Zaslání pochvaly, poděkování, podnětu

Pochvala nebo poděkování je pro nás jedním z nejdůležitějších prvků pro vytváření kladné a otevřené atmosféry v naší organizaci. Díky ní cítí naši zaměstnanci uznání za náročné poslání, kterým pomoc a zachraňování lidských životů je a vede k pozitivní motivaci do další práce.

Pokud jste byli spokojeni s péčí, přístupem či chováním našich zaměstnanců a chtěli byste je pochválit anebo jim poděkovat, využijte prosím námi nabízené možnosti zaslání ocenění práce našich zaměstnanců prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Tento formulář zároveň slouží pro zaslání Vašich podnětů k naší práci, které jsou pro nás cenným vodítkem v procesu kontinuálního zvyšování kvality námi poskytovaných služeb nejen při poskytování přednemocniční neodkladné péče, ale i ve všech podpůrných a souvisejících procesech.

Zaslání pochvaly, poděkování, podnětu

Informace pro žadatele o zpracování osobních údajů

Zaslání stížnosti

Stížnost je vyjádření Vaší nespokojenosti, výhrad či nesouhlasu proti postupu Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy (dále jen „ZZS HMP“) při poskytování přednemocniční neodkladné péče a proti činnostem s ní souvisejících.

Způsoby podání stížnosti:

  • elektronicky do níže uvedeného formuláře;
  • písemně na adresu Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10;
  • emailem na adresu: pravnizzshmp.cz

Stížnost může podat:

  • pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta;
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel;
  • osoba zmocněná pacientem;
  • právnická osoba (např. smluvní dodavatelé či smluvní zdravotní pojišťovna apod.).

Písemná žádost musí být čitelná, srozumitelná a z obsahu musí být zřejmé, čeho se týká.

Fyzická osoba uvede ve stížnosti jméno, příjmení, popř. datum narození, podpis a místo trvalého pobytu, popř. i jinou adresu pro doručování písemností (kontaktní adresa).

Právnická osoba uvede ve stížnosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování.

Zaslání stížnosti
5 + 2 =

Informace pro žadatele o zpracování osobních údajů

Přijaté pochvaly a poděkování
2018
Dobrý den, ráda bych alespoň touto cestou velice poděkovala a pochválila včerejší posádku ZZS, kteří nás převezli do FN Motol se synem po úrazu. Vůz 194, posádka Hrad. Jejich péče, přístup, klid a podpora pomohla celou situaci zvládnout mnohem lépe. Děkujeme oběma!! Krásné dny.

S pozdravem, Alena

Vážení, dovoluji s pochválit posádku sanitního vozu, který mne vezl v neděli 28.10. z Modřan do FN Bohnice. Pánové byli naprosto profesionální a slušní, můj stav se jejich lidským přístupem rapidně zlepšil.

S úctou Karel.


Ráda bych poděkovala operátorce linky 155, která nám v noci na středu 24. 10. pomohla rozhodnout, jak řešit stav malého syna. (Šlo o akutní laryngitidu.) Dostali jsme veškeré potřebné informace, jasně, stručně, klidně, vlídně, profesionálně.

Děkujeme. Michaela.

Děkuji paní doktorce a celému týmu z výjezdu 21.10. Okolo 3:30 ráno. Dekuji za záchranu života. Bohužel neznám jméno paní doktorky tak toto je jediná cesta.

Karel

Včera v nočních hodinách jsem pro zdravotní potíže volala 155. Chtěla bych velice pochválit profesionální a empatický přístup obou záchranářů, zapomněla jsem jejich jména. Moc jim děkuji a panu řediteli přeji jen samé takové spolupracovníky.

Zdraví Jana.


Dobrý den, včera mě se záchrankou přijel ošetřit pan F. Fantastický přístup, absolutní profesionalita, všechno mi řekl, vysvětlil, ještě mě uklidňoval, a navíc je to moc milej kluk. Naklonujte si ho! 🙂

Děkuju, Michaela.

Dobrý den, chceme touto cestou moc poděkovat vaším kolegům a kolegyni, kteří k nám vyjeli v noci 30.9. na Barrandov a pomohli při neplánovaném domácím porodu našeho syna Pavlíka.

DĚKUJEME, Michal a Kateřina!

Děkuji za záchranu života rychlým transportem do FNKV pro náhle vzniklé příznaky ICTU. Profesionální přístup byl pro posádku samozřejmý. Manžel též lékař rozeznal příznaky CMP pro náhle vzniklou afázii dne 22.9.18 v 10 hodin dopoledne zavolal záchranku. Díky lékařům JIP neurologie ve FNKV P-10 jsem již druhý den byla v pořádku. Čeká mne ještě operace trombotické karotidy.

Děkuji, Věra.


Chtěla bych velice poděkovat dvoučlenné posádce sanitky, která přijela po půlnoci 30. 9. pro mou 87-letou maminku (pád, poranění na hlavě se silným krvácením) a odvezla ji na ortopedii do Nemocnice Na Bulovce. Perfektní byl nejen postup obou pánů záchranářů (předpokládám, že jeden z nich byl lékař), ale i jejich jednání. Tak mimořádně slušná a lidská komunikace od začátku do konce – navzdory pokročilé noční hodině – mi připadala jako z jiného světa. Věřím, že to platí pro většinu vašich záchranářů, ale samozřejmost to není, učinila jsem už i jinou zkušenost. Tento případ byl zcela \“nadstandardní\“. Měla jsem v tu noc štěstí v neštěstí.

Ještě jednou oběma pánům mnohokrát děkuji! Daniela.

13. května 2018 jsme volali záchranku k dědečkovi (90 let), který upadl a nemohl se pohnout. Přijeli dva záchranáři, kteří byli velmi profesionální a také velmi milí, věděli dobře, jak se starým člověkem komunikovat. Zaslouží si velkou pochvalu! Moc jim děkujeme. Děkujeme se zpožděním, protože bylo s dědečkem od té doby hodně práce. Kdyby byli všichni zdravotníci, s kterými jsme od té doby měli tu čest, tak empatiční a vstřícní jako záchranáři dne 13. 5., pomysleli jsme si tolikrát… Ale to je jiná kapitola… Prosím, zda je možné najít, o které dva záchranáře šlo, a vyřídit jim naše velké poděkování.

Děkujeme!!! Vladimíra.


Ráda bych vyjádřila poděkování a ocenění posádce záchranky, které byla přivolaná v pátek 21.9. v dopoledních hodinách na gymnázium Voděradská. Velmi oceňuji profesionální přístup záchranářů, jejich schopnost uklidňující komunikace, s pedagogy, s rodiči i s ošetřovaným studentem. V neposlední řadě si velmi vážím jejich schopnosti a ochoty dát cenné rady pro podobné případy jak mně, jako učitelce, tak i velmi vhodnou formou ošetřovanému studentovi.

 Děkuji a přeji hodně sil do namáhavé práce. Hana

Dobrý den, chtěla bych poděkovat záchranářům vaší služby. Dne 13.6. 2018 jeli k mému překotnému porodu domů. Byli úžasní a porodili nám krásnou dceru Lauru. Chtěli bychom jim poděkovat a ukázat dceru osobně. Proto prosím, zda by bylo možné na ně sehnat nějaký kontakt, abychom se mohli domluvit, kdy a kde se můžeme sejít.

Mockrát děkuji a přeji hezký den. Barbora

Dobrý den, Rád bych vyjádřil jak poděkování, tak pochvalu týmu, který ke mně přijel neděli 16.9., kdy se mi udělalo slabo a manželka zavolala vaši pomoc. Jak práce záchranářů, tak paní doktorky, která přijela vzápětí druhým autem, byla obdivuhodná. Na IKEMU mi řekli, že jejich rychlým a profesionálním zásahem mi zachránili nejen život, ale i srdce, které se nestačilo při infarktu poškodit. Hned po příjezdu mi na sále dali stent do tepny v přední srdeční stěně a dnes už jsem doma a cítím se dobře.

Moc Vám děkuji! Petr


Dobrý den, chtěl bych tímto poděkovat paní operátorce na pražské tel. lince 155 a pánům záchranářům, kteří ve středu dne 19.9.2018, okolo 17:50 na adrese Geologická 1218/2c, ošetřili a odvezli po úrazu hlavy našeho 4 letého syna do nemocnice Motol. Čísla IZS beru jako poslední záchranu a snažím se volat naprosto výjimečně, tato situace byla proto pro nás nová a vzhledem k okolnostem přiměřeně stresující, chtěli bychom poděkovat za slušný, lidský a profesionální přístup.

S pozdravem Lubomír

Ráda bych vyjádřila poděkování a pochvalu posádce č. 15+145, která dnes, tj.17.9., mezi odvážela do Motola mého čtyřletého syna. Syn měl akutní zánět hrtanu a začal se doma dusit (téměř nebyl schopný se nadechnout ani po předchozí aplikaci čípku Rectodelt). Posádka tuto závažnou situaci skvěle zvládla a kromě toho prokázala velmi lidský přístup, a to nejen k našemu dítěti, ale i k nám, rodičům (byli jsme vyděšení, což se projevilo mj. v horší organizaci našeho odchodu). Díky empatickému přístupu všech členů týmu zvládl syn převoz bez pláče a velmi ho potěšil i dárek v podobě plyšového panáčka, kterého mu paní doktorka ještě dodatečně přinesla na urgentní příjem. Příjemně mě překvapil i zájem členů týmu o vývoj synova stavu poté, co ho v Motole předali. Ještě jednou všem moc děkuji a do budoucna přeji co nejvíce výjezdů se šťastným koncem.

Zina


Rád bych poděkoval posádce vozu č.143 za špičkový přístup a nadstandartní servis, který mi poskytli při ošetření v rámci dopravní nehody v ulici Na Františku.

Václav

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou. Minulý týden odvážela rychlá záchranná služba mne a mou dceru, jsem mu moc vděčná za přístup a pomoc ale ve stresu jsem mu zapomněla poděkovat. A tak Vás tímto žádám o kontakt na pana záchranáře, nebo pokud by to nebylo možné o předaní mého čísla abych mu mohla sama poděkovat.

Michaela

Dobrý den, dne 8.9. 2018 kolem 18té hodiny mne postihl srdeční kolaps při fotbalovém utkání v Praze Hrdlořezích, chtěl bych tímto poděkovat za záchranu mého života posádce Vašeho sanitního vozu. Jsou to opravdový profesionálové. Děkuji za vyřízení mého poděkování, moc mi na něm záleží.

S pozdravem Aleš


Dobrý večer, pochvalu i poděkování. Dnes 10.9. jsem požádal na vaší lince o pomoc pro pána v Toušeňské ulici. Starý pán po pádu poraněn na ruce a kdo ví co ještě. Děkuji všem, se kterými jsem byl v kontaktu, paní dispečerka a pánové záchranáři. Tak profesionální práci a lidský přístup, že nemám slov. Dále děkuji všem, kteří vytvářejí podmínky výše uvedeným profesionálům pro výkon jejich poslání. Děkuji a přeji vám vše dobré.

V úctě, Daniel

Dobrý den, chtěl bych Vám poděkovat za to, jakou práci vykonáváte. Dnes jsem projížděl kolem křižovatky na Proseku, Prosecká x Jablonecká a viděl Vaši posádku zasahovat u velmi vážné dopravní nehody motorkáře a osobního vozu, které mu nedalo přednost při odbočování. Nevím, bohužel jak dopadl motorkář, ale nevypadalo to dobře. Dostával od Vašich zdravotníků / lékařů nepřímou masáž srdce atd. Byli prostě bezvadní. Mně bylo v tu chvíli velmi úzko, když jsem ho tam viděl ležet a moc jsem si přál, aby to přežil.

