Domů » "Kariéra"
 

Zdravotnický záchranář

Zdravotničtí záchranáři řeší v terénu samostatně až 90 procent tísňových výzev, které přijme náš dispečink. Ne vždy je to práce jako v akčním filmu, ale v mnoha případech budete jediní, kdo v danou chvíli může pacientům pomoci. Budete pracovat se špičkovým vybavením, s moderními sanitními vozy a za finančních podmínek, které jsou v celorepublikovém srovnání nadstandardní. Vedle řady benefitů budete mít i podporu zaměstnavatele při kontinuálním vzdělávání a rozšiřování vaší odbornosti, třeba na zdravotnického záchranáře pro urgentní medicínu.


Kvalifikační předpoklady

• VŠ/VOŠ (Bc. nebo DiS.) odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře nebo VŠ/VOŠ (Bc. nebo DiS.) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru sestra pro intenzivní péči, která byla členem výjezdové skupiny ZZS nebo má absolvovaný certifikovaný kurz „Ošetřovatelská péče o pacienta v přednemocniční neodkladné péči a operační řízení přednemocniční neodkladné péče“ to platí pro všeob. sestry, které studium dokončily po roce 2011 (víme, že je to poněkud kostrbaté, ale jakmile pošlete životopis, my se v tom už budeme umět zorientovat)

• u absolventů oboru zdravotnický záchranář po roce 2018 požadujeme dle zákona roční praxi na urgentním příjmu nebo na jednotce intenzivní péče

• řidičské oprávnění skupiny C1 a praxe v řízení je výhodou, nikoliv podmínkou přijetí, v případě přijetí do pracovního poměru bude nutné si doplnit ŘP sk. C1 do jednoho roku od nástupu

• znalost místopisu Prahy, komunikační schopnosti a schopnost týmové práce, přesnost, pečlivost, spolehlivost.

Pokud základní kvalifikační požadavky splňujete, máte napůl vyhráno a můžeme Vás zařadit do výběrového řízení, které se skládá z písemného testu, praktické zkoušky, řízení a místopisu, osobního pohovoru a fyzických testů.

Fyzické testy

• Opakované výstupy se zásahovým batohem (11kg), po dobu 1 minuty na 30cm vysoký stupínek

• Nepřímá masáž srdce 5 minut – v první minutě je testovaná osoba navedena metronomem na frekvenci 110 stlačení za minutu (střed stanoveného standardu doporučených postupů pro resuscitace) a na hloubku kompresí 5-6 cm

• Přemístění a nesení břemene 5 minut – 70 kg těžké figuríny ve dvojici z lehu na zem do sedu na transportní sedačku, ze sedu do lehu na nosítkách na vzdálenost 30 metrů, vložené překážky, přizvednutí nosítek do výše 90 cm, nosítka 2x položena, výměna pozic, opakování

Pošlete nám prosím Váš životopis na personalnizzshmp.cz

Operátor/ka ZOS

Budete vždy jako první zdravotník na místě, byť po telefonu. Budete spolu s laiky na absolutním začátku řetězce přežití. Váš hlas a zkušenosti pomohou volajícím v prvních minutách. Uslyšíte křik, pláč, beznaděj, ale i úlevu a radost, když se podaří situaci zvládnout. Ten pocit stojí za to. Už víckrát nám pacienti říkali, že operátorky a operátoři jsou neviditelní andělé na telefonu. Mají pravdu. Pro tuto náročnou práci vám zajistíme odpovídající zázemí i platové ohodnocení.


Kvalifikační předpoklady

• zdravotnické vzdělání na VŠ/VOŠ (Bc. nebo Dis.)

• odbornou způsobilost v oboru všeobecná sestra se specializací nebo zdravotnický záchranář

• specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro práci na ZOS je výhodou, ale není podmínkou (viz. certifikovaný kurz „Operační řízení přednemocniční neodkladné péče“, který u nás můžete absolvovat)

Pokud základní kvalifikační požadavky splňujete, máte napůl vyhráno. Pošlete nám prosím Váš životopis, na personalnizzshmp.cz

Řidič vozidla ZZS

Spolehlivě dovézt kolegyně a kolegy na místo a aktivně se zapojit do pomoci pacientům. To je mimořádně důležitý úkol řidičů vozidla ZZS – zásadní součásti týmu našich zdravotníků. Máme moderní sanitní vozy, se kterými zvládnete jak náročný pražský provoz, tak záludnosti terénu. Vedle maximálního výjezdového příplatku budete čerpat řadu dalších benefitů jako ostatní zdravotníci.


