VVS je vzdělávacím a výcvikovým pracovištěm ZZS HMP zřízeným dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zejména pro zajištění připravenosti organizace pro poskytování přednemocniční neodkladné péče a na likvidaci hromadných neštěstí a mimořádných událostí.

Základní činností je pedagogická a výcviková činnost, průprava zdravotnických pracovníků k získání potřebných znalostí a návyků pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Probíhá jak na úrovni jednotlivce, tak zejména na úrovni týmů výjezdových skupin ZZS.

VVS se významnou měrou podílí na celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků v dikci zákonů č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb., které využívá jako nástroje pro udržování a rozvoj kvalifikace zaměstnanců podle svého skutečného zaměření a potřeb. VVS připravuje akreditované kvalifikační a certifikované kurzy, vzdělávací akce a konference. Z pověření zřizovatele také zabezpečuje vzdělávání a přípravu zdravotnických pracovníků, složek IZS a jiných pracovníků, případně občanů v oblasti zdravotnické a krizové přípravy.

Koncepční činnost střediska spočívá v trvalém monitorování a zajišťování vzdělávacích potřeb ZZS, v přípravě koncepčních materiálů a návrhů opatření, plánování, hodnocení a koordinaci vzdělávání v podmínkách ZZS HMP tak, aby byla zajištěna kontinuita úrovně odborné způsobilosti ZZS v souladu s poznáním medicíny, zejména urgentní medicíny a medicíny katastrof.

VVS pomáhá organizaci zajišťovat dostatek kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Organizuje kurzy, spolupracuje se vzdělávacími institucemi, provádí vstupní testování znalostí nových zaměstnanců a zajišťuje jejich odbornou přípravu pro samostatný výkon povolání – adaptační proces. V rámci organizace také koordinuje vědecko-výzkumnou činnost, včetně absolventských prací studentů, spravuje vzdělávací modul a zajišťuje stáže vlastních zaměstnanců i externích zdravotnických pracovníků v průběhu jejich odborné přípravy. V neposlední řadě realizuje prezentaci ZZS HMP jakožto složky IZS na akcích určených pro veřejnost.

Jak se k nám dostanete?

Pěšky: VVS se nachází na konci slepé uličky mezi Tipsport arénou a malou sportovní halou.

MHD: Zastávka tramvaje „Výstaviště Holešovice“, například linky 6, 12, 17.

Autem: Z ulice „Za elektrárnou“ odbočte doleva směrem do areálu Výstaviště (parkoviště u bazénu).

GPS: 50°06’26.5″N 14°25’58.3″E