Kvalita a bezpečí PNP

Kvalita a bezpečí přednemocniční neodkladné péče

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy (dále jen „ ZZS HMP“) je nejstarší a jedním z největších poskytovatelů přednemocniční neodkladné péče na území České republiky. Na území hlavního města Prahy poskytuje zdravotní služby pro téměř 2.1 mil osob včetně turistů a návštěvníků hlavního města již 160 let a její letecká výjezdová skupina, pokrývá Prahu i celý středočeský kraj v nepřetržitém provozu již 30 let.

Smyslem naší práce je poskytovat špičkovou přednemocniční neodkladnou péči, kvalitně a bezpečným způsobem na mezinárodní úrovni a být vzorem pro zdravotnické záchranné služby nejen v České republice, ale i v mnoha dalších zemích.

Od roku 2004 je naše organizace certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009, v loňském roce získala organizace certifikaci ČSN EN ISO 9001:2015 v souladu s novelou této normy.

 

Příručka a program kvality

Příručka a program kvality

Příručka a program kvality jsou základní dokumenty Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy (dále jen „ZZS HMP“), které podávají souhrnné informace o všech procesech napříč celou organizací. Systém managementu kvality je vybudován, dokumentován, uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a přípravou k certifikaci dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2015 a k Mezinárodní akreditaci JCI pro organizace zajišťující transport ve zdravotnictví.

Příručka kvality – dokumentuje shodu vykonávaných činností organizace s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009. Popisuje politiku a strategii organizace v oblasti kvality, jak ve vztahu k zákazníkům tak i ve vztahu k vlastním zaměstnancům a partnerům organizace.

Program kvality – popisuje komplexní přístup ZZS HMP ke kontinuálnímu a trvalému procesu zvyšování kvality a bezpečí přednemocniční neodkladné péče a všech podpůrných činností organizace. Popisuje mechanismy, struktury a procesy, které se podílejí na udržování a zvyšování dosažené úrovně kvality a bezpečí poskytované PNP a odpovědnost za tyto procesy na všech úrovních řízení organizace.

Politika a cíle kvality

Politika kvality

Politika kvality ZZS HMP vychází z vize a Strategii rozvoje pro období let 2017 – 2021, jejímž cílem je moderní „záchranka“ obsluhovaná profesionály, kteří k záchraně lidských životů a zdraví využívají technologie 21. století a kontinuálně se vzdělávají. Poskytují přednemocniční neodkladnou péči (dále jen “PNP“) v časech kratších, než je stanoveno zákonnými normami. Spolupracují se složkami integrovaného záchranného systému a zdravotnickými zařízeními na poli likvidace mimořádných událostí, vzdělávání, ale i běžné rutiny. Disponují dostatečnou rezervu sil a prostředků pro možnost nečekané eskalace hromadného postižení osob s ohledem na bezpečnostní situaci v Evropě, čímž ZZS HMP naplní program zdravotní a bezpečnostní politiky HMP na poli PNP.

Cíle kvality

Vrcholové vedení stanovuje pro jednotlivé útvary ZZS HMP měřitelné cíle kvality tak, aby byly ve shodě a v návaznosti na schválenou Politiku kvality, a v souladu s ČSN EN ISO 9001:2015 a Mezinárodními akreditačními standardy Joint Commission International pro organizace zajišťující transport ve zdravotnictví.

 

Certifikáty
IQ NET
CQS ISO
CQS ISO