Na přelomu roku zavedla Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy do ostrého provozu tzv. elektronické avízo. Posádky nyní mohou předat informace o stavu pacientů a poskytnuté péči na dispečink po snadném vyplnění formuláře v tabletu nebo mobilním telefonu. Na rozdíl od telefonního hovoru je tento postup rychlejší, spolehlivější a přesnější. Záchranná služba bude jednat o rozšíření elektronického avíza i do pražských nemocnic, zájem mají i záchranné služby v krajích.

Avizování pacientů je proces, kdy posádka po ošetření a zajištění pacienta, jehož stav vyžaduje specializované výkony v nemocnici, informuje dispečink záchranné služby o pacientově zdravotním stavu a poskytnuté péči. Dispečer následně předává informace kontaktnímu místu zdravotnického zařízení, které je vhodné pro transport pacienta, zde je informace předávána na konkrétní oddělení. Údaje si tak předávají postupně i čtyři lidé. Doposud probíhala tato komunikace telefonicky, což vlivem rušného prostředí nebo stresu mohlo být časově náročné a způsobovalo i případná zkreslení informací. Elektronické avízo vzniklo jako původní projekt ZZS HMP.

Zatímco technika udělala v posledních desetiletích obrovský skok kupředu, avizování pacientů fungovalo u záchranných služeb prakticky beze změn. Díky elektronickému avízu tento proces výrazně zpřesňujeme a zrychlujeme. Přínos se projeví obzvlášť po zapojení pražských nemocnic, kdy si informaci o pacientově zdravotním stavu předají všechny články metropolitního řetězce přežití doslova na pár kliknutí,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Posádky pražské záchranky využívají už od roku 2017 tablety pro zadávání pacientovy zdravotnické dokumentace. Nyní mohou v tabletech vyplnit i elektronické avízo. Práce s avízem je intuitivní, formulář odpovídá zavedeným metodikám a dynamicky se mění podle klasifikace pacientova stavu. Posádky tak vyplňují specifické informace například při zranění při dopravní nehodě, infarktu nebo cévní mozkové příhodě. Formulář v podstatě „chce“ vyplnit stejné údaje, na které by se v případě konkrétní události ptal i dispečer a následně je předával do nemocnice. Díky novému postupu se nestane, že by byl některý důležitý údaj opomenut nebo došlo k jeho zkreslení. Formuláře jsou takto předdefinované pro všechny typické události, se kterými se záchranáři v Praze setkávají.

Od naprosté většiny zdravotníků, kteří elektronické avízo využili, máme pozitivní zpětnou vazbu. Formulář avíza lze vyplnit a odeslat často i do minuty, což dává posádkám ještě více prostoru pro péči o pacienta,“ říká Jan Vítek, lékař ZZS HMP, který je spolutvůrce elektronického avíza.

Samotné odeslání avíza mezi posádkou a operačním střediskem záchranné služby probíhá v české aplikaci MedText, která funguje jako bezpečný chat pro zdravotníky.

MedText splňuje veškeré požadavky na ochranu citlivých osobních údajů pacientů, jak vyžaduje směrnice GDPR. Aplikace umožňuje zapojit do komunikačního vlákna všechny zdravotníky, kteří budou pacientovi poskytovat péči. MedTextem lze také odeslat EKG pacienta a podporuje videohovory, které je možné použít například pro konzultaci záchranářů s lékaři. Aplikace může sloužit i k aktivaci nemocničních specializovaných týmů, jejichž členové v aplikaci uvidí veškeré informace, které si ohledně pacientova stavu jednotlivé zdravotní složky předaly,“ říká Lukáš Bušek, programový vývojář a jednatel společnosti MedText.

Zájem o připojení se k systému elektronického avizování a využití aplikace Medtext už projevily pražské nemocnice i zdravotnické záchranné služby v krajích.

Nejprve si budeme elektronické avizování důkladně osvojovat v rámci našeho provozu. Následně budeme velmi rádi za zapojení zdravotnických zařízení v Praze, čímž proces předávání informací maximálně zefektivníme. Elektronické avízo poskytneme také kolegům z ostatních krajských záchranných služeb,“ dodává Petr Kolouch.

Tisková zpráva ke stažení