Po třech týdnech se z Řecka vrátila i druhá rotace pražských záchranářů, kteří v zemi sužované požáry poskytovali podporu českým hasičům. Zahraniční mise probíhala hladce bez výraznějších komplikací a je další cennou zkušeností pro podobné mimořádné události.

„Vyslyšeli jsme žádost našich kolegů z Hasičského záchranného sboru a po celou dobu trvání zásahu v Řecku jsme jim stáli po boku. Pro záchrannou službu je to cenná zkušenost v rámci dalšího posilování naší krizové připravenosti a společné zásahy s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Jsem vděčný všem kolegyním a kolegům, kteří se k účasti na této misi dobrovolně nabídli, a jejich rodinným příslušníkům za podporu. Zároveň děkuji všem ostatním z pražské záchranky, kteří po tuto dobu zajišťovali její standardní provoz bez omezení,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Za celou dobu působení záchranáři ošetřili v Řecku 22 pacientů, naštěstí se jednalo o méně závažné úrazy, které vyřešili zdravotníci na místě. Šlo o popáleniny, odřeniny, virózy či alergické reakce. Transport do nemocnice k další péči byl nutný pouze v případě jednoho pacienta s úrazem dolní končetiny. Nad rámec toho poskytovali záchranáři každý den zhruba desítce lidí zdravotnickou asistenci při řešení drobných komplikací. Zasahující hasiči měli k dispozici pro nabrání sil rovněž speciální velkokapacitní vůz pražské záchranky Fénix.

„Naši záchranáři odvedli v Řecku skvělou práci a opět dokázali, že si umí poradit i v mimořádných situacích a fungují zcela samostatně i za velmi náročných podmínek. Česká pomoc zásadním způsobem přispěla v této oblasti Řecka ke zvládnutí požárů a jejich následků. Jsem na naše zdravotníky a hasiče opravdu hrdá,“ říká náměstkyně primátora pro zdravotnictví a sociální péči Alexandra Udženija.

Vyslání pražských záchranářů do Řecka schválil Magistrát hl. m. Prahy na žádost Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Záchranná služba vyslala do Řecka postupně dvě rotace záchranářů. Každý tým tvořilo sedm členů, z toho byli dva řidiči speciálních modulů, čtyři zdravotničtí záchranáři a velitel zdravotnické složky – v prvním případě krizový manažer, v druhém inspektor. Na místě měla pražská záchranka vedle zmiňovaného evakuačního speciálu Fénix také čtyřkolku Polaris určenou pro transport osob a materiálu v náročném terénu a dvojici podpůrných vozidel.

„Po zkušenostech z hašení požáru v Českém Švýcarsku se nám osvědčilo mít podporu zdravotníků přímo v místě nasazení jednotek. Zásahy u rozsáhlých požárů v přírodním prostředí jsou náročné a hasičům při nich hrozí různé druhy úrazů, nebezpečí přehřátí nebo celkové fyzické vyčerpání organismu, alergická reakce po bodnutí hmyzem apod. Pohybují se také v prašném a zakouřeném prostředí, tím zase trpí oči a dýchací cesty. Proto jsme nově zařadili do týmu vyslaného do zahraničí i zdravotnické záchranáře tak, aby byli hasičům v případě potřeby rychlou zdravotnickou oporou. Za to jim patří velké poděkování,“ uvedl generální ředitel HZS ČR genpor. Vladimír Vlček.

Po 35 letech se jednalo o první společnou zahraniční misi Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru. Naposledy záchranáři zasahovali takto v roce 1988 po ničivém zemětřesení v Arménii, které si vyžádalo přibližně 50 000 obětí.

Záchranná služba byla připravena poskytnout Hasičskému záchrannému sboru podporu i při další zahraniční misi v Maroku, které v minulém týdnu postihlo vážné zemětřesení. Do země by společně s hasičským týmem USAR vyrazili dva lékaři (chirurg a anesteziolog) a krizový manažer.