Děkuji Vám a přeji hodně sil ve Vaší práci. Michal

Dobrý den. Chci poděkovat chlapům, kteří mě vezli 31.8.2018 kolem 23hod na Homolku na antiarytmickou jednotku za jejich profesionální přístup. Na místě jsem to nestihl proto ještě jednou díky moc.

Miroslav


Dnes 6. 9. jsem volal IZROS s prosbou o informaci o panu Stanislavu, kterého jsme postrádali. S přispěním vaší operátorky jsme požadovanou informaci dostali během tří minut. Dovolte, abych jí za lidskost, profesionalitu a korektní chování vyjádřil vděčnost manželky, sestry i svou.

 Děkujeme. Tomáš

Dobrý den, dne 28.8.2018. jsem zkolabovala v práci. Stalo se mi to prvně a z celé situace jsem byla vystrašená. Záchranáři se ale ke mně chovali moc hezky a proto bych jim chtěla moc poděkovat. Bohužel jsem nebyla v situaci, abych jim mohla pořádně poděkovat v dané situaci a proto to zkouším alespoň touto cestou. Moc děkuji za pomoc a za hezké jednání.

Přeji hezký den, Michaela

Chtěli bychom touto cestou poděkovat a projevit uznání osádce vozu č.192, kteří nám ve středu 22.8.2018 na Smíchově pomohli. Jejich zásah byl profesionální a jednání velice vstřícné. Děkujeme tímto oběma za pomoc.

 S úctou Tomáš a Kateřina


Chtěla bych velmi poděkovat za rychlý a profesionální zásah při záchraně mého strýce, když v noci z úterý na středu dostal silný infarkt. Zdravý, sotva padesátiletý muž, skvělý člověk, dostal díky vám novou šanci. Zachránili jste mu společně s lékaři v nemocnici život. Celá rodina kromě mě žije velmi daleko, a tak je tato záchrana a pomoc v největší nouzi ještě o to víc ceněna. Všichni, včetně babičky vám z celého srdce děkujeme a přejeme hodně takto úspěšných zásahů!

Přeji hodně sil! Eliška

Chtěla bych moc poděkovat za ohleduplnost řidičům záchranné služby-konkrétně ze základny v Krči. Bydlím s malým dítětem v ulici Antala Staška a okna máme pouze do přes den velmi rušné ulice, kudy vozy záchranné služby projíždí. Většina vozů při průjezdu ulicí (hlavně v noci) zbytečně nezapíná sirény, pokud se kolem nich nepohybují jiná vozidla a zapínají je až u křižovatky. Díky tomu se méně často stává, že mého syna vzbudí. Vím, může to znít nicotně, ale když bydlíte v ulici, kudy několikrát za den a noc projíždí sanitky a hasiči, každý tichý průjezd vás potěší. Takže jednou, moc děkuji, opravdu si toho vážím!

Magdaléna


Ve středu 15.08. jsem byla ošetřena zdravotnickou posádkou vozu č.196. Vše bylo naprosto profesionální a přístup velice empatický.

Velmi děkuji. Eva

Dobrý den, chtěla bych velmi poděkovat záchranářům z vozu č. 196 za profesionální péči a vstřícný přístup o moji mámu dne 17.8.2018 v nákupním centru Flóra.

Velmi děkuji! Kristina

Vážení, moc bych chtěla poděkovat záchranářům, kteří naší rodině pomohli v posledních šesti týdnech dvakrát. Nejprve si můj tatínek zlomil při pádu nohu v krčku a dnes se to samé stalo mé mámě. V obou případech byla poskytnutá pomoc naprosto profesionální. Děkuji za rychlost zásahu, ochotu a trpělivost se staroušky.

Martina


Chtěl bych tímto způsobem poděkovat posádce vozu č. 142 a operátorce linky 155 za rychlou a profesionální pomoc, která mi byla poskytnuta dne 17.8. 2018.

Miroslav

Dobrý den, chtěla bych alespoň touto cestou pochválit vaše dva mladé záchranáře (žena,muž), kteří mne 14.8.2018 cca transportovali z Prazy 7 do nem. Na Františku. Jednalo se zřejmě o posádku 146. Jsem jim hluboce vděčná za profesionální a navíc velmi milý přístup.

Vanda

Dobrý den, chtěla bych pochválit a zároveň požádat o doručení této zprávy záchranářům kteří mě 24.8.2018 mezi 4:30 – 5:30 pomohli porodit doma syna. Slíbili jsme jim fotky, ale bohužel přítel ve zmatku vyhodil vizitku. Bylo by možné na můj mail  poslat nějaký kontakt na ně, abychom jim je dodatečně zaslali?

Děkuji mockrát za vše, Barbora.


Dobrý den, chtěla bych poděkovat za profesionální i lidský přístup záchranářů, kteří zasahovali dne 24.7.2018 v Praze Kbelích a zároveň i operátorce na Vaší telefonní lince, bez které bychom se nebyli schopní o manžela do příjezdu záchranářů postarat. Bez Vás by se manželův život zachránit nepodařilo.

Moc děkujeme, Alena

Vážení, z celého srdce Vám děkuji za záchranu mého zdraví dne 31.7.2018 v Praze, u zastávky Jahodnice, když mě stihl pseudozáchvat z hyponatrémie. Měli jste to se mnou těžké a bezvadně vše zvládli. Děkuji Vám, že v první linii, mnohdy v těžkých podmínkách, zachraňujete naše životy.

S úctou Katka

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala. V pondělí 6.8. volal můj přítel na záchrannou službu. Během chvilky záchranka dorazila a tým byl moc příjemný, vlídný a profesionální. Moc Vám děkuji a hlavně pánům záchranářům, kteří k nám dorazili. Prosím poděkujte jim za mě.

S pozdravem Romana


Dobrý den, včera ráno mi byla zavolána záchranná služba kvůli náhlé dušnosti. Touto cestou nechci zaslat pouze pochvalu, ale i veliké poděkování za profesionalitu, lidskost a vstřícnost záchranářů. Díky jejich přístupu ze mě opadl stres spojený s dušností a už cestou do nemocnice se mi dýchalo lépe. Ještě jednou bych chtěla poděkovat a poslat velikou pochvalu pánům záchranářům, že se o mě ukázkově postarali. Byla to moje první zkušenost se záchrannou službou a jsem ráda, že zaměstnáváte takto skvělé lidi, kteří tuto práci dělají srdcem a jsou tudíž na správném místě.

Anna

Dobrý den, dne 9. 8. 2018 si moje manželka Monika před domem z důvodu nerovnosti chodníku podvrtla nohu a nemohla chodit. Z tohoto důvodu jsem volal vozidlo RZS, které během chvilky přijelo. Po prvotním ošetření u nás doma byla manželka převezena na chirurgii do Thomayerovy nemocnice Krč, Praha 4, kde po provedeném ošetření hlezna PDK nakonec dostala berle atd. Tímto bych chtěl vyjádřit velké díky a pochvalu osádce RZS č. 157 za naprosto profesionální přístup při ošetření mé manželky, byť zranění nebylo až tak vážné, ale mimořádně bolestivé.

S úctou a přáním krásného dne Miroslav


Dobrý den, ráda bych pochválila velmi lidský přístup paní doktorky a profesionalitu záchranářů Pražské záchranné služby. 4.8.2018 jsem volala 155, záchranka přijela do pár minut, bohužel manželovi již nebylo pomoci, ale v této těžké chvíli byl pro mě i dceru velmi důležitý citlivý a chápavý přístup paní doktorky i jejích kolegů.

Moc děkujeme, Petra.

Chtěla bych poděkovat záchranářům, kteří přijeli 13.7.2018 kolem osmé hodiny ráno pro mojí babičku, kterou postihla mrtvice. Naprosto perfektní přístup a komunikace, za kterou strašně moc děkuji. Vše se stihlo naprosto perfektně a babička je díky jejich záchraně v pořádku. Ještě jednou veliké Díky 🙂

Petra

Díky za milý přístup posádce vozu, která mě vyšetřila na Zličíně v lékárně a následně předala do Motola dne 21.7 po poledni. Ač v sanitce a přesto, že mi nebylo dobře, tak jsem se i zasmála.

Díky moc. Eva.


Velmi děkuji za poskytnutí pomoci mému manželovi v dnešních ranních hodinách. A to jak velmi příjemnému dispečerovi, tak i posádce sanity. Díky za vaši práci.

Zdenka

Chtěl bych moc poděkovat posádce RZP která zasahovala v úterý 17.7.2018 v Obecním domě na Praze 1 u kolapsu+úrazu hlavy.

Jan

Chtěla bych ještě jednou velice poděkovat za vynikající přístup všech zdravotníků na Letňanském koncertu 4.7. Přístup všech zdravotníků byl velice empaticky a profesionální. Všichni byli velice milí. Velké díky a pochvalu ještě jednou touhle cestou.

Děkuji, Lucie


Dobrý den, rád bych poděkoval za výborný zásah a ocenil profesionální přístup posádky vozu, který zasahoval dne 29.6. 2018 okolo v Praze 9, Klánovicích u mého syna který zkolaboval na ulici. Zejména bych chtěl pochválit záchranáře, kteří na mne působili velmi profesionálním dojmem jak po stránce odborné, tak i komunikační. Vzorně se postarali o mého syna a vše mi srozumitelně vysvětlili a zařídili. Takoví lidé zaslouží opravdu ocenění a poděkování, protože si myslím, že to není v dnešní době samozřejmost. Přeji Vám všem zdar ve Vaší nelehké práci a držím palce v profesním i osobním životě.

S pozdravem a díky Zdeněk

Dobrý den, chtěl bych Vám vyjádřit poděkování a zároveň Vás o něco požádat. V pátek 13.7.2018, jsem zavolal záchranku, protože žena začala doma akutně rodit a nestihli bychom nikam dojet. Vaše paní operátorka mne perfektně navigovala, co mám dělat a s její pomocí se mi podařilo jak ženu, tak syna zachránit. Tímto bych chtěl jak paní operátorce, tak čtyřem záchranářům, kteří následně dorazili a o vše se postarali poděkovat. Chtěl bych Vás požádat, jestli je možné získat pro ryze soukromé účely záznam onoho telefonátu. Přestože nyní jsou ty vzpomínky dost čisté, myslím, že v budoucnu si to v rodině přehrajeme, pro osvěžení vzpomínek z této šílené události, naštěstí s dobrým koncem.

S úctou Tomáš


Dobrý den, včera ve 22:36 jsme volali záchrannou službu pro naši tetu Libuši z Modřan. Rádi bychom poděkovali a vyslovili obrovskou pochvalu Vašim dvěma mladým záchranářům, kteří okamžitě přijeli. Chceme jim poděkovat za jejich empatii, trpělivost, ochotu a profesionalitu, dodávali nám takový klid a důvěru!!! Moc si vážíme práce vás všech!

 S pozdravem Helena a Zdeněk

Děkuji touto cestou za vynikající a příkladný přístup, ošetření a celkové jednání dvěma členům ZZS, zvláště p. Danielovi při mé náhlé srdeční příhodě dne 13.6.2018 odpoledne a prosím o udělení pochvaly.

Děkuji, Mariana


Prosím o pochvalu osádce vozu,  co mne vezla dnes z Bolivarova do Vojenské nemocnice za jejich profesionální a lidský přístup. Poděkujte jim prosím za mne.

