Obecné informace

Veřejné zakázky včetně případných vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, které uveřejnila Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, jsou k nahlédnutí na:

https://tenderarena.cz/ na Profilu zadavatele.

V případě potřeby nás kontaktujte:

E-mail: zakazkyzzshmp.cz

Telefon:

222 070 384

222 070 356

222 070 353

Projekty EU

 

Název projektu: VOZIDLA RZP II

Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016405

Projekt Vozidla RZP II je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Předmět projektu: Obnova a doplnění vozového parku rychlé zdravotnické pomoci. Projekt Vozidla RZP II je realizován v rámci výzvy č. 97 IROP, která byla vyhlášena v rámci Prioritní osy 6: REACT-EU s návazností na Specifický cíl 6.1, který reaguje svým zaměřením zejména na zmírnění dopadů pandemie COVID-19 v ČR v oblastech, které splňují podmínky nařízení REACT-EU.

Cíl projektu: Zajištění připravenosti a dostatečných kapacit v případě dalších vln pandemie či dalších obdobných mimořádných událostí a krizových situací. Primární cílovou skupinou jsou základní složky IZS – jednotlivé výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, občané ČR, kteří se nacházejí na území hl. m. Prahy a osoby zdržující se přechodně na území ČR, respektive na území hl. m. Prahy, pro které je poskytována, v případě potřeby, služba PNP. Služba PNP je poskytována cílovým skupinám v případě akutních onemocnění, při dopravních nehodách nebo i jiných situacích, kdy je ohroženo zdraví občanů ČR či osob zdržujících se přechodně na území hl. m. Prahy.

Výsledky projektu: Výsledkem projektu Vozidla RZP II bude obnova a doplnění vozového parku vozidel rychlé zdravotnické pomoci v počtu 10 ks, včetně přístrojového vybavení pro systém elektronické zdravotnické dokumentace (dále jen EZD) a CarPC. Sanitní vozidla RZP musí plnit požadavky normy EN 1789:2007+A2 kategorie sanitního vozidla typ C. Touto obnovou a doplněním dojde k vytvoření odpovídajících podmínek pro ZZS HMP k zajištění hlavní aktivity – poskytování PNP, a dále k zajištění aktivit v rámci krizových situací a mimořádných událostí na území hl. m. Prahy.

Veřejná zakázka: Projekt bude realizován v rámci uveřejněné veřejné zakázky s názvem Vozidla RZP č. 2 na uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 30 kusů sanitních vozidel. Veřejná zakázka je dostupná přes profil zadavatele:

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002331/zakazka/491153


Název projektu: VOZIDLA RZP I

Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016345

Projekt Vozidla RZP I je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Předmět projektu: Obnova a doplnění vozového parku rychlé zdravotnické pomoci. Projekt Vozidla RZP I je realizován v rámci výzvy č. 97 IROP, která byla vyhlášena v rámci Prioritní osy 6: REACT-EU s návazností na Specifický cíl 6.1, který reaguje svým zaměřením zejména na zmírnění dopadů pandemie COVID-19 v ČR v oblastech, které splňují podmínky nařízení REACT-EU.

Cíl projektu: Zajištění připravenosti a dostatečných kapacit v případě dalších vln pandemie či dalších obdobných mimořádných událostí a krizových situací. Primární cílovou skupinou jsou základní složky IZS – jednotlivé výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, občané ČR, kteří se nacházejí na území hl. m. Prahy a osoby zdržující se přechodně na území ČR, respektive na území hl. m. Prahy, pro které je poskytována, v případě potřeby, služba PNP. Služba PNP je poskytována cílovým skupinám v případě akutních onemocnění, při dopravních nehodách nebo i jiných situacích, kdy je ohroženo zdraví občanů ČR či osob zdržujících se přechodně na území hl. m. Prahy.

Výsledky projektu: Výsledem projektu Vozidla RZP I bude obnova a doplnění vozového parku vozidel rychlé zdravotnické pomoci v počtu až 20 ks, včetně přístrojového vybavení pro systém elektronické zdravotnické dokumentace (dále jen EZD) a CarPC. Sanitní vozidla RZP musí plnit požadavky normy EN 1789:2007+A2 kategorie sanitního vozidla typ C. Touto obnovou a doplněním dojde k vytvoření odpovídajících podmínek pro ZZS HMP k zajištění hlavní aktivity – poskytování PNP, a dále k zajištění aktivit v rámci krizových situací a mimořádných událostí na území hl. m. Prahy.

Veřejná zakázka: Projekt bude realizován v rámci uveřejněné veřejné zakázky s názvem Vozidla RZP č. 2 na uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 30 kusů sanitních vozidel. Veřejná zakázka je dostupná přes profil zadavatele:

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002331/zakazka/491153