132 hodin praktické výuky a 80 hodin teorie obnáší certifikovaný kurz Operační řízení přednemocniční péče. Po třech letech jsme tento kurz u pražské záchranky obnovili a získali novou akreditaci.

Úspěšně tak mohl proběhnout už 9. běh tohoto vzdělávacího programu. V květnu u nás po náročné zkoušce úspěšně absolvovalo 10 uchazečů, z toho Tereza Bechová a Marek Vít se zvláštní pochvalou. Přejeme všem absolventům, aby se jim jejich práce líbila, naplňovala je a mohli svoje, nyní už „certifikované“ znalosti uplatnit co nejlépe ve prospěch pacientů.

Pokud máte vzdělání v oboru všeobecná sestra či zdravotnické záchranář a chtěli byste si rozšířit své znalosti v oblasti operačního řízení, rádi vás uvítáme v příštím kurzu. Veškeré podrobnosti najdete zde: https://www.zzshmp.cz/vzdelavani-zdravotniku/