zzs hmp mimořádná událostZdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy ubezpečuje všechny obyvatele a návštěvníky hlavního města, že je připravená poskytnout veškerou náležitou péči pacientům při všech mimořádných událostech, které by se mohly v Praze v současnosti odehrát. Potvrzují to i tři perfektně zvládnutá hromadná neštěstí, ke kterým došlo krátce po sobě v uplynulých měsících. Rozšiřování výjezdových základen a posilování personálu, vyplývající z nedávno schválené koncepce rozvoje ZZS HMP, je součástí dlouhodobého strategického plánu a není bezprostřední reakcí na nedostatek posádek či techniky.

Plánované rozšiřování sítě základen a zvyšování početních stavů v příštích letech neznamená, že by pražská záchranka nedokázala v současné době účinně pomoci při mimořádné události. Zároveň ale reagujeme na měnící se prostředí, ve kterém působíme, ať už jde o rozrůstající se metropoli, zhoršující se průjezdnost některých částí Prahy či globální bezpečností situaci. Abychom i v budoucnu zachovali naše mimořádně dobré dojezdové časy a budovali personální rezervy, musíme zvýšit počet základen i zaměstnanců. Tyto změny nelze provést z praktického hlediska ze dne na den, ale jde o dlouhodobý proces uskutečňovaný v rámci několika let,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

V letošním roce by mělo u ZZS HMP pracovat až 517 lidí, do roku 2021 by měl počet zaměstnanců stoupnout na 585, týká se to především lékařů, záchranářů, řidičů a dispečerů. Počet výjezdových základen by měl vzrůst ze současných 20 na 25. Záchranka včetně operačního střediska by se také měla přestěhovat do nového sídla na Palmovce.

V uplynulých měsících zasahovaly posádky pražské záchranky krátce po sobě u tří mimořádných událostí, při kterých došlo k hromadnému postižení osob. V prosinci to byla nehoda autobusu a nákladního vozu na Kunratické spojce. V lednu velela ZZS HMP při zásahu u nehody autobusu a osobního auta nedaleko Horoměřic (nejrozsáhlejší dopravní nehoda, u které ZZS HMP od 90. let zasahovala) a o pár dní později vyjížděly posádky k požáru hotelu Eurostars David v centru Prahy. Nasazení a profesionalitu posádek i dispečerů ocenili jak pacienti či jejich blízcí, tak představitelé politické reprezentace i zástupci ostatních složek integrovaného záchranného systému.

ZZS HMP neustále udržuje svou krizovou připravenost na vysoké úrovni, což zahrnuje mimo jiné kontinuální analytickou a plánovací činnost, jejímž výsledkem je pravidelná aktualizace traumatologického plánu a postupů. Součástí je i příprava tematických cvičení a vybavování posádek takovými prostředky, aby byly akceschopné během specifických událostí, kdy je nutné roztřídit, ošetřit a transportovat do zdravotnických zařízený vysoký počet pacientů,“ dodává Petr Kolouch.

V loňském roce uspořádala ZZS HMP například velké metodické cvičení P155, jehož tématem byl mimo jiné i teroristický útok na plně obsazenou soupravu metra a následné poskytnutí neodkladné pomoci obětem, jejich transport do zdravotnických zařízení a součinnost s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Podobné hromadné cvičení se v Praze uskuteční i v letos.

V letošním roce pražská záchranka nakoupí 30 nových sanitek, které při mimořádných událostech dovolují transportovat i dva pacienty zároveň. Nové sanitky nahradí vozy z let 2007–2009.  Obnovy se dočká také 10 z 12 lékařských vozidel. Pro zvládnutí mimořádných událostí slouží pražské záchrance i dva speciály Golem a Atego, které umožňují ošetření či transport velkého počtu pacientů.

Tisková zpráva ke stažení v PDF