VVS je vzdělávacím a výcvikovým pracovištěm ZZS HMP zřízeným dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zejména pro zajištění připravenosti organizace pro poskytování přednemocniční neodkladné péče a na likvidaci hromadných neštěstí a mimořádných událostí.

Základní činností je pedagogická a výcviková činnost, průprava zdravotnických pracovníků k získání potřebných znalostí a návyků pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Probíhá jak v úrovni jednotlivce, tak zejména v úrovni týmů výjezdových skupin ZZS.

Kontakty na Vzdělávací a výcvikové středisko
Vzdělávací výcvikové středisko Areál Výstaviště 67, 170 00, Praha 7 vvszzshmp.cz
Vedoucí VVS Bc. Zdeněk Břečka DiS. zdenek.breckazzshmp.cz
Odborná referentka VVS Ing. Markéta Ullmannová marketa.ullmannovazzshmp.cz
Sekce LZP MUDr. Pavel Leden pavel.ledenzzshmp.cz
Sekce externí činnost Marie Bortlíková marie.bortlikovazzshmp.cz
Oddělení prevence Petr Pavlíček, DiS. petr.pavlicekzzshmp.cz
Sekce řidičských dovedností Svatopluk Haugwitz


Tomáš Lán DiS.

svatopluk.haugwitzzzshmp.cz


tomas.lanzzshmp.cz

Sekce NLZP Mgr. Radomír Vlk, DiS. radomir.vlkzzshmp.cz
Adaptační proces NLZP Bc. Viktor Bažant viktor.bazantzzshmp.cz
Sekce školení a výcvik ZOS Mgr. Marie Stránská marie.stranskazzshmp.cz

VVS se významnou měrou podílí na celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků v dikci zákonů č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb. Připravuje akreditované a certifikované kurzy, vzdělávací akce a konference, tak aby organizace mohla využít těchto zákonů jako nástroje pro udržování a rozvoj kvalifikace zaměstnanců podle svého skutečného zaměření a potřeb. Zřizovací listina nám dále ukládá zabezpečovat vzdělávání a přípravu zdravotnických pracovníků, složek IZS a jiných pracovníků, případně občanů v oblasti zdravotnické a krizové přípravy.

Koncepční činnost střediska spočívá v trvalém monitorování a zajišťování vzdělávacích potřeb ZZS, v přípravě koncepčních materiálů a návrhů opatření, plánování, hodnocení a koordinace vzdělávání v podmínkách ZZS HMP tak, aby byla zajištěna kontinuita úrovně odborné způsobilosti ZZS v souladu s poznáním medicíny, zejména urgentní medicíny a medicíny katastrof.

VVS pomáhá organizaci zajišťovat dostatek kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Organizuje kvalifikační kurzy, spolupracuje se vzdělávacími institucemi, provádí vstupní testování znalostí nových zaměstnanců a zajišťuje jejich odbornou přípravu pro samostatný výkon povolání – adaptační proces. V rámci organizace také koordinuje vědecko-výzkumnou činnost.

Činnost VVS je rozdělena do několika sekcí:

  • Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
  • Vzdělávání lékařů
  • Vzdělávání v řidičských dovednostech
  • Spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému
  • Externí činnosti
  • Vědecko-výzkumná činnost

Informace o zpracování osobních údajů

Jak se k nám dostanete?

Pěšky: Při vstupu do areálu Výstaviště jděte vpravo k Tipsport aréně, za ní odbočte vpravo a jděte na konec uličky.

MHD: Zastávka tramvaje „Výstaviště Holešovice“, například linky 6, 12, 17.

Autem: Z ulice „Za elektrárnou“ odbočte doleva směrem do areálu Výstaviště k bazénu (musíte projet za závoru).

GPS: 50°06’26.5″N 14°25’58.3″E