Byli jsme jednou z prvních zemí, která vyrazila na pomoc Řecku bojovat s rozsáhlými požáry, a pražská záchranka u toho nechyběla. Tři týdny jsme kryli záda českým hasičům.

Naše kolegyně a kolegové z obou týmů, které jsme do Řecka vyslali, za to převzali po zásluze v září ocenění od ministra vnitra i Magistrátu hl. m. Prahy. Efektivita společných zásahů složek IZS je zejména o spolupráci a příklad z Řecka je dalším z mnoha důkazů, že to u nás umíme na jedničku. Děkujeme za vaše nasazení, práci a odvahu i za podporu vašich blízkých.

V neposlední řadě patří velký dík také všem zaměstnancům ZZS HMP, kteří v Praze zajišťovali standardní provoz bez omezení. Bez toho by podobná účast na mezinárodní misi nebyla možná.