Paušální sazby za výjezdy na tísňovou výzvu

Paušální sazba je účtována v případě, kdy pacient nedoloží platné pojištění.
Zásah výjezdové skupiny RZP 6 000 Kč 245 € 270 $
Zásah výjezdové skupiny RLP 12 000 Kč 490 € 535 $
Zásah v setkávacím systému (RLP + RZP) 18 000 Kč 730 € 800 $
Zásah letecké výjezdové skupiny 12 000 Kč 490 € 535 $
Výjezd k ohledání těla – koroner 12 000 Kč 490 € 535 $

Obecný ceník

Položka Cena bez DPH
Pronájem sanitního vozidla (včetně zdravotnického vybavení) 500 Kč / hod
Lékař 1315 Kč / hod
Zdravotnický záchranář 825 Kč / hod
Řidič vozidla ZZS 765 Kč / hod
Zdravotník (student VOŠ) – minimálně 2 260 Kč / hod
Koordinátor (u nestandardních asistencí) 825 Kč / hod
Pronájem modulu pro MU Golem (včetně zdravotnického vybavení) 1025 Kč / hod
Pronájem modulu pro MU Kontejner (včetně zdravotnického vybavení) 5000 Kč / 24 hod
Spuštěný agregát modulu 400 Kč / hod
Kilometrovné mimo Prahu – ujeté km i zpět 45 Kč / km

Zdravotnické asistence budou účtovány za každou započatou půlhodinu asistence. U pronájmu modulu pro MU kontejner bude účtován každý započatý den asistence. U asistencí na území hlavního města Prahy bude připočítávána 1 hodina na dojezd a odjezd posádky (paušál na asistenci). U asistencí mimo území hlavního města Prahy se k této 1 hodině bude připočítávat čas jízdy strávený posádkou a čas jízdy sanitního vozidla na cestě mimo Prahu, zaokrouhlený na celé půlhodiny (paušál na asistenci). Dále budou účtovány další vzniklé náklady související s asistencí (např. parkovné).

Zdravotní transporty – repatriace (ceny bez DPH)

Položka Cena bez DPH
Kilometrovné (ujeté km tam i zpět) 45 Kč/km
Lékař 1 315 Kč/hod.
Zdravotnický záchranář 825 Kč/hod.
Řidič vozidla ZZS 765 Kč/hod.
Koordinátor 825 Kč/repatriace

Dále budou účtovány další náklady a poplatky, které vzniknou při zajištění zdravotního transportu (obvykle v souvislosti se zajištěním repatriace), např. cestovní náhrady (stravné, ubytování, dálniční poplatky, parkovné apod.), spotřebovaný zdravotnický materiál atd. V případě hodinových sazeb členů výjezdové skupiny bude účtována každá nová započatá půlhodina. Začátek repatriace se počítá výjezdem ze základny a konec dojezdem na základnu.

Ceník stáží (ceny bez DPH)

Položka Cena bez DPH
Lékař (1 – 10 dní) 770 Kč/den
Lékař (další dny) 520 Kč/den
Nelékařské zdravotnické povolání (1 – 10 dní) 520 Kč/den
Nelékařské zdravotnické povolání (další dny) 280 Kč/den
Ostatní dle individuální smlouvy

Vyplnění tiskopisů (vystavení potvrzení) o poskytnutí zdravotní péče a další činnosti (ceny bez DPH)

Položka Cena bez DPH
Vystavení jednoduchého dokladu předaného osobně 100 Kč
Vystavení jednoduchého dokladu předaného poštou na dobírku 200 Kč
Pořízení výpisu ze zdravotnické dokumentace (včetně zvukového záznamu volání a fotokopií) 200 Kč

Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

I. Materiálové náklady:
1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji nebo výtisk z tiskárny počítače

Formát A4 A3
Jednostranná kopie 2 Kč 2 Kč
Oboustranné kopie 3 Kč 4 Kč

2. Technický nosič

CD, DVD – 24 Kč/ks

II.Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním

Cena: 570 Kč

III. Poštovné a balné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti

Balné – paušál – 10 Kč/ks doručovacího obalu velikosti A4. Menší rozměry – zdarma.

Náklady za poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů uhrazených organizací provozovateli poštovních služeb dle jeho ceníku určující podmínky.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.