Záleží nám na tom, aby naše webové stránky byly přístupné co největšímu počtu uživatelů a v nezbytném rozsahu se s nimi mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (ZZS HMP) se proto zavazuje zpřístupnit svou webovou prezentaci na adrese www.zzshmp.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).

Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, pomocí kaskádových stylů CSS a JavaScriptu.

Informace prezentované v jiných formátech

Na našich webových stránkách prezentujeme informace rovněž v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Kontakt na administrátora webu

Vaše případné náměty, dotazy či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu
 ondrej.brezinazzshmp.cz.

Zákon č. 99/2019 v celém jeho znění najdete zde:

Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů