Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy posílila provoz o nově vytvořený záchranářský tým speciálních činností. Ten poskytuje péči pacientům s podezřením či potvrzeným onemocněním COVID-19. Dvoučlenná posádka používá mimo jiné speciální protichemické obleky pro opakované použití, celoobličejovou masku a filtroventilační jednotku pro dýchání. Díky zřízení týmu šetří záchranka síly ostatních výjezdových skupin na řešení běžných událostí a také dochází k úspoře jednorázových ochranných pomůcek. Tým už má za sebou první zásahy. V Praze jsou od úterý v provozu také čtyři odběrová vozidla, jejichž posádky odebírají vzorky pro testování na přítomnost koronaviru.

Tým speciálních činností jsme zřídili, abychom zefektivnili operační řízení provozu.  V případě, že poskytujeme péči pacientům, u kterých je vysoký předpoklad onemocnění COVID-19, nebo je u nich nemoc potvrzená, vysíláme primárně tento tým. Samozřejmě i ostatní naše posádky jsou připraveny zasahovat a také zasahují u pacientů s možným onemocněním koronavirem. Z preventivních důvodů proto používají při všech zásazích adekvátní ochranné pomůcky,“ uvádí Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Ve dvoučlenné posádce nově zřízeného týmu je vždy jeden zdravotnický záchranář – specialista pro urgentní medicínu. Tito záchranáři mají mnohaletou praxi v terénu, absolvovali specializační vzdělávání v oboru urgentní medicíny a na základě toho mají i rozšířené zdravotnické kompetence. Tvoří tak určitý mezistupeň mezi záchranářem a lékařem.

Bezpečné a komfortní dýchání záchranářům ve speciálním týmu zajišťuje celoobličejová maska a filtroventilační jednotka. Veškeré ochranné pomůcky jako protichemické obleky či gumová holínková obuv, které tým speciálních činností používá, jsou omyvatelné a po dekontaminaci je lze znovu použít. Tím dochází i k úspoře jednorázových ochranných pomůcek, které jsou momentálně nedostatkovým zbožím.

Dekontaminaci obleků spolehlivě zajišťují naši kolegové z Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, kterým tímto děkujeme za skvělou spolupráci při pomoci obyvatelům metropole,“ dodává Petr Kolouch.

Od úterý jsou v Praze v provozu také čtyři vozy, jejichž posádky provádějí doma výtěry pacientům, aby odebraly vzorky k testování na přítomnost koronaviru.

Díky spolupráci s Městkou policií a lékařskými fakultami Univerzity Karlovy se podařilo kapacity této velmi žádané služby výrazně navýšit. Prioritně se zaměřujeme na odběr vzorků u pacientů starších 65 let, kteří jsou ohroženou skupinou. Vozy vysíláme na žádost Hygienické stanice hl. m. Prahy, nevyjíždějí na základě telefonátů na tísňovou linku 155,“ doplňuje Petr Kolouch.

Tyto vozy, které poskytla ZZS HMP a Městská policie hl. m. Prahy, řídí řidiči pražské záchranky a městští policisté, vzorky odebírají pracovníci infekčního oddělení Nemocnice Na Bulovce a medici z lékařských fakult Univerzity Karlovy.

Tisková zpráva ke stažení v PDF