Josef

Velké poděkování a pochvalu posádce za velmi milé a ohleduplné jednání při převozu mojí maminky dne 12.6. z ordinace obvodní lékařky na kardiologii nemocnice Bulovka. Odvádíte výbornou práci, jak po stránce odborné, tak té lidské, děkuji Vám oběma.

Hana

Dobrý den, dne 4.6.2018 jsem volala o pomoc pro manžela. Srdeční selhání. Oba lékaři byli skvělí, manželovi poskytli první pomoc a díky nim přežil. P.S. – A byli to fešáci.

Děkuji, děkuji, děkuji. Viera


Dobrý den, 31.5.2018 (přesný čas bohužel nevím) přijela záchranka pro mne v 37. týdnu těhotenství s krvácením (placenta praevia). Byly to 2 mladší muži do 40 let, byli u mne velmi rychle za několik minut. Chtěla bych jim poděkovat, byly velmi profesionální a uvědomovali si vážnost situace, byli velmi rychlý. Velmi ráda bych, aby se má zpětná vazba -poděkování dostala přímo k nim. Miminko Davídek i já jsme v pořádku, narodil se o 3 týdny dříve.

Děkuji, Renata

Vážení, včera 6.6.2018 jsem potřebovala urgentně pomoc Vaší Záchranné služby, pro mého manžela Josefa, který zkolaboval v restauraci  na ulici Jana Želivského. Chtěla bych touto cestou velice poděkovat za vzorný a příkladný přístup přivolaného lékaře a záchranářů. Svým profesionálním, lidským chováním a přístupem zklidnili manžela i mne. V neposlední řadě musím poděkovat i sestře na dispečinku, která nás do příjezdu pomoci instruovala. Vaší pomoc jsem potřebovala poprvé a až nyní pochopila těžkou a namáhavou práci Vás všech. Ještě jednou tedy DĚKUJI.

Pavla

Dne 4.6. 2018 jsem volala ZZS pro pana Vladimíra. Velice chci poděkovat a pochválit, jak dispečink( operátorku), tak posádku auta č.159. Všichni reagovali profesionálně, ale i empaticky. Z jiné zkušenosti vím, že ne vždy to tak je a je to hlavně o lidech. Ještě jednou moc děkuji.

Stanislava


Vaši dva záchranáři z Holešovické záchranky, pomohli mně a dalším čtyřem lidem uvíznuvším v kabině výtahu ve večerních hodinách dne 2.6.2018 ve stanici metra Florenc. Po nekonečné více jak půl hodině pobytu ve velmi stísněných prostorách výtahové kabiny, v podmínkách, které vedly k psychickému zhroucení a tepelnému přehřátí mojí kamarádky M.V., se jim podařilo, společně s hasiči, nás vyprostit. Vzhledem k velmi profesionálnímu a lidskému přístupu ke všem vyprostivším pasažérům a zejména pak ošetření mojí kamarádky bych chtěla touto cestou co nejsrdečněji poděkovat výše uvedeným záchranářům.

Alena

Dobrý den, nestihl jsem dnes poděkovat záchranářům, kteří mě vezli z Troji od řeky na Bulovku po pádu na kolečkových bruslích. Takže děkuji alespoň tímto způsobem.

Petr


Ráda bych tímto poděkovala panu Janu za pomoc, ne zdravotní, ale když jsem zjistila, že mám píchlou pneumatiku, tak okamžitě reagoval a pomohl mi ji přezout. Velký dík!!!

Milena

Dobrý den. Loni, 21.5.2017, nám záchranáři z výjezdové základny v Uhříněvsi společně s lékařkou, která později také dorazila, neplánovaně porodili doma naše druhé dítě. Nedávno jí byl rok, a tak jsme chtěli znovu velmi poděkovat a poslat fotku spokojené holčičky.

Jakub a Jana

Dne 26.6 2018 ve večerních hodinách, kdy jsem jela z práce a zastavila na červené u Alberta Praha 9, do mne zezadu plnou rychlostí narazil osobní automobil. Utrpěla jsem zranění, posádka rzs byla maximálně profesionální, vstřícná, příjemná. Touto cestou bych chtěla posádce poděkovat a hlavně je pochválit za jejich přístup. Jejich povolání je náročné a posádek rzs si vážím.

Jitka


Dobrý den, ráda bych touto cestou chtěla ještě jednou moc poděkovat dvěma pánům záchranářům, kteří si pro mě přijeli dne 17.5. (volala jsem přes aplikaci Záchranka). Bohužel jsem nestačila zaregistrovat jejich jména. Byli velmi slušní, ochotní a milí. Před cestou i během ní se mě snažili uklidnit a vůbec jejich péče byla jak od maminky 🙂 Tak ještě jednou – MOC děkuji za vše!

Gábina (vertigo 🙂 )

Dnes jsem se zranila při pádu těsně po 10hod. na Václavském náměstí. Vaši zaměstnanci přijeli velice brzy a odvezli mne k ošetření do nemocnice Na Františku (nalomeny krček kyčelního kloubu). Muži se ke mně chovali profesionálně  a při tom velice vlídně, což mne v tu chvíli velice pomáhalo!

Zuzana

V neděli 13.5. mi byla zavolána záchranná služba ke kostelu sv. Ludmily na nám. Míru. Bohužel jsem už nedokázala zjistit, ze které výjezdové základny záchranná služba byla, abych posádce mohla poslat poděkování. Doufám, že se k nim mé díky a pochvala za jejich milý přístup dostane alespoň touto cestou. Ještě jednou děkuji!

Alžběta


Dobrý den, ve středu 9.5. v cca 18.30. vyzvedla záchranka mého tříletého syna v Riegrových sadech po pádu z kola. Chtěl jsem ještě jednou poděkovat a především ocenit velmi profesionální přístup paní záchranářky, která s námi byla v sanitce i jejího kolegy řidiče. Byla to stresující situace, ale její milé, profesionální a sebevědomé vystupování nám velmi pomohlo situaci zvládnout. Držím palce, abyste měli štěstí na podobné záchranáře a záchranářky a dobře se o ně starali, protože o ni se pak dobře starají o nás.

S úctou Adam

Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat posádce sanitky, která vezla mého manžela z domova na onkologii do Thomayerovy nemocnice 19.4.2018 kolem poledne. Posádka byla velmi milá, empatická, vstřícná, lidská a erudovaná. Manžel je onkologický pacient a s takovýmto přístupem jsem se dlouho nesetkala. Chtěla bych poděkovat Vám i posádce.

S úctou vděčná Petra


Dobrý den, včera, 9.5. ve večerních hodinách se u nás v domě stala velmi smutná událost, při které jsme já a můj přítel zasahovali a pomáhali těžce zraněnému kamarádovi. Chtěli bychom touto cestou vyjádřit obrovské poděkování rychlé záchranné službě a hlavně paní dispečerce, která s námi celou dobu do příjezdu sanitního vozu komunikovala a naprosto profesionálně nás naváděla na resuscitaci. Její hlas byl v této těžké chvíli to jediné, co jsme vnímali, a díky ní jsme byli i my laikové schopni zajistit první pomoc. Velké díky patří všem zúčastněným složkám: záchranným vozům, lékařům, lékařskému personálu sanitek, ale v neposlední řadě i policii české republiky a městské policii. Vy všichni odvádíte velmi náročnou práci jsme na vás právem hrdí. Ještě jednou díky.

S obrovskou úctou k vám všem Helena a David

Ráda bych touto cestou zaslala poděkování panu záchranáři Danovi z výjezdové základny Praha 9 – Prosek. S velkým lidským pochopením dnes převzal na palubu vozu ZZS alkoholem intoxikovaného klienta našeho Chráněného bydlení. Děkuju Vám za vlídnost, nadhled a profesionalitu, Dane. V dnešní době to není úplně časté. Ať se Vám daří… A opatrujte se!

Káťa


Chci touto cestou poděkovat paní asistentce z noční služby 21.4., která mi pěkně poradila co dělat s mým 7 letým synem Markem (astmatikem) při jeho dusivém záchvatu do doby než přijede záchranka. Byla příjemná, instrukce byly jasné, přesné – perfektní! Stejně tak chci aby jste jmenovitě poděkovali panu Petru a Danovi z posádky Petřiny, kteří v záchrance pěkně pracovali a vysvětlovali, co budou dělat a proč a byli v klidu.. Je úžasné vidět, když správní lidé jsou na správných místech a dělají svou práci dobře a radí. To je třeba vždy ocenit a člověk si řekne, že někde je svět ještě v pořádku. Děkuji moc a trvám na tom, že všichni byli bezvadní !! Prosím Vás, předejte jim tuto mou pochvalu za krásnou zkušenost, je to mé vřelé přání. Vím, že je to potěší a dodá motivaci do dalších výjezdů. Vám patří velké zásluhy za to, že jste kvalitně vybrali a výborně vyškolili !!

DĚKUJEME. Štěpánka

Dobrý den, ráda bych vyjádřila poděkování vašemu týmu zdravotnické záchranné služby, která se dnes kolem 11hod postarala o mou mamku. Volala jsem o pomoc, protože mi upadla na chodbě v RD, chvíli moc nevnímala, měla zlomenou ruku v zápěstí … Mé díky patří paní dispečerce, které mé volání přijala, její klid v hlase mi dodal odvahu a druhé díky patří posádce vozu, která od příjezdu k nám domů byla příjemná, mamku uklidnila a skvěle se mi o ni postarali, a to i po příjezdu na Úrazovou ortopedickou ambulanci v nemocnici Na Bulovce. Jestli si vše dobře pamatuji, byl to vůz s číslem 140. Děkuji všem za nás obě a moc vás zdravím!!!!

Radka


Rád chci moc poděkovat Janě Poštové za propagaci ZZS, děláte to moc hezky a sympaticky… Velice mi připomínáte naší dětskou doktorku, jak vzhledem, tak charismatem, ještě jednou moc děkuji Vám a Vašim kolegům za vaši práci, rok jsem studoval Zdr. záchránaře, ale nakonec jsem zůstal u svého oboru, servis PLC, nevypadá to, ale servis řídících systémů má velmi blízko k \“servisu\“ osob 🙂

Moc děkuju a zdravím! Michal

Dobrý den, rád bych tímto způsobem poděkoval Vaší dispečerce ZOS paní Petře. Během náročného období, které zažíváme na emergency ÚVN nám poskytla při minulých službách podporu, lidský přístup a trochu humoru, který potřebujeme v práci každý z nás. Jsem rád, že jste mi ukázala jak ,, jinak“ může vypadat komunikace mezi ZOS a urgentním příjmem.

Děkuji Vám. Jakub, zdravotnický záchranář emergency ÚVN.

Děkuji touto cestou osádce za včerejší profesionální přístup při mé dopravě do střešovické ÚVN.

Bohumil


Dobrý den, chtěl bych touto cestou ještě jednou moc poděkovat posádce vozu ZZS za zcela profesionální přístup při vyšetřování, ošetření a transportu mého otce při jeho kolapsu ze dne 22.4. na Praze 5. Celou dobu se záchranáři chovali naprosto profesionálně a hlavně i lidsky. Gratuluji pražské záchrance k takovým skvělým záchranářům! Ještě jednou díky moc!

