Paušální sazby za výjezdy na tísňovou výzvu

Paušální sazba je účtována v případě, kdy pacient nedoloží platné pojištění.
Zásah výjezdové skupiny RZP 5 000 Kč 190 € 235 $
Zásah výjezdové skupiny RLP 10 000 Kč 385 € 470 $
Zásah v setkávacím systému (RLP + RZP) 15 000 Kč 575 € 705 $
Zásah letecké výjezdové skupiny 10 000 Kč 385 € 470 $
Výjezd k ohledání těla – koroner 10 000 Kč 385 € 470 $

Dále budou účtovány další vzniklé náklady související s vymáháním pohledávky (např. administrativní poplatek ve formě paušálu za odeslanou upomínku ve výši 5 EUR / USD).

Obecný ceník

Pronájem sanitního vozidla (včetně zdravotnického vybavení) 400 Kč / hod
Lékař (pondělí-pátek) 850 Kč / hod
Lékař (sobota-neděle) 1020 Kč / hod
Lékař (svátek) 1350 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (pondělí-pátek) 390 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (sobota-neděle) 470 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (svátek) 620 Kč / hod
Zdravotník (student VOŠ) – minimálně 2 150 Kč / hod
Koordinátor (u nestandardních asistencí) 240 Kč / hod
Pronájem modulu pro HN (včetně zdravotnického vybavení) 820 Kč / hod
Kilometrovné mimo Prahu – ujeté km i zpět 35 Kč / km
Spuštěný agregát modulu 400 Kč / hod

Zdravotnické asistence budou účtovány za každou započatou půlhodinu asistence. U asistencí na území hlavního města Prahy bude připočítávána 1 hodina na dojezd a odjezd posádky (paušál na asitenci). U asistencí mimo území hlavního města Prahy se k této 1 hodině bude připočítávat čas jízdy strávený posádkou a čas jízdy sanitního vozidla na cestě mimo Prahu, zaokrouhlený na celé půlhodiny (paušál na asistenci). Dále budou účtovány další vzniklé náklady související s asistencí (např. parkovné).
U asistencí, jejichž předpokládaná cena překročí (včetně DPH) 50 000 Kč , bude po objednavateli (žadateli) požadována 50 % záloha splatná nejpozději 3 dny před plánovanou asistencí. Objednatel obdrží zálohou fakturu.

Zdravotní transporty – repatriace (ceny bez DPH)

Kilometrovné – ujeté km tam i zpět 35 Kč / km
Lékař (pondělí-pátek) 850 Kč / hod
Lékař (sobota-neděle) 1020 Kč / hod
Lékař (svátek) 1350 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (pondělí-pátek) 390 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (sobota-neděle) 470 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (svátek) 620 Kč / hod
Koordinátor 240 Kč / repatriace

Dále budou účtovány další náklady a poplatky, které vzniknou při zajištění zdravotního transportu (obvykle v souvislosti se zajištěním repatriace), např. cestovní náhrady (stravné, ubytování, dálniční poplatky, parkovné apod.), spotřebovaný zdravotnický materiál atd. V případě hodinových sazeb členů výjezdové skupiny bude účtována každá nová započatá půlhodina. Začátek repatriace se počítá výjezdem ze základny a konec dojezdem na základnu.

Ceník odborných zpráv, přednášek a účasti v komisích (ceny bez DPH)

Přednáška, cvičení+příprava
Ředitel, náměstek, lékař 680 Kč / hod
Vedoucí, zdravotnický záchranář, operátorka ZOS 380 Kč / hod
Administrativa 200 Kč / hod
Zkouška, účast v komisích pro SŠ,VŠ
Ředitel, náměstek, lékař 680 Kč / hod
Vedoucí, zdravotnický záchranář, operátorka ZOS 380 Kč / hod
Administrativa 200 Kč / hod
Posudky, členství v komisích (předseda, oponent)
Ředitel 2000 Kč /hod
Náměstek 1500 Kč / hod
Vedoucí 1200 Kč / hod
Lékař 1000 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, operátorka ZOS 700 Kč / hod
Administrativa 700 Kč / hod
Kurz první pomoci v délce 8 hodin 2500 Kč / os. / kurz

Ceny jsou strukturované dle dosaženého titulu, funkce, typu a složitosti vykonávané práce a bude účtována každá započatá hodina práce. Dále budou účtovány další související náklady a poplatky, které vzniknou, např. cestovné, parkovné atd.

Ceník stáží (ceny bez DPH)

Lékař (1 – 10 dní) 770 Kč/den
Lékař (další dny) 520 Kč/den
Nelékařské zdravotnické povolání (1 – 10 dní) 520 Kč/den
Nelékařské zdravotnické povolání (další dny) 280 Kč/den
Ostatní dle individuální smlouvy

Vyplnění tiskopisů (vystavení potvrzení) o poskytnutí zdravotní péče a další činnosti (ceny bez DPH)

Vyhotovení prosté kopie zdarma
Vystavení jednoduchého dokladu 80 Kč
Pořízení fotokopie zdr.dokumentace (včetně zvukového záznamu) 200 Kč

V případě odborného zpracování textu, podkladů a dalších odborných zpráv bude účtována hodinová sazba zpracovatele dle prvního sloupce tabulky „Ceník odborných zpráv, přednášek a účasti v komisích.“

Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

I. Materiálové náklady:
1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji nebo výtisk z tiskárny počítače

Formát A4 A3
Jednostranná kopie 2 Kč 2 Kč
Oboustranné kopie 3 Kč 4 Kč

2. Technický nosič

CD, DVD – 24 Kč/ks

II.Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním

Za každou započatou 1 hodinu vyhledávání – 250 Kč

III. Poštovné a balné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti

Balné – paušál – 10 Kč/ks doručovacího obalu velikosti A4. Menší rozměry – zdarma.

Náklady za poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů uhrazených organizací provozovateli poštovních služeb dle jeho ceníku určující podmínky.

Všechny druhy písemností a úkonů, které jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku, nepodléhají DPH.

Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.