Veřejné zakázky včetně případných vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, které uveřejnila Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, jsou k nahlédnutí na:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/ na Profilu zadavatele.

V případě potřeby nás kontaktujte:

E-mail: zakazkyzzshmp.cz

Telefon: 222 070 384, 222 070 356