S úctou k Vaší práci Oldřich

Dobrý den, už skoro 2 týdny se Vám chystám napsat a pro pracovní povinnosti se k tomu nemůžu dostat. Tak už. V pátek 13. dubna (jak příznačné datum) jsem dostal silnou alergickou reakci na požité jídlo v asijském bistru, což u mě vedlo k nástupu bezvědomí. Přítelkyně vytočila 155 a ve spolupráci s operátorkou situaci řešila. Načež následoval příjezd záchranářů a jednodenní hospitalizace v nemocnici na Karlově náměstí. Chci moc a moc poděkovat za perfektní práci jak paní operátorce, tak zúčastněným záchranářům a v neposlední řadě i personálu v nemocnici. Bylo to poprvé v mém 30letém životě, kdy jsem záchranku potřeboval a i když to nebylo příjemné, zpětně mám velmi příjemný a klidný pocit, že to u nás takto funguje. Ač se mnohdy napovídá opak. Ne. Naprosto smekám před Vaší profesionalitou a mockrát díky za pomoc, která pro mne byla důležitá. Odvádíte výbornou práci a máte můj hluboký respekt. Mějte se fajn.

S pozdravem Patrik


Dobrý den, dne 17.4.2018 cca v 9.45hod jsem měla nehodu, když jsem dobíhala tramvaj u Smíchovského nádraží směrem k Andělu. Byla povolána rychlá záchranná služba. V té době jsem byla v bezvědomí a probrala jsem se až v záchrance. Mou povinností je poděkovat nejen záchranné službě (záchranáři byli velice milí, laskaví a obětaví, je vidět, že to dělají z lásky k práci), tak všem ošetřujícím lékařům na urgentním příjmu (kteří mě řádně vyšetřili), ale také skvělému personálu. Těchto lidí si velmi vážím. Pochvala patří všem, kteří se o mne postarali. Velké a velké díky všem!!!

S pozdravem a přáním všeho dobrého. Hana

Chtěl bych touto cestou poděkovat posádce, která mě dnes 23.4 odvážela s fibrilací srdce od obvodní lékařky. Pánové byli vstřícní, milí, prostě super dvojka.

Ještě jednou díky, Martin

Dnes ve 02.00 ráno, jsem byl veden vaší operátorkou při porodu své dcery doma. Díky ní jsem doma bez problémů odrodil ještě dříve než dojela záchranka. Byla skvělá, profesionální a přesně věděla, co dělat a naváděla mě i když nebyla fyzicky přítomna. Velká poklona a úcta. Moc a moc děkujeme. Holky jsou ve 100% zdravém stavu. Díky za pomoc, podporu a chladnou hlavu. Mě osobně absolutní klid v hlase a její jistota v instrukcích co mám dělat, absolutně uklidnila a vyvedla z jakékoli, uvnitř těla se tvořící paniky. Velké díky.

 Děkuji Jaroslav


Chtěla bych moc poděkovat posádce RZP, která vyjela 30.3. v odpoledních hodinách k mé tchýni na Jižní město. Jako zdravotník jsem se konečně setkala s někým, koho práce baví a dělá ji skvěle. Ještě jednou moooc díky i za laskavý přístup.

Petra

Dobrý den, moc ráda bych poděkovala záchrannému týmu, kteří mě včera večer vezli z nákupního centra v Metropoli do nemocnice v Motole. Péče záchranářů byla naprosto skvělá. Oba byli moc milí, pečliví a starostliví. Bylo vidět, že jsou to profesionálové na svém místě, se kterými jsem se cítila naprosto bezpečně. (Děkuji i pánovi, který mě držel, než přijela záchranka, abych neutekla domů) a své kamarádce Šárce za pohotovou reakci. PS: Kéž by se mi dostalo takové péče i v samotné nemocnici.Ještě jednou moc děkuji a přeji krásný zbytek dne.

Tereza

Dobrý večer, včera kolem 19:30 někdo ze záchranné služby zasahoval u mé dcery, byla opilá. Velmi bych chtěla všem dotyčným poděkovat, pokud by bylo možné tak osobně. Velmi si vážím všeho, co pro mou dceru udělali a budu všem dotyčným vděčná do konce mého života. Dcera byla převezena na dětské oddělení Na Bulovce. Velmi vám děkuji, neumím ani slovy vyjádřit, jak moc si vaší práce vážím.

S pozdravem Tereza


Dobrý den, chtěl bych velmi poděkovat za dnešní profesionální zásah při výjezdu k mému otci, ročník 1929. Zejména oceňuji velmi lidský přístup celého personálu k pacientovi.

Děkuji. Ladislav

Dobrý večer, chci vyslovit pochvalu a poděkování posádce ZS RZP za odvoz do Střešovické nemocnice při kolapsu, který mne postihl dne 5.4. v zaměstnání. Jejich ochota a profesionální přístup mi ulehčil nečekanou situaci.

Helena

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o vyřízení moc velkého poděkování a pochvaly posádce Vašeho vozu, která přijela dnes (4.4.) do Lužné ulice na pomoc mojí manželce, která upadla v bytě a poranila si hlavu. S manželkou (již naštěstí doma z nemocnice) jsme celý den hovořili o tom, že posádka projevila obrovskou profesionalitu a zároveň lidskost a pochopení pro situaci, která u nás nastala. Vzhledem k přítomnosti malých dětí, a naší nervozity z nastalé situace, byla atmosféra napjatá a Vaše posádka zcela zásadně přispěla k jejímu zklidnění. Naprosto profesionální přístup od obou pánu nám všem, včetně dětí, moc pomohl. Prosím vyřiďte pánům naše poděkování a Vám, jako Záchranné službě Hlavního města, přejeme co nejvíce takových záchranářů, jako byli dnes u nás.

Děkujeme!! S pozdravem manželé P. a Natálka s Filípkem


Chci poděkovat vyjezdové skupine za profesionalní přístup a jednání.

Děkuji, Jinřich

V noci na 30.3. jsem poprvé v životě potřebovala pomoc. Na záchodě kolaps, probrala jsem se v kaluži krve, nos placatý, bolest. Doplazila se pro mobil, /při zvednutí hlavy od země se mě dělalo zle/,zavolala jsem 155 a utopila mobil v lavoru, doplazila jsem se těžce k oknu hodit klíče. Přijeli 3 mladí lidé, pomohli mi ve všem, chovali se jak maminka k děcku a dopravili mě do nemocnice. Moc jim děkuji, protože zde skončili s dohadováním se sloužícím lékařem o vhodnosti výběru oddělení. \“ Dál už jsem se bohužel cítila jako obtěžující hmyz….\“

Hana

Dobrý den chtěla bych poděkovat konkrétně panu záchranáři Martinovi za lidský přístup k dceři, kterou vezly na kardiologii ze školky po celkovém selhání organismu. Celou situaci mi laicky vysvětlil a uklidnil.

S pozdravem Ladislava


Dobrý den, chtěla bych tímto poděkovat osádce sanitky za velice profesionální a hlavně lidský přístup k mému otci, kterého dnes převáželi do nemocnice Královské Vinohrady. Děkuji pánům záchranářům.

Miloslava

Dobrý den. Dovolte mi touto cestou Vám a celému personálu ZZSHMP poděkovat. Dne 22. 3. 2018 jsem volal na linku 155 o zdravotní pomoc ke mé manželce Šárce, když jsem tou dobu byl mimo domov. Operátorka mi velmi profesionálně a hlavně ochotně pomohla s nastalou situací, i při pozdějším telefonátu s dotazem na manželčin převoz do nemocnice mi operátorka velmi ochotně pomohla. Pří mém návratu domů, byla ještě posádka ZZS u mé ženy, byl jsem až dojat profesionálním přístupem pomoct a navodit uklidňující náladu při nastalém stavu, ochotně mi byl manželčin stav vysvětlen i s popisem dalších úkonu. Velice Vám všem děkuji za vaší lidskost, profesionalitu a hlavně trpělivost. Prosím Vás, aby jste ještě jednu za mě poděkovali celé posádce ZZS a oběma operátorkám, velice si vážím toho, co jste pro nás všechno udělali.

S pozdravem Tomáš

Ráda bych poděkovala a moc pochválila pány ze záchranky, kteří pro mě přijeli ve čtvrtek 15. 3. Do metra (slítla jsem ze schodů). Díky panu řidiči, který mě bezpečně odvezl na vozíčku až k sanitce a pak i do nemocnice a hlavně panu Františkovi. František byl na mě po celou cestu moc milý a nápomocný a myslím, že mi bolestivou chvilku s kotníkem pomohl zvládnout moc hezky! Díky chlapi a myslím, že na Vás dlouho nezapomenu 🙂

Víc milých pacientů, Dana


Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat záchranářům v čele s doktorem, kteří přijeli k mému manželovi 8.3.2018 v noci. Pracovali vysoce profesionálně i když manžel zemřel, byli velmi slušní, empatičtí a chápaví, … Ochotně poradili i s věcmi, které budou v nejbližší době následovat. Ještě jednou vřelý dík.

Vlasta

Vážení, těžko hledám slova, kterými bych poděkoval posádce vašich záchranářů, kteří zasahovali dne 20. 3. 2018 v místě mého trvalého bydliště. Jednalo se celkem o tři osoby. Mladá dáma, snad Slovenka, řidič s bíbrem a jeden příjemný mladý zachránce, navíc i ve vypjaté situaci vtipný, že jsem se musel i ve stavu v jakém jsem byl zasmát. Byl jsem vystresovaný z toho, že se o mne pokouší infarkt. Když jsem viděl, jak jsou sehraní a že mne, než mne odvezou, dávají přímo na místě do přijatelného stavu, tak, a to nepřeháním, jsem si v duchu pomyslel, tak tihle borci mne určitě umřít dneska ještě nenechají. Okamžitě se mi ulevilo psychicky. Do nemocnice Motol jsme odejeli společně s mojí manželkou a pod neustálou kontrolou mladé záchranářky, která mne po čase jízdy nejen kontrolovala, ale stále uklidňovala. Dnes jsem již po 7 dnech v nemocnici opět doma. Děkuji touto cestou celé vaší instituci a tlumočte, prosím, mé poděkování a neskonalou vděčnost za záchranu života vaší skvělé posádce.

S nevšední úctou pacient Václav


Dobrý den. Moc děkuji posádce, která v pátek 2.3.2018 zasahovala u mé mamky. Byli velice příjemní a uklidnili i mámu i mě. Bylo vidět že svou práci dělají velmi dobře. Více takových záchranářů. Děkuji.

S pozdravem Věra

Dobrý den, chtěla jsem moc poděkovat posádce za jejich profesionální a lidský přístup při záchraně mojí maminky Heleny dnes v noci mezi 2 a 3 hodinou ranní.

Ještě jednou dík, Helena

Dobrý den, rád bych moc poděkoval posádce ZS, která mě odvezla do nemocnice po kolapsu a úrazu ve stanici metra Pankrác dne 5.3. okolo půl osmé ráno. Zároveň bych alespoň takto chtěl poděkovat slečně, která ZS zavolala a vyčkala se mnou do jejich příjezdu.

Zdeněk


Dobrý den. Chtěla bych touto cestou vyjádřit velké díky posádce záchranářů, kteří zasahovali v pátek 2.3.2018 u mé matky, kterou následně převezli do nemocnice. Byli to úžasní lidé. Uklidnili jak mamku, tak mě. Bylo vidět, jak jsou sehraný a trpělivý. Moc děkuji. A přeju hodně štěstí a zdraví.

S pozdravem Věra, dcera pacientky.

Dobrý večer, rád bych moc poděkoval dvěma Vašim pracovníkům, kteří včera odvezli moji přítelkyni do nemocnice Motol. Ačkoliv to zprvu nevypadalo vážně a nebyl jsem si jist, zda situace vyžaduje zásah ZZS, v nemocnici Motol diagnostikovali mé partnerce vnitřní krvácení do břišní dutiny, což jí možná zachránilo život.

