Vzdělávací modul

VVS je vzdělávacím a výcvikovým pracovištěm ZZS HMP zřízeným dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zejména pro zajištění připravenosti organizace pro poskytování přednemocniční neodkladné péče a na likvidaci hromadných neštěstí a mimořádných událostí.

Základní činností je pedagogická a výcviková činnost, průprava zdravotnických pracovníků k získání potřebných znalostí a návyků pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Probíhá jak v úrovni jednotlivce, tak zejména v úrovni týmů výjezdových skupin ZZS.

Kontakty na Vzdělávací a výcvikové středisko
Vzdělávací výcvikové středisko Areál Výstaviště 67, 170 00, Praha 7 telefon: 222 070 368

vvszzshmp.cz

Vedoucí VVS PhDr. Mgr. David Peřan, MBA mobil.: 602 611 746

david.peranzzshmp.cz

Sekce LZP MUDr. Helena Kocumová mobil: 737 374 966

helena.kocumovazzshmp.cz

Sekce externí činnost PhDr. Jarmila Paukertová mobil: 724 905 391

jarmila.paukertovazzshmp.cz

Oddělení prevence Petr Pavlíček, DiS. mobil: 602 576 871

petr.pavlicekzzshmp.cz

Sekce řidičských dovedností Robert Tomka mobil: 602 827 777

robert.tomkazzshmp.cz

Sekce NLZP Mgr. Radomír Vlk, DiS. mobil: 725 434 769

radomir.vlkzzshmp.cz

Adaptační proces NLZP Bc. Viktor Bažant mobil: 731 178 669

viktor.bazantzzshmp.cz

Studentské závěrečné práce Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. mobil: 737 127 508

jaroslav.pekarazzshmp.cz

VVS se významnou měrou podílí na celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků v dikci zákonů č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb. Připravuje akreditované a certifikované kurzy, vzdělávací akce a konference, tak aby organizace mohla využít těchto zákonů jako nástroje pro udržování a rozvoj kvalifikace zaměstnanců podle svého skutečného zaměření a potřeb. Zřizovací listina nám dále ukládá zabezpečovat vzdělávání a přípravu zdravotnických pracovníků, složek IZS a jiných pracovníků, případně občanů v oblasti zdravotnické a krizové přípravy.

Koncepční činnost střediska spočívá v trvalém monitorování a zajišťování vzdělávacích potřeb ZZS, v přípravě koncepčních materiálů a návrhů opatření, plánování, hodnocení a koordinace vzdělávání v podmínkách ZZS HMP tak, aby byla zajištěna kontinuita úrovně odborné způsobilosti ZZS v souladu s poznáním medicíny, zejména urgentní medicíny a medicíny katastrof.

VVS pomáhá organizaci zajišťovat dostatek kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Organizuje kvalifikační kurzy, spolupracuje se vzdělávacími institucemi, provádí vstupní testování znalostí nových zaměstnanců a zajišťuje jejich odbornou přípravu pro samostatný výkon povolání – adaptační proces. V rámci organizace také koordinuje vědecko-výzkumnou činnost.

Činnost VVS je rozdělena do několika sekcí:

  • Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
  • Vzdělávání lékařů
  • Vzdělávání v řidičských dovednostech
  • Spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému
  • Externí činnosti
  • Vědecko-výzkumná činnost

 

Kompletní ceník naleznete zde

 

Informace o zpracování osobních údajů

Jak se k nám dostanete?

Pěšky: Při vstupu do areálu Výstaviště jděte vpravo k Tipsport aréně, za ní odbočte vpravo a jděte na konec uličky.

MHD: Zastávka tramvaje „Výstaviště Holešovice“, například linky 6, 12, 17.

Autem: Z ulice „Za elektrárnou“ odbočte doleva směrem do areálu Výstaviště k bazénu (musíte projet za závoru).

GPS: 50°06’26.5″N 14°25’58.3″E