V roce 2011 proběhl komplexní technologický upgrade operačního střediska, které se nyní může pochlubit nejmodernějšími technologiemi, představujícími bez nadsázky špičku v oboru, a to nejen v rámci ČR.

V současnosti operační středisko vyřizuje v průměru 600-700 volání na tísňové linky denně. Zhruba polovina z nich vyústí v reální tísňové výzvy, v ostatních případech poskytují operátorky volajícím informace, týkající se jak řešení případných zdravotních potíží, tak dalších oblastí (např. provozní doby zdravotnických zařízení, pátrání po pohřešovaných osobách apod.). Řídící úsek – vedle vlastního operačního řízení provozu – vyřizuje několik stovek telefonických a radiových relací od zasahujících posádek, nemocnic, spolupracujících složek IZS a dalších organizací.

Práce operačního střediska však není jen o technice a technologiích – základem je samozřejmě zkušený tým operátorek a operátorů. Za posledních deset let získalo naše operační středisko statut akreditovaného pracoviště a je současně jediné pracoviště svého druhu v ČR, které komplexně zabezpečuje certifikovanou výuku nových operátorů. Kromě desítek odborných publikací a vystoupení na kongresech u nás i v zahraničí,vznikl právě na našem operačním středisku systematický program telefonické asistence volajícím v tísni (telefonicky asistovaná první pomoc, telefonicky asistovaná resuscitace), který byl v roce 2007 přijat jako celostátní doporučený postup pro práci všech operačních středisek záchranné služby.