Ještě jednou děkuji! Petr

Dobrý den, jako majitel Nezávislé tiskové a mediální společnosti RT PRESS musím velice kladně ohodnotit tiskovou mluvčí ZZS HMP Bc Janu Poštovou. Vždy nám zasílá aktuální informace, na dotazy je ochotna odpovídat a to nebývá u jiných tiskových mluvčích zvykem. Opravdu vynikající přístup k médiím. Za celou redakci velice děkuji.

S pozdravem JUDr. Vladimír Kršiak, ředitel společnosti


Chtěla bych touto cestou poděkovat za profesionální zásah posádky, která v pondělí v dopoledních hodinách poskytla pomoc paní Čapkové. Ještě jednou děkuji.

Zora

Zdravíme všechny, kteří 15. února pomohli ve Strašnicích naší malé Marjánce na svět. Naše díky patří především pánům záchranářům a panu doktorovi a také paní dispečerce, která nám byla oporou tu krátkou chvilku, než profíci přijeli. Marjánka i maminka se mají čile k světu

Moc si vážíme vaši pomoci a moc děkujeme, Tomáš

Mnohokrát vám děkuji za záchranu života mého otce, sestřička na lince mi pomáhala tatínka zachránit do doby, než jste přijeli, snažil jsem se podat co nejvíce informaci, naopak mne vaší zaměstnanci vše vysvětlili a jejich profesionální přístup byl, skvělý, měl jsem pocit, že bude vše v pořádku a vkládal plnou důvěru ve vaší prací. S emocí a slzami v očích vám mnohokrát děkuji, tatínek je stabilizován a při vědomí. Přeji vám mnoho zdraví a vážím si vás.

S úctou a pokorou Štepán


Dobrý den, chtěl bych poděkovat celé osádce sanitky, která k nám přijela včera večer kvůli křečím, třesu, mdlobě a šoku našeho táty. Stejně tak bych rád pochválil naprosto profesionální přístup záchranářů, ať už k tátovi, či nám, jakožto přihlížejícím příbuzným. Kvalita péče a empatická komunikace byla opravdu mimořádná.

Děkujeme, O.

Oceňuji velmi profesionalitu posádky, která zasahovala včera večer 15/2/18 na Praze 4 při pomoci mému otci Mstislavu , který byl indisponován. Rád bych se jim chtěl revanšovat např. novou pracovní obuví zn. Prabos a.s. k jejich plné spokojenosti /můj obor/ podle jejich výběru. Budu rád, pokud by jim to udělalo radost. Ještě jednou jim díky a omluva za nervózní situaci.

Roman /syn/.

Dobrý den, dnes vaši záchranáři cca ve 11.40 hod poskytovali pomoc mé jedenáctileté dceři po kolapsu. Ráda bych poděkovala za jejich profesionalitu, vstřícnost a hlavně empatii, které jsem v danou chvíli jako vyděšená matka velice ocenila. Zároveň bych ráda poděkovala i operátorce linky 155, která mne uklidňovala a poskytla mi informace, jak se o dceru postarat, než dorazila záchranka. Děkuji všem za to, že svou práci dělají tak dobře.

Karolína


Dobrý den, chtěla bych vyslovit velikou pochvalu a poděkování za velmi profesionální a nadstandardní přístup k plnění jejich povinností a současně za obrovsky lidský přístup a empatii k pacientovi. Byla jsem již několikráte vezena rychlou záchrankou, ale tato posádka byla absolutně nejlepší – vynikající. Ještě jednou – mockrát děkuji.

Miroslava

Dobrý den. 30.ledna jsem volala ZS k mojí tetě Vlastě. Pánové z posádky byli velmi hodní, ochotní a trpěliví, i když jsem neměla pro tetu připraven župan ani doklady. Moc jim děkuji za jejich přístup ke starým lidem. Tetě bude 97 let a mně 85 let. Mám štěstí na \“záchranku \“. Jela jsem v ní také, ale s jinou osádkou /po úrazu hlavy/ -autobus se srazil s autem/. A i tito záchranáři byli hodní. I když byli všichni hodně mladí, je vidět, že cítí se starými lidmi. Děkuji jim za pochopení, za pomoc a přeji jim hodně zdraví a štěstí. Kdyby byli všichni lidé, jako oni, bylo by na světě krásně. Děkuji a z celého srdce zdravím.

Bohuslava

Dobrý den, chtěl bych jednak poděkovat za včerejší ranní zásah v pražské Tróji, kdy jste mě převáželi RZS na Bulovku po nedobrovolné koupeli ve Vltavě. Naprosto profesionální zásah, děkuji! A ještě bych měl jednu prosbu – cca okolo půl osmé ráno jste přijali ohledně této události jediný telefonát, který mi zachránil život, i když lidí bylo na obou březích více. Pokud by to bylo možné, rád bych této paní poděkoval. Děkuji a přeji hezký den.

Zbyněk


Dobrý den, absolvoval jsem pražskou (a nejen pražskou) záchrankou několik cest z různých důvodů (žlučníkové koliky, dva úrazy, lehká otrava spojená s úzkostí) a třikrát jsem sanitku volal cizím lidem. Musím ocenit rychlost a profesionální přístup. Doufám, že vydržíte v této kvalitě i nadále a přeji Vám, ať Vám v tomto napomáhají i čeští politici (ať už je tam jakákoli vláda).

Marek

Dobrý den, chtěla bych poděkovat za včerejší pomoc. Zažila jsem nečekanou reakci na lék na spaní. Mé děti se vylekaly a zavolaly záchrannou službu. Mrzí mne, že ony prošly tím úlekem a zároveň, že došlo ke \“zbytečnému\“ výjezdu. Ale přesto byla reakce zúčastněných velmi lidská a chápající. Děkuji všem.

Alžběta

Děkuji za velmi profesionální pomoc paní operátorce, která mě po telefonu dne 17.1. pomáhala, co dělat s přítelem při epileptickém záchvatu. Instrukce byly jasné a přístup velice milý a laskavý. Byla jsem sama v šoku a jen s její pomocí jsem vše zvládla. Stejně tak děkuji za pomoc i oběma pánům, kteří za pár minut dorazili sanitkou. Velice si vážím vaší nelehké práce a máte můj obdiv.

JanaDobrý den, chci upřímně a ze srdce poděkovat všem, kteří se podíleli na záchranách našich životů, poskytli první pomoc a zabezpečili převoz do nemocnice dne 12.1.2018 při tragické srážce autobusu s osobním automobilem a stromem u Horoměřic. O mně se neuvěřitelně postaraly dvě ženy a posádka vozu záchranné služby, jejich profesionální a obětavý přístup k nám, raněným byl více než stoprocentní, přeji Vám, aby jste měli takovýchto pracovníků více a více a aby je tato práce naplňovala tak, jak jsem byl u těchto dvou andělů svědkem.

Zdraví a štěstí Vám všem, děkujeme. Petr

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat IZS a speciálně zdravotníkům při záchranné akci z pátku 12.1. 2018 při nehodě u Horoměřic. Byla jsem přímo při nehodě a volala jsem na vaši linku 155. Děkuji milé paní operátorce, která se mnou měla trpělivost, když jsem se jí snažila zmateně informovat o hromadné nehodě a ona mě instruovala k tomu, abych použila mobilní aplikaci Záchranka, která je mimo jiné skvělá a bezvadně funguje. Jsem ráda, že existuje a měla jsem ji instalovanou. Celá událost se pro mě udála jako by ve snu. Letící vůz, autobus sjíždějící do příkopu. Nic horšího jsem v životě neviděla. Byla jsem hned u vozu řidičky, které jsme začali poskytovat ihned první pomoc. Byli jsme s ní a to bylo jediné co jsme v tu chvíli už mohli pro ní udělat. Nemohu na ní zapomenout, cítím obrovský smutek. Nikdy nezapomenu na křik zraněných z autobusu… Do příjezdu první sanitky uběhlo pár minut, pro člověka, který čeká na asistenci, nekonečně dlouhá doba. Přijeli velice rychle, začali se hned věnovat jak osobám v autobusu tak i řidičce z vozu. Pak již začaly skoro manévry, ze všech stran přijížděla auta, sanitky, lékaři, hasiči, policie. Vnímala jsem jen pocit obrovského štěstí, že jsou TADY. Začali okamžitě jednat, rozdělovat si pacienty, přidělovat cedulky dle důležitosti ošetření. Obrovská profesionalita a synchronizace. Já se věnovala zatím rodinným příslušníkům, kteří měli zaklíněné příbuzné a čekali na vyproštění. Bylo to pro ně hrozné, když viděli svoji maminku v takovém stavu a trpící bolestí. Jediné co jsem mohla dělat je bylo je objímat a mluvit s nimi. Chci touto cestou poděkovat všem, kteří na tomto nešťastném místě byli a pomáhali. Kolegům řidičům, kteří auto hned neotočili a neodjeli. Statečným cestujícím v autobusu, kteří pomáhali ostatním, kteří takové štěstí neměli. Hlavně všem záchranářům, operátorce, hasičům, policii. Jste největší profesionálové, lidé, kteří pomáhají v těchto strašlivých situacích v terénu a zmatku. Není jednoduché uklidnit a ošetřit zraněné, kteří jsou v šoku. Jsem na vás pyšná.

Vaše Leona

2017
Dobrý den, chtěla bych poděkovat záchranné službě a posádce sanitky. Dne 30.12.2017 mi zkolabovala dcera, bez varování, bez toho abychom se na tuhle nepříjemnou zkušenost mohli nějak připravit. Záchranáři byli naprosto profesionální, ochotní, milí, lidští… Nesmírně si vaší práce vážíme. Přejeme vám v novém roce co nejvíce dobrých konců jako to bylo u nás. S přáním hezkého dne a velkého DĚKUJEME

Milada s rodinou.


Dobrý den, Chtěla bych moc, moc poděkovat záchranářům a paní doktorce, kteří mě vezli 8.11. z lékárny do ÚVNky. Já si toho moc nepamatuji, ale vím, že jsem se cítila v bezpečí a pak, když už mě vezli, byli milí a obětaví, takoví mí andělé. Jsem měsíc po operaci a pořád na ně myslím.

Moc děkuji, s pozdravem Jindra

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat posádce sanitního vozu, která byla 28.12. vyslána k našemu 90ti letému příbuznému. Musím ocenit neuvěřitelně profesionální a zároveň lidský přístup k pacientovi a milé chování těchto dvou mladých zdravotníků. Kéž by všichni byli takoví.

Zuzana

Dobrý den, 23.12. jsem volala na linku 155. Byla jsem na návštěvě. Již několik dní mě bolelo na hrudi a bolest mi vystřelovala různě po těle. Myslela jsem na to, že je to od páteře. Těsně před tím, než jsem zavolala tísňovou linku, měla jsem pocit, že budu mít infarkt nebo mrtvici, měla jsem strašný tlak v hlavě. Po zavolání tísňové linky mi slečna nebo paní doporučila zavolat záchranku. Přijeli brzy a když mě viděli, nevěřili svým očím. Pan doktor (předpokládám, že to byl doktor, mladý a sympatický) se mnou dlouho hovořil, já jsem se omlouvala. Po našem rozhovoru mě bolest přestala a uvolnila jsem se. Ráda bych mu ještě poděkovala.

