Podle zákona č. 372/2011 Sb. mají povinnost provést ohledání těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení všeobecní praktičtí lékaři v rámci ordinační a návštěvní doby, lékaři LSPP, lékaři ZZS – pokud poskytovali PNP a nebo poskytovatelé, se kterými má kraj uzavřenu smlouvu. Vzhledem k vytíženosti VPL se kraje vydaly poslední cestou. V rámci Prahy poskytuje tyto služby koroner ZZS HMP od října 2012 – za kalendářní rok se pohybuje počet výjezdů kolem 2600. Jeho povinností je zjistit smrt osoby, určit pravděpodobnou dobu úmrtí a pravděpodobnou příčinu, určit, zda bude provedena zdravotní pitva a označit tělo zemřelého. Spolupracuje při práci s ostatními složkami IZS – zejména s Policií ČR. Přítomné pozůstalé informuje o dalším průběhu a vydá jim kontakty na potřebné instituce. Jeho práci řídí zdravotnické operační středisko – při kumulaci nálezů těl zemřelých jsou vždy prioritní místa, kde nález ovlivňuje negativně dopravu, nálezy na veřejném prostranství ev. jiné okolnosti hodné zřetele ( přítomnost Policie ČR na místě). Snahou výjezdové skupiny je maximálně zkrátit dobu čekání pozůstalých na příjezd koronera.