Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy není spokojena s kvalitou nových sanitních vozidel, která jí dodala v letošním a loňském roce společnost BAUS-AT CZECH s.r.o. Na vozech se v provozu vyskytují opakující se závady, především v oblasti elektroinstalace. ZZS HMP tyto závady reklamuje u dodavatele, aby co nejrychleji zjednal nápravu. Rozsah a úroveň poskytování přednemocniční neodkladné péče nejsou na území hlavního města žádným způsobem ohroženy, do provozu jsou zapojena náhradní sanitní vozidla.

Odstranění těchto nedostatků reklamujeme u dodavatele, aby se vozidla vrátila do provozu co nejdříve a bez závad. To nemění nic na tom, že tyto závady na straně BAUS-AT CZECH s.r.o. jsou pro nás zásadním zklamáním,“ říká Ján Doubrava, náměstek ředitele sekce technicko-provozní ZZS HMP.

V současné době má pražská záchranka v provozu 68 sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a 12 vozidel rychlé lékařské pomoci (RLP). S takto obsazeným vozovým parkem zvládá ZZS HMP poskytovat přednemocniční neodkladnou péči v nezměněném rozsahu oproti standardnímu provozu, a to i s rezervami.

Závady u nových vozů se nejčastěji vyskytují v oblasti elektroinstalace, došlo například k 75 poruchám řídicí jednotky. Jsou rovněž reklamovány poruchy, které se vyskytly u každého z 30 vozidel, jednalo se například o poruchu anténního konektoru.

Společnost BAUS-AT CZECH s.r.o. se stala dodavatelem 30 sanitních vozů typu Mercedes-Benz Sprinter na základě transparentního veřejného výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

Nabídku na vozidla RZP podali dva dodavatelé BAUS-AT CZECH s.r.o. (nabídková cena 100.911.000 Kč bez DPH) a Mercedes-Benz PRAHA s.r.o. (nabídková cena 116.967.000 Kč bez DPH). Při hodnocení měla výše nabídkové ceny váhu 60 %. Dalšími hodnotícími kritérii byly parametry nabízeného řešení (váha 30 %) a kvalita dokumentace (váha 10 %), kdy se hodnotilo zpracování podrobné specifikace předmětu plnění, zpracování technické a výkresové dokumentace.

Hodnotící komise, která měla 11 členů (včetně zástupců záchranářů, řidičů a obou odborových organizací ZZS HMP) se podrobně zabývala nabízeným plněním. Nebyl shledán žádný důvod k vyloučení vítězné nabídky.

V soutěži, kde vyhrála nejnižší nabídková cena, nemohla podle zákona o veřejných zakázkách ZZS HMP postupovat jinak. Vyžádali jsme si záruky, ale dodavatel nebyl schopen požadovanou kvalitu, jak ji předložil v nabídce, splnit,“ dodává Ján Doubrava.

Závazným termínem pro dodání 30 sanitních vozidel dle smlouvy byl 13. listopad 2018. Do uvedeného data dodala firma BAUS-AT CZECH s.r.o. pouze jedno vozidlo. Zbylé vozy dodala společnost v průběhu následujících měsíců, poslední 3 vozy v letošním dubnu. Za nedodržení termínu dodání vyčíslila ZZS HMP dodavateli smluvní pokutu v celkové výši 12.849.334 Kč, která byla uhrazena zápočtem oproti platbám za jednotlivé dodávky.

Tisková zpráva ke stažení v PDF