Zkontrolujte bezpečnost

Náhle vzniklá bolest na hrudi

Volejte linku 155

Zamezte pohybu postiženého

Můžete podat ½ tablety Aspirinu / Acylpyrinu nebo 3 tablety Anopyrinu

Kontrolujte vědomí a dýchání a postupujte dle instrukcí operátora 155

Při zhoršení volejte znovu na linku 155

 

TIP: Celková dávka podaných léků by neměla převýšit 300 mg kyseliny acetylsalicylové. Podáním léků nemůžete postiženému ublížit.