Zkontrolujte bezpečnost

Známky náhle vzniklého postižení řeči, pohybu, pokles koutku, porucha vidění, zmatenost

Volejte ihned linku 155 (nečekejte, zda se stav nezlepší)

Kontrolujte vědomí a dýchání a postupujte dle instrukcí operátora 155

Při zhoršení volejte znovu na linku 155

 

TIP: Při podezření na cévní mozkovou příhodu neváhejte s přivoláním záchranné služby. Včasná pomoc rozhoduje o rozsahu následků.