Děkuji. Miroslava


Vážení, dne 22/12 jsem se obrátila na vaši linku 155 o pomoc při ošetření mého vnuka.Chtěla bych Vám touto cestou moc a moc poděkovat, pomoc přijela rychle, všichni na nás byli moc příjemní a jsme vděčni za pomoc. VELKÁ POCHVALA!! Syn byl sám doma s vnukem a já byla 40km od Prahy. Moc děkujeme, všichni s pozdravem.
Myslím, že vaši záchranáři jsou velice hodní a pohotoví, zaslouží si velké díky . 🙂

Dobrý den, děkuji za rychlou pomoc, profesionální přístup a odvoz manžela. Přeji celému týmu RZS klidné prožití vánočních svátků.


Dobrý den, dne 21/11/2017, byla povolána záchranná služba, kdy záhy (do cca 10min) dorazili dvě posádky. Naneštěstí přesně nevím, kdo byli ti lidé, kteří ten den zachránili můj život a také změnili osud mé rodiny. Tímto bych chtěl vyjádřit svou nekončící vděčnost, lidem, kteří tam byli pro mě, když jsem je nejvíce potřeboval. Jelikož se jednalo o můj první infarkt (a snad i poslední), pokud by nebylo jejich rychlého jednaní a profesionálního přístupu, je velmi pravděpodobně ze bych tu již nebyl. Neznám jména konkrétních pracovníku záchranné služby abych jim mohl adresovat tento dopis, avšak doufám ze budete mít moznost podle údajů které jsme zaslal identifikovat dvě posádky které pro mé tehdy přijeli a vzkázat jim, že to co pro ne ten den bylo jen jednou z mnoha cest a součásti jejich běžné denní práce – pro mě (a pro mou rodinu) byla naprosto vyjímečná situace, a nebýt jich, tak i tragická. Tímto kolegům, kteří pro mé přijeli a všem Vám, děkuji, přeji hodně zdraví a ať Vaší blízcí vědí, že jste hrdinové pro které záchrana lidských životu je denní práce.

S úctou Alexey

Dobrý den, rádi bychom touto cestou poděkovali paní na záchranné lince a následně i posádce záchranné a lékařské pomoci, kteří pomáhali dne 16.12.2017 u překotného, domácího porodu. Holčička se narodila v pořádku. Moc děkujeme za rady a následnou pomoc při ošetření a převozu k Apolináři. Přejeme všem krásné a klidné prožití svátků Vánočních a v Novém roce jen samá NEJ.

Ještě jednou moc za vše děkujeme.

Dne 16.12. jsem po napadení skončil v bezvědomí. Nevím proč, netuším kým. Byl jsem na oslavě, takže společensky unaven. A právě proto chci velmi poděkovat za pomoc od členů ZZS, protože se často stává, že při pomoci v situacích, kdy se jedná o podnapilé pacienty, dochází nezřídka i k napadení samotných záchranářů. Doufám, že já jsem byl spolupracující pacient (moc si toho díky otřesu mozku nepamatuji). Mockrát děkuji za profesionální pomoc, děláte čest své práci.

S pozdravem a přáním hezkých svátků Aleš


Dobrý den, moc ráda bych poděkovala dispečerce a především posádce ze dne 2.12. okolo 20.hodiny za nejen odbornou pomoc, ale hlavně za lidskost a pochopení. Smekám před vámi a děkuji.

Přeji pěkný adventní čas Regina

Ráda bych alespoň touto cestou ještě jednou poděkovala záchranné službě, kterou jsme volali. Jen díky jejich trpělivosti a profesionálnímu přístupu se nám podařilo zvládnout pro nás ne úplně standardní situaci, kdy pacientka odmítala jakékoliv ošetření. Jen díky nim, byla paní odvezena, kde se ukázalo, že má zlomenou kyčel. Ač vůbec nemuseli, tak na přání paní  ji pomohli i na WC. Pánové byli super.

Ještě jednou tedy obrovské díky. Pavla

Dobrý večer, obracím se na vás s prosbou, ohledně zásahu záchranářů včera večer 13.12., kolem 20 hodiny. Chtěla bych záchranářům moc poděkovat.

Velice Vám děkuji Miluše.


Dobrý den, dnes 12.12. jsme byli sanitůním vozem kolem 7.30h ráno vezeni do nemocnice Motol. Tímto bych ráda pochválila velmi ochotný a profesionální personál.

Děkujeme za jejich pomoc! S pozdravem L.

Dne 30.11. byla poskytnutá odborná a emocionální pomoc při převozu mé sestry na iktovou jednotku.

Děkuji tímto posádce sanitního vozu, Martin

Rád bych vyslovil pochvalu jak operátorce linky 155, tak posádce RZP ZZS HMP. Po volání na tísňovou linku 155 byla vyslána posádka RZP z nejbližšího stanoviště ZZS v Braníku a dorazila k nám před vchod do 10 minut od volání. Prvorodičku odvezla do FN Motol v nejkratší možné době a i díky ní se nám dnes v 5:00 narodil syn Tobiáš s porodní váhou 4080g a výškou 53 cm. Jak on tak i partnerka jsou naprosto v pořádku. Za to patří dík právě posádce i celé ZZS.

Děkujeme.


Dobrý den, minulou středu, 29.11, srazilo auto mou dceru Sofinku které bylo v pátek 12 let. Přijela jsem za ní, když už byla sanitka na místě. Vaší záchranáři měli již dceru uvnitř sanitky a vzorně se o ni starali, pozvali mě dál a já se v tu chvíli skoro zhroutila strachy. Je těžké vysvětlit a je těžké dost vyjádřit, jaký strašný strach má maminka o své dítě když ho vidí krvácející v sanitce po úrazu. Je těžké vyjádřit, jak moc jsem v tu chvíli v nich viděla jedinou mou naději na přežití dcery. Záchranáři byli úžasní, profíci, uklidňovali dceru i mne a já věděla, že to bude dobrý. Udělali jste pro nás velikou věc, možná jednu z největších věcí v mém životě, postarali jste se vzorně o to, aby moje dítě bylo v pořádku a já Vám za to budu navždy vděčná…..

Děkuji Vám a veselé Vánoce!

Chtěli bychom tímto poděkovat celému týmu záchranářů a doktora za pomoc při překotném porodu našeho druhého syna Vojty, který se narodil 20. listopadu u nás doma. Poté, co nás i přes naše obavy (první syn se narodil během tří hodin) odmítli přijmout v ÚPMD Podolí s odůvodněním, že jsme přijeli příliš brzy, jsme se vrátili domů. Chvíli po příjezdu se však porod velmi rychle rozběhl, a to tak, že bylo jasné, že to zpátky do Podolí nestihneme a musíme okamžitě volat záchrannou službu. Již během hovoru s dispečerkou na lince 155 jsme byli profesionálně a systematicky instruováni, jak situaci zvládnout a připravit se na okamžiky, které by nás ani v nejhorším snu nenapadly – porod doma. Záchranáři naštěstí přijeli za pouhých 9 minut od zavolání. Ihned po příjezdu bylo evidentní, že skutečně nikam nepojedeme a budeme muset porodit doma. Záchranáři se okamžitě \“pustili do práce\“, celý tým byl sehraný a připravený a i v tak vypjaté situaci byli všichni empatičtí. Na vše dohlížel pan doktor, který aktéry zkušeným nadhledem a klidným hlasem informoval o stavu situace a úkoloval dalšími kroky. Drama se díky všem níže jmenovaným zvládlo na jedničku a my si navždy budeme pamatovat jejich profesionální zásah (od telefonické pomoci, přes bleskurychlý příjezd sanitky, po pomoc na místě), který vedl k bezproblémovému porodu našeho syna. S odstupem času si plně uvědomujeme, co všechno se mohlo během porodu stát, ale nestalo díky jejich přítomnosti. Žádné díky nebude dostatečně velké na to, aby vyjádřilo náš vděk. Smekáme před prací a profesionalitou všech, se kterými jsme byli ono pondělí v kontaktu, a hlavně jim tedy patří poděkování za to, že máme na světě zdravého syna. Děkujeme, Iva, Jakub, Jindříšek a Vojtíšek

Chtěla bych tímto poděkovat za lidský a profesionální přístup posádky.

Vladimíra


Dobrý den, dne 27.11. 2017 v dopoledních hodinách jsem volala na ZZS ohledně zdravotního stavu manžela, který pro vysokou teplotu nebyl téměř schopen pohybu a komunikace. Děkuji paní, která velmi laskavě a fundovaně mne, v telefonickém kontaktu, doprovázela radami a zorganizovala příjezd posádky. Děkuji posádce, která přijela a odvezla manžela do nemocnice -za profesionální pomoc a laskavost. Manžel se k poděkování připojuje. Je mu již lépe.

Jitka

Dobrý den, dnes jsem náhodou našla článek \“Lékařka plakala kvůli pacientovi…\“ Prosím předejte paní doktorce můj vzkaz: Paní doktorko, děkuji Vám za práci, kterou odvádíte, za lidský přístup i Vaše slzy a přeji Vám spoustu sil, energie a úspěchů v práci i v životě.

S úctou Milena

Ráda bych upřímně poděkovala za záchranu života mého syna posádce, která v pátek večer profesionálně ošetřila zranění krční žíly a odvezla jej do IKEMu. Podle sdělení lékařů z JIP, nebýt jejich zákroku, by syn dnes již pravděpodobně nežil. Také bych jim chtěla popřát, větší vstřícnost ze strany zdravotnických zařízení za situace, kdy běží doslova o minuty.


Dobrý večer, na základě Vašeho příspěvku na sociálních sítích ohledně emocí lékařky. Obrovské poděkování a pochopení. Většina bude vždy proti všemu. Z vlastní praxe dobře vím, že profesionál má cit. Otázkou je, jak ten tlak zvládá. Osobně smekám a obdivuji i odvahu zveřejnit člověka a ne, profesionála.

Poděkování Vám všem. Libor

Chtěli bychom srdečně poslat interní pochvalu Veronice za stáž z 20.11.2017, kdy během posledního výjezdu jsme museli odrodit miminko ještě před příjezdem lékaře. Naprosto úžasně vedla celý porod. Byla to pro nás parádní zkušenost a naprosto ideální příklad spolupráce 🙂 Děkujeme!

Moc děkuji za vstřícný, trpělivý a milý přístup k pacientovi.

Zuzana


Dobrý den, chci poděkovat dvěma záchranářům, kteří v úterý 14.11.2017 převáželi mého manžela, Vítězslava, z práce na pohotovost Thomayerovy nemocnice v Krči. Byli profesionální, nápomocní (i pro mě), rychlí. Moc jim děkuji.

Dobrý den, nevím kam se zakolonkovat, jde mi o omluvu. Včera 17.11.2012 jsem asi ve 12,00 hodin udělal kopanec. Na Kobyliském náměstí jsem jel ve směru od ulice Nad Šutkou a stál na červenou. Skočila zelená, já se rozjel a teprve nyní jsem uviděl a uslyšel zprava z ulice Pod Sídlištěm sanitku. Již jsem nedokázal zareagovat tak abych zastavil, tak jsem zvolil metodu rychle pryč. Myslím si, že jsem sanitku neohrozil, ani neomezil, ale celá posádka mě měla asi za blba. Asi se dá pochopit, že při 50000 km najetých ročně, se občas chybička vloudí, i když by neměla. Ještě jednou se celé posádce omlouvám, a všem saniťákům přeji co nejméně takových situací.