Kvalifikační předpoklady

• středoškolské vzdělání (výuční list)
• řidičský průkaz skup. C, praxi v řízení
• znalost místopisu Prahy
• absolvovaný akreditovaný Kurz řidiče vozidla ZZS v rozsahu cca 600 hodin

Absolvování kurzu je podmínkou přijetí na tuto pracovní pozici dle platné legislativy.

Pokud základní kvalifikační požadavky splňujete, máte napůl vyhráno a můžeme Vás zařadit do výběrového řízení, které se skládá z písemného testu, praktické zkoušky, řízení a místopisu, osobního pohovoru a fyzických testů.

Fyzické testy

• Opakované výstupy se zásahovým batohem (11kg), po dobu 1 minuty na 30cm vysoký stupínek

• Nepřímá masáž srdce 5 minut – v první minutě je testovaná osoba navedena metronomem na frekvenci 110 stlačení za minutu (střed stanoveného standardu doporučených postupů pro resuscitace) a na hloubku kompresí 5-6 cm

• Přemístění a nesení břemene 5 minut – 70 kg těžké figuríny ve dvojici z lehu na zem do sedu na transportní sedačku, ze sedu do lehu na nosítkách na vzdálenost 30 metrů, vložené překážky, přizvednutí nosítek do výše 90 cm, nosítka 2x položena, výměna pozic, opakování

Profesní životopisy zasílejte na: personalnizzshmp.cz

Vedoucí VVS

Nabízíme

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb. v platném znění, 5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna, stravenky, volnočasové poukázky/penzijní pojištění a další benefity.

Práce na plný pracovní úvazek.
Nástup dle dohody.


Náplň práce

• řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za činnost odborného referenta VVS, lektorů VVS, externích spolupracovníků vzdělávacího a výcvikového střediska

• tvoří koncepci a metodiku vzdělávání zaměřeného na získávání odborné, zvláštní a specializované způsobilosti

• zabezpečuje výchovně vzdělávací činnosti v odborném výcviku při přípravě na povolání zakončené závěrečnou zkouškou, vedení kvalifikačních a certifikovaných akreditovaných kurzů, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání

• odpovídá za tvorbu vlastních publikací a literatury

• vytváří systém, koncepce a metodiky odborného doškolování zdravotnických záchranářů a řidičů vozidla ZZS ve spolupráci s náměstkem ředitele SNLZP, lékařů a operátorů ZOS ve spolupráci s náměstkem ředitele SLPP

• odpovídá za organizační zabezpečení veškerých vzdělávacích akcí VVS, spolupracuje se sekcemi SNLZP a SLPP na tvorbě odborného programu zvláštních forem vzdělávání pro smluvní subjekty, jejich vlastní přípravě a realizaci

• plní povinnosti pověřeného příkazce operace v rámci finanční kontroly

• odpovídá za včasnou přípravu veřejných zakázek ve své působnosti v souladu se zákonem o veřejných zakázkách


Požadujeme

• VŠ, VŠ-BAK

• řidičské oprávnění sk. B

• samostatnost, pečlivost a spolehlivost

Profesní životopisy zasílejte na personalnizzshmp.cz

Lektor VVS – Lékař

Nabízíme

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb. v platném znění, 5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna, stravenky, volnočasové poukázky/penzijní pojištění a další benefity.

Práce na 0,25 úvazek.
Nástup dle dohody.


Náplň práce

• aktivně se podílí na vzdělávací, metodické, koncepční a kontrolní činnosti v oblasti PNLP, činnosti v rámci kvalifikačního a specializačního vzdělávání VS ZZS HMP

• zajišťuje výuky a výcvik v odborných a doplňkových specializačních kurzech

• aktivně se účastní ve zkušebních a výběrových komisích VVS

• koordinuje vědecko-výzkumné činnosti – příprava metodiky a koncepce, sledování výsledků

• vede a koordinuje žádosti o spolupráci na výzkumné činnosti od externích subjektů

• podílí se na tvorbě odborných článků a skript

• provádí prezentační činnost (přednášky a akce)


Požadujeme

• VŠ-LF, specializovaná způsobilost v oboru interna, chirurgie, ARO, pediatrie, všeobecné lékařství a/nebo urgentní medicína

• samostatnost, pečlivost a spolehlivost

Profesní životopisy zasílejte na personalnizzshmp.cz

Lektor VVS – Řidič vozidla ZZS

Nabízíme

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb. v platném znění, 5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna, stravenky, volnočasové poukázky/penzijní pojištění a další benefity.

