Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy můžete podpořit finančním či věcným darem.

Přijaté peníze jsou zpravidla využívány na nákup nových zdravotnických přístrojů, léků či ostatních pomůcek, na školení první pomoci pro laiky, apod.

Při poskytnutí daru je samozřejmostí uzavření darovací smlouvy a na požádání doložení účelu použití darovaných finančních prostředků.

Upozorňujeme na možnost snížení základu daně o hodnotu daru dle zákona č.586/1992 Sbírky, o daních z příjmů.

Rozhodnete-li se k tomuto kroku, k získání podrobnějších informací kontaktujte vedoucího ekonomického oddělení:

Vlastimila Šustra
telefon: 222 070 355
mobil: 725 170 457
e-mail: vlastimil.sustrzzshmp.cz