Stanoviště LVS Praha je jedním z deseti aktivních stanovišť LVS v ČR. Je nejstarší v ČR – v provozu je nepřetržitě od 1. 4. 1987. Díky tomu mu náleží tradiční a prestižní označení „Kryštof 1“. Je umístěno v areálu letiště Praha-Ruzyně, což umožňuje využívat technického zázemí velkého letiště i pokročilého navigačního vybavení a rozšiřuje možnosti zásahu i na méně příznivé klimatické podmínky.

Provoz stanoviště je nepřetržitý v režimu 7/24. Přirozeným spádovým územím je hl.m. Praha a především Středočeský kraj, ale v nočních hodinách a výjimečně i jindy (např. při událostech většího rozsahu) zasahuje pražský vrtulník prakticky na celé západní polovině území ČR.  Operační řízení vrtulníku (rozhodnutí o nasazení, směrování do nemocnic apod.) zabezpečuje dispečink ZZS HMP, v těsné součinnosti s operačními středisky záchranné služby Středočeského kraje, případně dalších krajů.

Zdravotnický tým ve složení lékař – záchranář, jakož i zdravotnické vybavení, přístroje, pomůcky a léky zabezpečuje ZZS HMP.  Pro službu na stanovišti LVS jsou vybíráni ti nezkušenější lékaři a záchranáři tak, aby si služba udržela nejvyšší možnou kvalitu.

V počátcích provozu využívala LVS vrtulník Mi-2, ale jeho letové a výkonové charakteristiky nevyhovovaly moderním požadavkům. Postupně docházelo k obměně letového parku, po roce 1990 byl krátce nasazen typ Bö-105, který záhy vystřídal vrtulník střední kategorie Bell-412. Od roku 2005 jsou do provozu nasazovány nejmodernější vrtulníky EC-135T2.

Jde o vrtulník lehké kategorie, splňující všechny technické požadavky kladené na vrtulníky LVS. V současnosti jde o jeden z celosvětově nejpoužívanějších typů, nasazovaných v letecké záchrance. Je vybaven pro transport jednoho, nouzově i dvou pacientů. Běžná cestovní rychlost je 240 km/h. Provoz vrtulníku zabezpečuje Letecká služba Policie ČR. Díky dvou pilotní posádce, vybavené nejmodernějšími pomůckami (např. brýle pro noční vidění) i díky tomu, že na LVS létají ti nejzkušenější piloti, nedošlo za celou dobu provozu letecké záchranky v Praze k žádné nehodě.

Vrtulník LVS vzlétá v průměru k 500 zásahům za rok, z nichž 95% se odehrává přímo v terénu, na místě vzniku náhlého onemocnění nebo úrazu. Cca 5% zásahů představují transporty nemocných z různých zdravotnických zařízení na pražská specializovaná pracoviště.

Nejvyšší zatížení bývá tradičně v letním období, kdy vrtulník vzlétá až 80x za měsíc. V podzimních a zimních měsících je počet vzletů nižší, protože provoz limituje počasí – zejména nedostatečná viditelnost a riziko námrazy. V takových situacích má možnost zdravotnická posádka zasahovat pomocí sanitního vozu, který je na stanovišti trvale k dispozici.

Vrtulník LVS nejčastěji zasahuje u událostí spojených s vážnými úrazy –jedná  se o vážné dopravní nehody, pády z výše, popáleniny a další. Transportujeme ovšem i pacienty, u kterých došlo k náhlému vzniku závažného onemocnění – například krvácení do mozku, infarktu myokardu apod. Cílem použití vrtulníku je to, aby byl pacient co nejrychleji dopraven do místa definitivního ošetření, tj. v praxi do specializovaného centra některé z pražských nemocnic. Z tohoto důvodu dominují zásahy ve Středočeském kraji, zatímco zásahů na území Prahy, které je dobře dostupné i pozemní službou, je menší množství.

Letecká výjezdová skupina v ČR

Česká republika tradičně patří mezi státy, které věnují zajištění LVS velkou pozornost a nemalé finanční prostředky.  V současnosti je v provozu 10 stanovišť LVS. Jejich provoz je zabezpečován jak státními organizacemi (policie, armáda), tak soukromými subjekty.  Provoz objednává a hradí ministerstvo zdravotnictví, přičemž náklady na zajištění LVS v ČR převyšují půl miliardy Kč ročně. Zdravotní pojišťovny se podílejí pouze na platbě za provedené zdravotní výkony. Tato částka však představuje méně než 1% z celkových nákladů na provoz LVS. Lety LVS se rozdělují na akutní (lety HEMS) a plánované (ambulanční lety).  V současnosti spadá většina letů do kategorie HEMS. Většina z deseti stanovišť LVS v ČR je vybavena vrtulníky řady EC-135 v různých modifikacích.