Nashledanou, Petr

Dobrý den, dnes jsem volala pro moji skoro 90.letou maminku sanitku, protože měla velké bolesti v levém rameni a vystřelovala ta bolest do hrudníku a já měla obavu z infarktu. Sanitka přijela snad do 3 min. Posádka byla velmi milá a hlavně oceňuji profesionální jednání. Infarkt vyloučili a zavezli nás na ortopedii do Vinohradské nemocnice, kde jsme s maminkou již byly v dobré péči. Sanitku jsem naposledy volala asi v roce 1980 k mojí babičce, takže se záchrannou službou jsem setkala po dlouhé době. Ještě jednou bych chtěla poděkovat, že vše funguje jak má a věřím, že nebudu muset vaše služby využívat, ale pokud bude třeba, vím, že jsme celá moje rodina v dobrých rukou, protože předpokládám, že takto fungují i ostatní výjezdové vozy. Vyřiďte jim ode mě ještě jednou vřelý dík.

S pozdravem Zuzana


Dobrý den, dnes jsme museli s mým vnukem Martínkem využít Vaši Zdravotnickou záchrannou službu. Bohužel neznám jméno pana doktora, záchranářů ani řidičů, ale ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala všem za jejich odborný, lidský a empatický přístup dokonalých profesionálů.

Děkuji Vám, Ilona

Dobrý den, touto cestou bych chtěla poděkovat osádce vašeho vozidla RZP, kteří dne 22.10.2017 prováděli lékařský zákrok u mé osoby v Praze 1 u nočního baru. Chtěla bych ještě jednou poděkovat za záchranu mého života. Moc si vážím práce, kterou vaši záchranáři odvádějí.

S pozdravem Veronika

Dobrý den, chci poděkovat i pochválit současně. Děkuji posádce ZZS za zásah dne 11.7.2017 v Praze-Troji, kde mně profesionálně a skvěle ošetřili a následně jsem byl na Bulovce operován. Moc děkuji a přeji spokojené pacienty a vynikající pracovní podmínky.

Jakub


Dobrý den, rád bych touto cestou poslal Vaší posádce velkou pochvalu. Tato posádka dne 21/10 vezla do nemocnice mého otce s podezřením na CMP. Posádka byla na adrese velice rychle a celou dobu se chovala velice vřele a vše nám i našemu otci vysvětlila a ve všem pomohla. Oba záchranáři byli velice milí a pracovití a proto jim i Váší organizaci za péči o mého otce velmi děkuji a posílám pozdrav.

Jiří

Chci poděkovat záchranáři, který zastavil okamžitě u mé vážné dopravní nehody dne 20.10 na Jižní spojce. Pouze projížděl, ale byl první, kdo mi poskytl pomoc. Bohužel jsem si nepoznamenala žádné údaje, ale jistě si zjistíte. Prosím vyřiďte moje poděkování za zastavení a lidský přístup v nouzové situaci, ve které jsem se ocitla.

M.V.

Dobrý den, dne 10.10 zasahovala Vaše posádka v čase kolem 17.30 na Praze 8. Velice rád bych alespoň tímto způsobem vyjádřil obrovský dík a zároveň obdiv nad obrovskou profesionalitou a zároveň ohromně lidským přístupem obou členů této posádky. Díky jejich práci a následné pomoci na urgentním příjmu FN Motol bylo na maximální míru dosaženo z mého laického pohledu k úžasnému stavu mého otce, u kterého Vaše posádka zasahovala. Pokud je to alespoň trochu možné, potěšilo by mě alespoň tlumočení mého poděkovaní Vašim kolegům, neboť před jejich prací se musím hluboce poklonit.

Mirek


Dne 12.9.2017 jsme volaly se sestrou na záchranku s tím, že jsme našly naši rodinnou známou ze sousedství bez známek života. Paní na lince byla ohromná. Skvěle nás navedla jak se pokusit paní oživovat do příjezdu záchranky. I přesto, že pro paní Jenšíkovou bylo již pozdě, chtěly jsme vyjádřit velkou POCHVALU za skvělý profesionální a lidský přístup paní, kterou jsme měly na lince. O to více paní oceňujeme neboť tato událost, u které jsme se byli přítomni, pro nás byla velmi těžká, protože jí předcházelo úmrtí naší maminky 2 měsíce zpět. Moc děkujeme. Kdyby byla možnost paní třeba zaslat bonboniéru, dejte vědět jak a kam.

Ivana + Stanislava

Dne 5. 10. jsem přes linku 155 volal k mé matce, která upadla do bezvědomí. Záchranná služba byla u nás během několika minut a bohužel konstatovala úmrtí. Teď s odstupem času, kdy už je po pohřbu, cítím povinnost poděkovat posádce sanitky za profesionální a přitom velice lidský a citlivý přístup, se kterým mi pomohli překonat prvotní šok z úmrtí mé mámy, poskytli mi prvotní nutné informace a zařídili další postup. Ještě jednou oběma mužům děkuji a přeji jim, aby podobných výjezdů měli co nejméně. Bohužel jsem si nezapamatoval údaje s visačky, ani číslo sanitky, uvádím proto informace a věřím, že budete moci určit, o kterou posádku se jedná.

S díky a s pozdravem Vladislav

Dobrý den, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila hluboké poděkování za záchranu svého života posádkám vozu záchranné služby a sanitního vozu, kteří začátkem července přijeli na ul. Dejvická. Díky jejich rychlému příjezdu a především proto, že neprodleně zjistili příčinu mého závažného zdravotního stavu, kdy jsem utrpěla rozsáhlou plicní embolii, a jejich následnému odbornému postupu a nesmírně obětavému oživování, jsem přežila a mohla být předána do péče lékařů Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Velmi si vážím jejich bezodkladného zásahu a vysoce profesionálního přístupu, kterými mne vrátili do života. Ještě jednou jim všem velice děkuji a v jejich odborném a zároveň fyzicky a psychicky náročném povolání jim přeji hodně úspěchů. S velkou úctou, pokorou a poděkováním za Vaši práci,

Renata


Chtěla bych moc poděkovat za skvělý profesionální a lidský přístup. Můj syn doma zkolaboval a volala jsem záchranku. A velice děkuji záchranářům. Jak jsem již psala skvělý přístup k synovi a je vidět že jsou to profesionálové na svém místě. Ještě jednou moc a moc děkuji. Jsem velice ráda, že existují profesionálové na svém místě.

Lenka

Dnes večer jsem volal pohotovost k mojí 92leté mamince, když se jí udělalo nevolno. Tak profesionální a velice laskavý přístup posádky k mamince mě překvapil a velice potěšil. Jsou to opravdu profíci. Chtěl bych touto cestou moc a moc poděkovat. Ještě jednou moc a moc děkuji za laskavý přístup.

Díky Michal

Dobrý den, rád bych poděkoval těm dvěma sympaťákům, kteří 17.9. přijeli v cca 22:20. Oba byli velice příjemní a vstřícní a jejich přesně dávkovaný anglický humor byl přesně to, co odlehčilo situaci a pomohlo i pacientce – mé ženě. Takže, pánové, ještě jednou děkujeme, chtělo by se říci \“na viděnou\“, ale samozřejmě se vás i přes velké sympatie pokusíme nepotřebovat… S pozdravem a přáním všeho dobrého

Tomáš


Ve středu 13. září jsem si zlomila na dvakrát levou ruku. Ráda bych velice ještě jednou touto cestou poděkovala záchranáři a jeho kolegovi s brýlemi za neskutečnou trpělivost, ochotu, empatii a vysokou profesionalitu při poskytnutí první pomoci, ošetření a odvozu do ÚVN. Omlouvám se, že píšu s malými písmeny, čekám na operaci a levá ruka je vyřazena z provozu. Moc oběma děkuji

Jana

Dobrý den, chtěli bychom srdečně poděkovat posádce erzety, která včera po 13té hodině na pracovišti Úřadu práce hodinu a půl sváděla nerovný boj s osudem. Srdíčko našeho pana strážníka bylo bohužel proti… Děkujeme, byli jste úžasní.

Lenka

Dobrý den, dnes 13.9.2017 ve 3h ráno jsem byla nucena si zavolat sanitku kvůli velkým bolestem na hrudi a obtížnému dýchání. Moc bych chtěla poděkovat posádce a lékaři. Byli u nás rychle a byli strašně hodní. Dlouho jsem se nesetkala s tak příjemným a profesionálním přístupem zdravotního personálu. Ještě jednou velká pochvala a dík.

Petra


Dobrý den, v neděli kolem 16. hod. jsem byla ve své Oktávce sražena vozidlem z vedlejší silnice. RZS přijela bleskem, ale já bych chtěl hlavně poděkovat oběma záchranářům za velice empatický způsob jednání, hlavně pan doktor mi svým humorem velice pomohl.

Moc, moc děkuju a přeju co nejméně práce. Helena

Dobrý den, velmi bych chtěla poděkovat celé posádce záchranného vozu (bohužel si nepamatuji jména konkrétních záchranářů – 3 muži), která dne 27.8.2017 vyjela ze na pomoc mému tatínkovi, kterého jsem našla v diabetickém kómatu. Jen díky jejich profesionálnímu a lidskému přístupu dostal táta šanci bojovat dál o život na resustitační jednotce v Ikemu. Moc vám děkuji za to, co a jak děláte! Přeji samé výjezdy se šťastným koncem, hodně psychické i fyzické síly pro vaší další práci. Moc si toho vážím.

Ještě jednou velmi děkuji, Soňa

Dobrý den. Chtěla bych poděkovat pánům, kteří mě vezli s \“infarktem\“ a vzkázat: díky za váš humor. Bez toho se totiž dle mého názoru nedá žít.

Jana


Dobrý den, ráda bych poděkovala posádce záchr. vozu, která vyjela v pátek ke kolabující ženě na letní scéně na Vyšehradě. Navzdory relativně obtížnému terénu a habitu ženy ji dokázali bezpečně dostat k záchranářskému vozu (se zapojením veškerých svalových skupin) a zajistit. Komunikace probíhala profesionálně, klidně, a to jak s pacientkou, tak s jejím doprovodem i okolními svědky. K doprovodu ženy se oba záchranáři chovali velmi vstřícně. Zdravotnický týme, děláte svou práci opravdu dobře. Prosím, nedejte se odbýt negativními zážitky a pomáhejte nám takhle skvěle dál. Vedení společnosti, prosím, nenechte své zaměstnance vyhořet. Pečujte o ně, nepřetěžujte je a hlavně, doceňte jejich všestranně náročnou práci. Zaslouží si to. Je to vklad nejen pro ně, ale i pro Vás (i pro nás).

Děkuji!! KS

Dobrý den, chtěla bych poděkovat Vašim záchranářům za profesionální a přitom lidský přístup při výjezdu k případu mého přítele Romana, kterého kolem poledne resuscitovali při mozkové příhodě a převezli jej v kritickém stavu do ÚVN Střešovice. Bylo to moje první setkání s přímým výkonem práce ZZS a Vaši pracovníci ve mně zanechali i přes nepříznivou prognózu jen ty nejlepší dojmy.

Děkuji ještě jednou, s pozdravem Ilona.

Dne 21.8.2017 mi skupina záchranářů zachránila život, několikrát mě oživovali při infarktu. Chci jim všem upřímně poděkovat.

Hana


Ve čtvrtek v odpoledních hodinách jsem pro výron v kolenním kloubu a vysokou horečku nebyl schopen dorazit do nemocnice, kam mne poslal praktická lékařka. Zavolal jsem 155 a spojovatelka mne ihned identifikovala z čísla telefonu a sdělila, že posádka co nevidět přijede. Skutečně, za deset minut byli zde a odvedli perfektní, přičemž byli vstřícní a dodávali mi kuráž (na rozdíl od některých zdravotníků v Krči, zejména v infekčním oddělení). Rád bych jim tímto způsobem vyjádřil svůj dík, když už je mi trochu lépe.

