• Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – možno získat osobně v úředních hodinách na podatelně ZZS HMP, k dispozici: FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

 

  • Požadavek na přímé poskytnutí zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – možno získat osobně v úředních hodinách na podatelně ZZS HMP, k dispozici: FORMULÁŘ POŽADAVKU

 

  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí (i částečném) informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – možno získat osobně v úředních hodinách na podatelně ZZS HMP, k dispozici: FORMULÁŘ ODVOLÁNÍ

 

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (doc, 33 kB), o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – možno získat osobně v úředních hodinách na podatelně ZZS HMP, k dispozici: FORMULÁŘ STÍŽNOSTI