Práce na 0,25 úvazek.
Nástup dle dohody.


Náplň práce

• provádí vzdělávací činnosti poskytující odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace nebo k rekvalifikaci (lektor akreditovaného kurzu řidiče vozidla ZZS)

• provádí vzdělávací a kontrolní činnost v oblasti techniky jízdy vozidel ZZS

• zajišťuje výuky a výcvik v odborných a doplňkových specializačních kurzech

• provádí prezentační činnost (přednášky a akce)


Požadujeme

• VŠ-BAK, VOV, akreditovaný kurz řidiče vozidla ZZS, kvalifikační předpoklady dle § 35 zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění

• řidičské oprávnění sk. C1, C, D

• samostatnost, pečlivost a spolehlivost

Profesní životopisy zasílejte na personalnizzshmp.cz

Lékař

Nabízíme

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb. v platném znění, 6 týdnů dovolené, stravenky, volnočasové poukázky/penzijní pojištění a další benefity. Možnost dalšího vzdělávání včetně účasti na odborných konferencích doma i v zahraničí.

Práce na plný nebo částečný pracovní úvazek v denních a nočních směnách. Nástup dle dohody.


Náplň práce

• poskytování přednemocniční neodkladné péče ve výjezdových skupinách na výzvu zdravotnického operačního střediska
• provádění vysoce specializovaných a náročných odborných činností včetně spolupráce při vyprošťování osob a zabezpečení odborného transportu zraněných
• odpovědnost za chod výjezdové základny, kontrola vybavení včetně vozu rychlé lékařské pomoci, doplňování zdravotnických potřeb a léků, kontrola spotřeby zdravotnického materiálu
• odpovědnost za řádné vedení zdravotnické dokumentace v rozsahu daném právními předpisy a IAŘ


Požadujeme

• VŠ-LF
• specializovanou způsobilost v oboru urgentní medicína, interna, chirurgie, anesteziologie a resuscitace, pediatrie, všeobecné praktické lékařství
• praxe na ZZS vítána

Profesní životopisy zasílejte na personalnizzshmp.cz

Mzdová / Platová/-ý účetní

Nabízíme

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb. v platném znění, 5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna,  stravenky, volnočasové poukázky/penzijní pojištění a další benefity.

Práce na plný pracovní úvazek.
Nástup dle dohody.


Náplň práce

• kompletní zpracování platů zaměstnanců a dalších plnění (DPP a DPČ)

• srážky z platu

• provádění ročního zúčtování daní a veškeré operace s tím související

• zpracování pracovních úrazů a jejich odškodnění

• vedení a evidence platových dokladů, náhrad mezd, pracovní neschopnosti a docházky

• komunikace s úřady (ČSSZ, ZP, FÚ, soudy, ÚP…)

• součinnost při kontrolách

• poradenství zaměstnancům

• sledování legislativních změn týkajících se mzdové problematiky


Požadujeme

• VŠ-BAK/VOV nebo ÚSV s maturitou (výhodou ekonomické zaměření)

• dobrá znalost platové problematiky a související legislativy

• znalost práce v MS Office

• samostatnost, pečlivost a spolehlivost

• zkušenosti z rozpočtové nebo příspěvkové organizace, případně zdravotnického zařízení vítány

• znalost účetního programu VEMA  výhodou

Profesní životopisy zasílejte na personalnizzshmp.cz

Operátor/ka oddělení pořizování dat

Nabízíme

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb. v platném znění, 5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna, stravenky, volnočasové poukázky/penzijní pojištění a další benefity.

Práce v jednosměnném provozu na pracovní úvazek 0,8
Nástup 1.12.2021 popř. dle dohody


Náplň práce

• zajišťování provozu počítačových aplikací pro vkládání a zpracování informací a dat z prvotních dokladů
• zpracování dat o ošetření pacientů pro účely vyúčtování přednemocniční neodkladné péče a výjezdů koronera
• správné pořizování dat ze záznamů RZP do interního systému ZZS HMP
• controlling validity dat zdravotnické dokumentace posádek RZP, RV a koronera
• podílení se na procesu dohledání totožnosti u neznámých pacientů, ověřování validity dat v CRP VZP
• archivace zdravotnické dokumentace


Požadujeme

• ÚSV  s maturitou zdravotnického směru
• uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
• pečlivost, spolehlivost, samostatnost při práci
• praxe v administrativě zdravotnického zařízení vítána, není podmínkou

Profesní životopisy zasílejte na personalnizzshmp.cz