Veřejné zakázky včetně případných vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, které uveřejnila Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, jsou k nahlédnutí na:

https://tenderarena.cz/ na Profilu zadavatele.

V případě potřeby nás kontaktujte:

E-mail: zakazkyzzshmp.cz

Telefon:

222 070 384

222 070 356

222 070 353