V květnu se v Las Vegas uskutečnilo výroční setkání americké Society of Academic Emergency Medicine SAEM19. Pražskou záchranku, jako historicky první zástupce z České republiky, reprezentovala naše lékařka Katarína Veselá se dvěma postery. První se zabývá resuscitací dětí a druhý se zaměřuje na podíl laické resuscitace u mužů a žen. Prvně jmenovaný získal speciální ocenění modrou stuhou a byl zařazen a publikován v Gallery of Excellence. Oba materiály vyvolaly živou debatu, kolegové z celého světa se zajímali o systém přednemocniční péče v České republice a vyjádřili uznání vysokému podílu laické resuscitace, která výrazně převyšuje statistiky v USA. Dokládají to i slova jednoho z lékařů: „Když zkolabovat, tak jedině v Praze, tam je nejvyšší šance, že mě zachrání.“ 🙂

Děkujeme Kataríně za reprezentaci pražské záchranky a Pražanům za to, jakých výsledků i díky jejich pomoci v resuscitaci dosahujeme.

ZZS HMP