkontroluje bezpečnost

Nereaguje a nedýchá, nebo nedýchá normálně

Volejte linku 155

Začněte stlačovat hrudník

Pokud je k dispozici AED, nechte jej přinést, zapněte a pokračujte podle pokynů

Pokračujte v resuscitaci do příjezdu ZZS

 

TIP: Resuscitace se provádí na středu hrudníku frekvencí 100 – 120 stlačení za minutu a stlačujeme do hloubky 1/3 hrudníku. Pro udržení správné frekvence poslouchejte operátory 155, případně využijte aplikace obsahující metronomy.