Dispečerky a dispečeři pražské záchranky přijali v loňském roce na tísňových linkách bezmála 200 tisíc volání, na jejichž základě záchranářské a lékařské posádky řešily 115 tisíc primárních událostí. Oproti loňskému roku je to pokles o necelých osm procent. Činnost záchranné služby po většinu roku výrazným způsobem ovlivnila nutnost používat zvýšený stupeň ochrany kvůli onemocnění covid-19. Zdravotníci poskytli péči více jak pěti tisícům pacientů v přímé souvislosti s touto nemocí. Nad rámec běžných výjezdů provedly zdravotnické týmy v Praze také 18 tisíc odběrů vzorků pro testování na nákazu novým koronavirem, realizovaly rovněž několik převozů pacientů z přetížených nemocnic v regionech.

Všichni zdravotníci pražské záchranné služby, ale i kolegyně a kolegové v zázemí, za sebou mají mimořádně náročný rok. Na pandemii covid-19 jsme pružně zareagovali, zajistili vysokou ochranu pro naše lidi a dokázali poskytovat bez výraznějších omezení péči všem pacientům v hlavním městě. Všem pracovníkům u záchranné služby, ale i v dalších organizacích děkuji za jejich nasazení, díky kterému jsme přispěli ke zvládání této situace, kterou nepamatuje řada předchozích generací. Nesmírně si také vážíme celoroční podpory veřejnosti a našeho zřizovatele,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

V přímé souvislosti s onemocněním covid-19 poskytli zdravotníci pražské záchranky péči více jak pěti tisícům pacientů, které transportovali do nemocnic. Nelze opomenout ani činnost týmů zajišťujících domácí odběry vzorků – těch loni proběhlo téměř 18 000 na 8,5 tisících adres. V souvislosti s pandemií pražská záchranka zavedla do provozu také tzv. tým speciálních činností. Výrazně se podílela i na vzniku a fungování tzv. létajícího krizového týmu, který poskytuje asistenci domovům seniorů a dalším pobytovým zařízením. Při transportech pacientů z přetížených nemocnic v regionech pražská záchranka několikrát využila nové speciální evakuační vozidlo Fénix.

Život a zdraví ohrožující stavy přirozeně v době pandemie žádnou karanténu neměly. Z loňských statistik tak vybíráme několik údajů o činnosti záchranné služby na území hlavního města.

Naprostou většinu ze 115 tisíc primárních událostí (90 %) vyřešily samostatně posádky zdravotnických záchranářů, 11 tisíc událostí se neobešlo bez přítomnosti lékaře. V 528 případech vzlétal vrtulník leteckých záchranářů.

Operátorky a operátoři zahájili v loňském roce téměř 800 telefonicky asistovaných resuscitací, v terénu prováděly posádky bezmála 600 resuscitací a u téměř poloviny pacientů se jim podařilo obnovit účinný oběh přímo na místě události.

Dispečeři a dispečerky zahájili také 13 telefonicky vedených porodů, posádky pak zasahovaly u 284 bezprostředně hrozících porodů v terénu, z nichž v 57 případech skutečně došlo k porodu ještě za asistence našich záchranářů.

Přímo na jednotky intenzivní péče pražští záchranáři po ošetření transportovali více jak 5 500 pacientů, přes 1 200 pacientů bohužel na následky kritického onemocnění nebo úrazu zemřelo na místě události. Koroneři provedli téměř čtyři tisíce prohlídek zemřelých.

Odhlédneme-li od onemocnění covid-19, bylo spektrum pacientů záchranné služby v hlavním městě bez výraznějších změn. Mezi pacienty se zhoršením zdravotního stavu z důvodu onemocnění tvořili největší skupinu pacienti s dechovými potížemi (12,5 tis.), s bolestí na hrudi (asi 7 tis.) a poruchou vědomí (necelé 4 tis.).

Mezi úrazovými příčinami tradičně dominovaly pády (11,8 tis.), téměř dva tisíce výjezdů směřovalo k dopravním nehodám, pacientů s ostatními úrazy bylo skoro 8 000. Přes 3 500 výjezdů měly na svědomí otravy všeho druhu.

Po mnoha letech došlo ke změně v pořadí nemocnic podle počtu pacientů, které po ošetření zdravotnickým zařízením předávají naše posádky. Nejčastěji transportovali záchranáři pacienty do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (20,9 tis. pacientů), toto zdravotnické zařízení vystřídalo v prvenství Fakultní nemocnici Bulovka (20,7 tis. pacientů). V pořadí následují Fakultní nemocnice v Motole (16 tis. pacientů), Thomayerova nemocnice (16 tis. pacientů) a Všeobecná fakultní nemocnice (13 tis. pacientů). Děkujeme nemocnicím za spolupráci při poskytování péče pacientům.

Tisková zpráva ke stažení v PDF