Paušální sazby za výjezdy na tísňovou výzvu

Paušální sazba je účtována v případě, kdy pacient nedoloží platné pojištění.
Zásah výjezdové skupiny RZP 5 000 Kč 205 € 230 $
Zásah výjezdové skupiny RLP 10 000 Kč 405 € 460 $
Zásah v setkávacím systému (RLP + RZP) 15 000 Kč 605 € 690 $
Zásah letecké výjezdové skupiny 10 000 Kč 405 € 460 $
Výjezd k ohledání těla – koroner 10 000 Kč 405 € 460 $

Dále bude účtován administrativní poplatek ve formě paušálu za odeslanou upomínku ve výši 200 Kč. V případě platby v EUR nebo USD se provede přepočet stanoveným pevným kurzem. Pro rok 2022 to je 8 EUR nebo 9 USD.

Obecný ceník

Pronájem sanitního vozidla (včetně zdravotnického vybavení) 400 Kč / hod
Lékař (pondělí-pátek) 850 Kč / hod
Lékař (sobota-neděle) 1020 Kč / hod
Lékař (svátek) 1350 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (pondělí-pátek) 390 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (sobota-neděle) 470 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (svátek) 620 Kč / hod
Zdravotník (student VOŠ) – minimálně 2 150 Kč / hod
Koordinátor (u nestandardních asistencí) 240 Kč / hod
Pronájem modulu pro HN (včetně zdravotnického vybavení) 820 Kč / hod
Kilometrovné mimo Prahu – ujeté km i zpět 35 Kč / km
Spuštěný agregát modulu 400 Kč / hod

Zdravotnické asistence budou účtovány za každou započatou půlhodinu asistence. U asistencí na území hlavního města Prahy bude připočítávána 1 hodina na dojezd a odjezd posádky (paušál na asitenci). U asistencí mimo území hlavního města Prahy se k této 1 hodině bude připočítávat čas jízdy strávený posádkou a čas jízdy sanitního vozidla na cestě mimo Prahu, zaokrouhlený na celé půlhodiny (paušál na asistenci). Dále budou účtovány další vzniklé náklady související s asistencí (např. parkovné).
U asistencí, jejichž předpokládaná cena překročí (včetně DPH) 50 000 Kč , bude po objednavateli (žadateli) požadována 50 % záloha splatná nejpozději 3 dny před plánovanou asistencí. Objednatel obdrží zálohou fakturu.

Zdravotní transporty – repatriace (ceny bez DPH)

Kilometrovné – ujeté km tam i zpět 35 Kč / km
Lékař (pondělí-pátek) 850 Kč / hod
Lékař (sobota-neděle) 1020 Kč / hod
Lékař (svátek) 1350 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (pondělí-pátek) 390 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (sobota-neděle) 470 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (svátek) 620 Kč / hod
Koordinátor 240 Kč / repatriace

Dále budou účtovány další náklady a poplatky, které vzniknou při zajištění zdravotního transportu (obvykle v souvislosti se zajištěním repatriace), např. cestovní náhrady (stravné, ubytování, dálniční poplatky, parkovné apod.), spotřebovaný zdravotnický materiál atd. V případě hodinových sazeb členů výjezdové skupiny bude účtována každá nová započatá půlhodina. Začátek repatriace se počítá výjezdem ze základny a konec dojezdem na základnu.

Ceník odborných zpráv, přednášek a účasti v komisích (ceny bez DPH)

Přednáška, cvičení+příprava
Ředitel, náměstek, lékař 680 Kč / hod
Vedoucí, zdravotnický záchranář, operátorka ZOS 380 Kč / hod
Administrativa 200 Kč / hod
Zkouška, účast v komisích pro SŠ,VŠ
Ředitel, náměstek, lékař 680 Kč / hod
Vedoucí, zdravotnický záchranář, operátorka ZOS 380 Kč / hod
Administrativa 200 Kč / hod
Posudky, členství v komisích (předseda, oponent)
Ředitel 2000 Kč /hod
Náměstek 1500 Kč / hod
Vedoucí 1200 Kč / hod
Lékař 1000 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, operátorka ZOS 700 Kč / hod
Administrativa 700 Kč / hod
Kurz první pomoci v délce 8 hodin 2500 Kč / os. / kurz

Ceny jsou strukturované dle dosaženého titulu, funkce, typu a složitosti vykonávané práce a bude účtována každá započatá hodina práce. Dále budou účtovány další související náklady a poplatky, které vzniknou, např. cestovné, parkovné atd.

Ceník stáží (ceny bez DPH)

Lékař (1 – 10 dní) 770 Kč/den
Lékař (další dny) 520 Kč/den
Nelékařské zdravotnické povolání (1 – 10 dní) 520 Kč/den
Nelékařské zdravotnické povolání (další dny) 280 Kč/den
Ostatní dle individuální smlouvy

Vyplnění tiskopisů (vystavení potvrzení) o poskytnutí zdravotní péče a další činnosti (ceny bez DPH)

Vyhotovení prosté kopie zdarma
Vystavení jednoduchého dokladu 80 Kč
Pořízení fotokopie zdravotnické dokumentace 100 Kč
Stažení zvukového záznamu 100 Kč
Pořízení fotokopie zdravotnické dokumentace, včetně zvukového záznamu 200 Kč

V případě odborného zpracování textu, podkladů a dalších odborných zpráv bude účtována hodinová sazba zpracovatele dle prvního sloupce tabulky „Ceník odborných zpráv, přednášek a účasti v komisích.“

Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

I. Materiálové náklady:
1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji nebo výtisk z tiskárny počítače

Formát A4 A3
Jednostranná kopie 2 Kč 2 Kč
Oboustranné kopie 3 Kč 4 Kč

2. Technický nosič

CD, DVD – 24 Kč/ks

II.Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním

Za každou započatou 1 hodinu vyhledávání – 250 Kč

III. Poštovné a balné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti

Balné – paušál – 10 Kč/ks doručovacího obalu velikosti A4. Menší rozměry – zdarma.

Náklady za poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů uhrazených organizací provozovateli poštovních služeb dle jeho ceníku určující podmínky.

Všechny druhy písemností a úkonů, které jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku, nepodléhají DPH.

Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.