V lednu 2019 otevíráme pro nové zájemce kurz specializačního vzdělávání NLZP v oboru Urgentní medicína. Pokud si chcete prohloubit kvalifikaci a zvýšit své zdravotnické a nezdravotnické kompetence, využijte několika posledních míst a přihlaste se!

Absolvováním kurzu u ZZS HMP získáte nejen specializaci Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu, ale v rámci studia se zúčastníte i certifikovaného kurzu Operační řízení. Jedná se o výjimečnou příležitost absolvovat dva kvalitní vzdělávací programy současně.

Informace o kurzu a formulář přihlášky naleznete na našich webových stránkách v sekci vzdělávání zdravotníků. Pokud máte jakékoliv dotazy, napište e-mail garantovi specializačního vzdělávání na radomir.vlkzzshmp.cz.

Budeme se těšit na viděnou v našem Vzdělávacím a výcvikovém středisku.

ZZS HMP