Zkontrolujte bezpečnost

Potíže s dýcháním

Podejte chronickou medikaci (pokud má postižený předepsanou)

Nedojde-li k ústupu obtíží

Volejte linku 155

Kontrolujte vědomí a dýchání a postupujte dle instrukcí operátora 155

Při zhoršení volejte znovu na linku 155

 

TIP: Chronickou medikaci podávejte jen do maximální doporučené dávky, uvedené v příbalovém letáku léku.