Leták „Sanitka odjela, co dělat teď?“

Nemyslete teď chvilku na to, co se stalo. Důkladně si přečtěte náš leták, který Vám vysvětlí, co se s Vaším blízkým – teď již pacientem – děje v tuto chvíli a co jej čeká v nejbližších desítkách minut. Buďte si jisti,  že se Váš blízký nachází v rukách profesionálů, kteří mu chtějí pomoci. Je to nejen jejich povolání, ale i poslání.

V klidu se posaďte a uvařte si třeba kávu nebo čaj. Nyní máte před sebou zhruba hodinu času a čekání, než záchranáři dokončí svou práci a pacient se dostane do nemocniční péče, kde bude podrobně vyšetřen, a kde tak bude zjištěn jeho aktuální zdravotní stav. Telefonovat do nemocnice, kam naši záchranáři převezli Vašeho blízkého, má proto smysl až cca po hodině. Podívejte se proto, kolik je teď hodin. Po přečtení tohoto letáku Vám pravděpodobně zbude ještě nějaký čas, a tak můžete o situaci informovat třeba ostatní členy rodiny, své známé či blízké pacienta. Také popřemýšlejte, zda Váš blízký neměl na dnešek s někým sjednanou schůzku, abyste stihli informovat ty, jichž se změna týká.

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy průběžně vyhodnocuje kvalitu své činnosti, kterou systematicky sledujeme přísnými vnitřními kontrolními mechanismy. Těší nás, že počet kladných hodnocení naší práce výrazně stoupá. Přesto je vždy co zlepšovat. Zpětná vazba je pro nás proto stále velmi důležitá, a proto uvítáme Váš názor na kvalitu práce výjezdové skupiny, která poskytovala neodkladnou péči Vašemu blízkému. Svoje poznatky, názory, poděkování, pochvaly, ale i dotazy či podněty můžete zaslat písemně na adresu:

Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy

Korunní 98, 101 00.

Mailem na adresu pravnizzshmp.cz,

nebo můžete využít webový formulář na našich stránkách.

 

Ve svém vyjádření nezapomeňte, prosím, uvést jméno pacienta, datum a přibližný čas zásahu, místo události a další relevantní konkrétní údaje, které mohou pomoci při šetření události.

Pokud ke svému podání požadujete odpověď, musí obsahovat tzv. obligatorní údaje pisatele, tj.  – jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, popř. doručovací adresu (e-mailová adresa je nedostačující) a podpis. Stížnosti zaslané v elektronické podobě (bez elektronického podpisu) musí mít náležitosti písemného podání. Lhůta pro vyřizování stížností je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení.
Pokud se stížnost týká právě probíhajícího zásahu, je možné okamžité řešení – svůj podnět oznamte prostřednictvím tísňové linky 155, kde operátorka zdravotnického operačního střediska předá záležitost inspektorovi provozu, který začne situaci neprodleně řešit.

Kam jsme odvezli pacienta

Prioritním cílem Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy je zajištění trvalé a plošné dostupnosti přednemocniční neodkladné péče na území hlavního města. Při směřování pacientů, kteří jsou ošetřováni našimi výjezdovými skupinami, proto postupujeme v souladu s vyhláškou 434/1992 Sb. v platném znění tak, že pacienty převážíme do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení.

Tím se může rozumět:

  • nejbližší nemocnice oborově kompetentní k přijetí a ošetření pacienta
  • nebo nemocnice, v níž se pacient dlouhodobě s danou nemocí léčí, pokud je transport do této nemocnice z hlediska další diagnostiky a léčby výhodnější
  • nebo specializované centrum (např. traumacentrum, koronární jednotka, ictové centrum, popáleninové centrum apod.) u pacientů, vyžadujících vysoce specializovanou intenzivní péči.

Upozorňujeme pacienty, že dle zákona 20/1966 Sb. ve znění pozdějších novelizací a úprav v Metodickém pokynu MZČR č. 6/2001 (Věstník MZČR, částka 5, květen 2001), se na ošetření a následný transport záchrannou službou nevztahuje institut svobodné volby lékaře resp. zdravotnického zařízení.