Zkontrolujte bezpečnost

Při větším rozsahu nebo u dětí volejte na linku 155

Dostaňte zraněného z dosahu tepla

Šetrně odstraňte oděv a předměty zadržující teplo (např. prsteny)

Lokálně chlaďte pod chladnou a čistou tekoucí vodou

Zabraňte dalším ztrátám tepla

Kontrolujte stav do příjezdu ZZS

Při zhoršení volejte znovu na linku 155

 

TIP: Pokud zejména z opařeného člověka sundáváme oděv, nikdy jej nesundávejte přes hlavu. Oblečení nasáklé horkou tekutinou by mohlo způsobit sekundární opaření v oblasti obličeje.