S přáním příjemného víkendu, Jasoň.

Bohužel nelze zvolit dvě možnosti, co podávám… Takže ještě doplňuji kromě pochvaly i velké poděkování!!! A to výjezdové skupině, která dne 20. 8. 2017 zasahovala na Florenci. Zejména pak sl. či paní záchranářce. Neskutečně velká poklona a obdiv za to s jakým přístupem vykonává svou profesi. Po celou dobu, kdy přijela k mé 16leté dceři s ukrutnými bolestmi břicha – podezření na prasklou cystu vaječníku (která se mimochodem nakonec potvrdila, dle správné diagnózy) a do doby než ji s kolegou předali na druhý pokus v Motole, byli oba Vaši zaměstnanci převelice milí, hodní, ochotní, pozorní, PROFESIONÁLNÍ, prostě opravdu až nadstandardní lidský přístup. Člověku je hnedle trochu líp, i když v podstatě umírá strachem o své dítě… Žádný stres, negativní emoce, nic takového, naopak. Moc moc děkujeme!!! Až mi bylo líto, že se musíme rozloučit 🙂

Andrea

Dobrý den, chtěl bych poděkovat výjezdové skupině (pravděpodobně z VZ Jížní Město), která vyjížděla včera večer kolem 00:00 k napadení u autobusové zastávky Mětodějova.

Jan


Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala posádkám ZZSHMP, které 16.8. odpoledne (cca ve 13:00 na Letné) zachránily život mé kamarádky po bodnutí sršněm. Dle slov lékaře z UVN má neobvykle silnou alergickou reakci. Ještě jednou děkuji, že jsou mezi námi lidé, jako vaši záchranáři.

Alena

Dobrý den, dne 15.8. jsem byla jednou z Vašich posádek odvezena z domova na Neurologickou kliniku Thomayerovy nemocnice z důvodu akutní bolesti hrudní páteře. Při předání na ambulanci jsem pak neměla možnost se s posádkou rozloučit a poděkovat. Celá situace pro mne byla velice stresující, doma jsem musela zanechat měsíc starého syna, který je často kojen a ráda bych tímto poděkovala panu záchranáři, jehož jméno jsem nestihla registrovat, za opravdu velkou podporu a profesionální přistup. I ten infarkt, kterého jsem se tak obávala, vyloučili ještě v sanitě… jsem totiž kardiologická sestra..:)) Prosím tedy o někoho za Vašeho týmu a dohledání pana záchranáře a předání mého velkého poděkování. Nakonec jsem byla jen ambulantně ošetřena a jsem v pořádku.

Ještě jednou tímto děkuji a jsem s přátelským pozdravem Tereza.

Dobrý večer, dne 3. 8. 2017 za mnou přijela na návštěvu do Prahy mamka z Vysočiny… Na eskalátorech z metra se jí však zamotala hlava, zakopla a spadla dozadu, kde byli naštěstí v tu chvíli přítomni další cestující, a mamce pomohli vstát… Po příjezdu domů si mamka svlékla kalhoty. Při pohledu na ránu se mi udělalo poněkud nevolno, drobná rána, ale měla jsem pocit, že vidím až \“na kost\“, holeň začala otékat, do toho si mamka stěžovala na bolest hlavy a kolene… zavolala jsem proto na 155 s dotazem, co si máme počnout. Velmi ochotná paní operátorka se zeptala, zda mám k dispozici vůz, načež jsem jí odpověděla, že nikoli. Poslala nám proto vůz rychlé záchranné služby. Ten přijel do 10 minut… Řidič s lékařem maminku prohlédli, ránu jí vyčistili, zavázali, provedli další nezbytné vyšetření a vydali jsme se směr pohotovost, Karlovo náměstí. Děkuji celému týmu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy za rychlou a kvalitně poskytnutou péči.

S pozdravem, Petra.


Dobrý den, ráda bych poděkovala Vaší dispečerce, se kterou jsem mluvila dne 26.7.2017 kolem půl sedmé večer, kdy můj rok a čtvrt starý syn prodělal afektivní záchvat. Bylo to moje první setkání s touto \“diagnózou\“, v danou chvíli jsem myslela, že mi syn umírá v náručí a vteřiny se zdály nekonečné. Vaše dispečerka zkušeným uchem uslyšela, že syn lehce zaplakal poté, co začal sám od sebe dýchat, po deseti minutách, když přijela sanitka, byl úplně v pohodě, veselé upovídané dítě. V tu chvíli jsem se klepala už jen já :-). Ačkoliv já sama sebe i mé okolí mě považuje za velmi racionálního člověka, nicméně ve chvíli, kdy přestal dýchat, byl úplně modrý, oči v sloup, gumové tělo, jsem byla absolutně bezmocná a zřejmě i trochu hysterická. Paní dispečerka mě uklidňovala a velmi profesionálně navedla, co s dítětem dělat. Vyřiďte jí prosím mé velké díky! Bylo to mé první volání na 155 v životě, doufám, že takových bude co nejméně.

Děkuji všem, že tu jste pro potřebné! Lenka

Chci poděkovat posádce sanitky, za její vysoce profesionální přístup ke klientovi. Ujala se manželčiny maminky a svým přístupem dodali klid pacientce. Takto si představuji profesionální služby.

Moc děkujeme. Ondřej.

Dobrý večer, chtěl bych touto cestou poděkovat RZS č. 145, která zasahovala dne 6.8.2017 v křižovatce ulic Pařížská x Břehova, Praha 1. Jsem zasahující policista (vyškolený CLS zdravotník), kdy jsme si všimli ležící zraněné osoby. Při základní prvotní pomoci přijela zmíněná RZS č. 145. Kluci byli velmi profesionální i empatičtí jak k pacientce samotné, tak spolupráce mezi RZS a PČR je většinou na profesionální úrovni. O to víc nás potěšilo, když náš operační důstojník vyjádřil přes operační kanál vzkaz od záchranářů, že děkují za perfektní práci. Toto nás potěšilo a nutí nás to se více vzdělávat v poskytnutí přednemocniční péči. Také chceme poděkovat za desinfekci rukou našich členů SPJ. Uvedením záchranářům prosím, poděkujte.

prap. Roman N. SPJ Praha


Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat Vašim zaměstnancům, Dispečerce, která mě dnes dokázala po telefonu zklidnit a nechat si vysvětlit problém, ale moje poděkování patří zejména MUDr. Švorčíkové a záchranáři, který ji doprovázel. Paní doktorka byla velmi milá, empatická a velký profesionál. Její lidství a ochota se projevila i tím, že po své návštěvě se zabývala mým problémem, zjistila informace, které jsem o mamince neměla a ještě jednou zavolala a telefonicky mi poradila jak řešit péči o umírající matku, když mi zastupující praktická lékařka nepomůže. Díky jejímu přístupu jsem získala potřebný klid a rozvahu pro další náročné ošetřování umírající maminky. Proto ještě jednou děkuji a jsem moc ráda, že takoví lékaři u Vás pracují.

Ludmila

Dobrý den, ještě jednou děkuji profíkům od vás, kteří mi včera (1.8.) okolo 15:30 přijeli pomoc. Z Radhošťské mě vzali do Vinohradské nemocnice se zvracením a hyperventilací. Nakonec to opravdu nic nebylo. Děkuji, že nám nevyčítali, že jsme volali, i když vlastně o nic nešlo. Děkuji za to, jak se mě snažili rozptýlit a s jakým nadhledem pracovali. Skoro bych napsala, že rádi příště zavoláme zas, ale spíš doufám, že vás hned tak potřebovat nebudeme. 🙂

Děkuji. S pozdravem Anna

Dobrý den, rád bych touto cestou poděkoval posádce, která dne 20.7.17 ošetřila a posléze transportovala mou babičku do nemocnice. Do teď jsem se v českém zdravotnictví s takovou mírou profesionality a lidskosti ještě nesetkal.

Děkuji. Petr


Dobrý den, děkuji za neuvěřitelně lidský, citlivý a milý přístup při výjezdu k mé mamince dnes, tj. 17.7. Všichni se chovali nejen profesionálně, ale i ohromně lidsky.

Děkuji Ivana.

Dobrý den, chtěla bych Vám tímto moc poděkovat za profesionální jednání a příkladný přístup Vašich pracovníků. Dne 12.1 letošního roku jsem uklouzla na dvoře a způsobila si velmi vážný úraz pravé ruky, byla jsem 12 dní po porodu císařem, takže to pro mne byla opravdu těžká situace. Záchranka přijela rychle a pracovníci byli velmi milí, profesionální, uklidnili mne a pomohli.

Děkuji Magdaléna.

Hezký den, děkuju týmu, který mě v sobotu 8.7. vezl z Michle. Byli jste skvělí, sehraní, rychlí a přitom klidní – i v mém \“skorokomatu\“ byla vaše týmovost lepší, jak ta kapačka :o).

Ještě jednou díky, Hanka.


Dobrý den, ráda bych tímto způsobem poděkovala posádce sanitky, která převezla mého 2 letého synka dne 11.7.2017. Zranil se při pádu na hlavičce, tekla mu krev a já i on jsme byli celkem otřesení. Pánové, jejichž jména jsem si v tom zmatku samozřejmě nestihla zjistit, mě i jeho naprosto dokonale uklidnili. Chovali se neskutečně mile, empaticky a zároveň profesionálně. Ráda bych jim touto cestou opravdu moc poděkovala, hrozně moc mi v této nepříjemné situaci pomohli. Přeji jim do budoucna jen to nejlepší a ještě jednou moc děkuji za sebe i za svého syna Kvida.

Radka.

Dobrý den. Vyslovuji … vděk, obdiv, poděkování, úctu … nevím jaké superlativy ještě užít. Komu? Vím jen jméno Tatiana. Snad velitelka prvního vozu, který na zavolání přijel až na okraj Klánovic k mému popálenému 5-ti letému vnukovi. Jak byli všichni ohleduplní k zmatkující 70 -ti leté babičce. Paní Táňa pak komunikovala již za jízdy s dcerou, která čekala v Praze v nemocnici. I ona vyslovuje obdiv nad empatií záchranářky. Já jsem se s něčím takovým ještě nesetkala. Dík patří samozřejmě i všem dalším členům zásahu (přijela ještě druhá sanita). A pak že je naše zdravotnictví špatné.

Díky všem. S pozdravem Miroslava.

Dobrý den, moc bych chtěla poděkovat mladé, sympatické posádce, která přijela k mojí mamce v sobotu 8.7.2017, za maximálně empatický přístup i za ztížených podmínek. Mamka má tříštivou zlomeninu v dolní části stehenní kosti, již je po operaci a také děkuje.

S pozdravem Milada.


18.6.2017 zasahovala Rychlá záchranná služba u nás doma při náhlé alergické reakci mého syna. Přijeli do 5 minut, byli absolutně profesionální, velmi milí a hlavně jednali na 100 %.

Moc děkuji, Lucie.

Dobrý den, ze dne 17.6. na 18.6. pro mě přijela záchranná služba do restaurace ve Vodičkové ulici. Jsem jim vděčná za pomoc. Na místě byli rychle a byli milí. Jeden ze záchranářů na mě mluvil klidným hlasem a povídal si se mnou, asi abych byla klidná, pomohlo mi to. Máte suprové záchranáře :).

Velké díky, Jitka.

Dobrý den, rád bych velmi rád poděkoval posádce vaší záchranky. Bohužel, neznám jejich jména, ale rád bych jim osobně vyjádřil svůj dík. Stalo se tak v pátek 16.6.2017 v Újezdě u Průhonic.

Děkuji vám velice, Alexander.