Řidič vozidla ZZS

Akreditovaný kvalifikační kurz řidič vozidla ZZS

 • Akreditovaný kvalifikační kurz, kterým se získává odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby podle §35 zákona č. 96/2004 Sb.
 • Činnosti řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby upravuje vyhláška 55/2011 o Činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v § 36 Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
 • Platnost akreditace: do 31. 12. 2023
 • Délka výuky: 320 hodin teoretická výuka

280 hodin praxe (z toho neakreditovaná praxe 40 hodin nemocnice + 60 hodin ZZS

– lze si zajistit v místě bydliště)

 • Cena kurzu: 39 000,- Kč

bez neakreditované praxe 34 200,-Kč

 • Vstupní podmínky:
 • ukončené střední vzdělání (střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou)
 • držitel řidičského oprávnění minimálně skupiny C 1
 • dobrý zdravotní stav
 • Teoretická výuka probíhá 1x týdně vždy od 8:00 -16:00 hodin v učebně Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP Výstaviště Praha Holešovice, Areál Výstaviště 67, LDS 24, 170 00 Praha 7- Holešovice a v učebně Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP Nad Malým mýtem 2a, Praha 4.
 • Praktická výuka probíhá ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (80 hodin) a na vozech ZZS HMP (200 hodin).
 • Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou před odbornou komisí. Zkouška se skládá z praktické a teoretické části.
 • Absolvent kurzu získá po úspěšném složení zkoušky Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Toto osvědčení je bez omezení platnosti.
Přihlášení ke kurzu Řidič vozidla ZZS

Informace pro účastníka akreditovaného kurzu Řidič vozidla ZZS

Operační řízení PNP

Operační řízení přednemocniční péče – certifikovaný kurz

ZZS HMP je akreditována pro realizaci celého vzdělávacího programu s platností do: 31. 1. 2023 (MZČR č. j.: MZDR 34920/2017-10/ONP).

Akreditace – Operační řízení přednemocniční péče

 • Akreditovaný certifikovaný kurz, kterým se získává zvláštní odborná způsobilost k činnostem v rámci zdravotnického operačního střediska dle §17 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
 • Tento certifikovaný kurz je zároveň modulem specializačního vzdělávání zdravotnického záchranáře pro urgentní medicínu.
 • Platnost akreditace: do 31. 1. 2023
 • Délka výuky: 80 hodin teoretická výuka

132 hodin praktická výuka (z toho 60 hodin neakreditovaná praxe – lze konat na jiných KZOS v republice)

 • Cena kurzu: 14 000,- Kč

bez neakreditované praxe 11 500,-Kč

 • Vstupní podmínky:
 • všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář
 • platná registrace
 • Teoretická výuka probíhá 1x za 14 dnů od 8:00 – 16:00
 • Místo výuky:
 • ZZS HMP Korunní 98, Praha 10, učebna ve 4. patře
 • Učebna Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP Výstaviště Praha

Holešovice, Areál Výstaviště 67, LDS 24, Praha 7- Holešovice

 • Praktická výuka: Zdravotnické operační středisko ZZS HMP Korunní 98, Praha 10
 • Kurz je zakončen odbornou zkouškou před komisí. Zkouška se skládá z praktické a teoretické části.
 • Absolvent kurzu obdrží certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti, který je platný na území celé České republiky.
Přihlášení ke kurzu Operační řízení PNP
8 + 9 =

Informace pro účastníka akreditovaného kurzu Operační řízení PNP

Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

Obor specializačního vzdělávání: Urgentní medicína

ZZS HMP je akreditována pro realizaci celého vzdělávacího programu s platností do: 31. 10. 2022 (MZČR č. j.: MZDR 21757/2017-8/ONP).

Akreditace – Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

Podmínky pro zařazení do specializačního vzdělávání:

Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického záchranáře dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních ve znění pozdějších předpisů. Délka výkonu povolání zdravotnického záchranáře je minimálně 36 měsíců v úvazku 1,0, a z toho minimálně 12 měsíců na pracovišti zdravotnické záchranné služby v úvazku 1,0 dle odst. 2, § 56 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Specializační vzdělávání nemusí být uskutečňováno při výkonu povolání, účastník vzdělávání však musí před přihlášením se k atestační zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou § 56 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K zařazení do specializačního vzdělávání je také třeba podat žádost o zařazení do tohoto vzdělávání na MZČR. Žádost je dostupná NCO NZO. Po zařazení do specializačního vzdělávání lze následně podat přihlášku ke studiu do našeho vzdělávacího programu.

Rozsah kurzu v podmínkách ZZSHMP: 652 h

Specializační vzdělávání v oboru Urgentní medicína
Kód Typ Název Rozsah Počet kreditů
ZM P Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den)
OM 1 P Urgentní medicína 3 týdny T – 120 hodin1 týden Pr – 40 hodin 60 (á 4 kredity/den)5 (á 1 kredit/den)
OM 2 P Intenzivní péče 1 týden T – 40 hodin1 týden Pr – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den)5 (á 1 kredit/den)
OM 3 P Krizové řízení 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den)
OM 4 P Operační řízení PNP 2 týdny T – 80 hodin1,5 týdne (7.5 dní)

Pr – 60 hodin

40 (á 4 kredity/den)7,5 (á 1 kredit/den)
OM 5 P Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení – lůžková část 1 týden Pr – 40 hodinAZ 15 (á 3 kredity/den)
OM 6 P Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení – krajské operační středisko 2 týdny Pr – 72 hodinAZ 27 (á 3 kredity/den)
OM 7 P Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení – zdravotnická záchranná služba 2 týdny Pr – 80 hodinAZ 30 (á 3 kredity/den)
  T – teorie ∑ 320Pr – praxe ∑ 140

Pr – AZ   ∑ 192 hodin

 
  Celkem 652 hodin Celkem 249,5 kreditů

Kurz je zakončen atestační zkouškou dle § 60 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ZZS HMP byla Ministerstvem zdravotnictví České republiky  dnem 18. 4. 2013 pověřena zajištěním výkonu atestačních zkoušek nelékařských zdravotnických pracovníků v oboru specializačního vzdělávání Urgentní medicína (č.j. MZDR 4800/2013-6/VZV).

Místo konání teoretické výuky:

Vzdělávací a výcvikové středisko

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Areál Výstaviště 67

170 00, Praha 7

Místo konání praktické výuky:

 • Vzdělávací a výcvikové středisko, ZZS HMP, Areál Výstaviště 67, 170 00, Praha 7
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200 Praha 6

Cena kurzu: 44 000,-Kč

Kurzovné je možné uhradit ve třech splátkách:

 • splátka ve výši 50% z ceny kurzu – před zahájením kurzu
 • splátka ve výši 30% z ceny kurzu – nejpozději v polovině kurzu,
 • splátka ve výši 20% z ceny kurzu – nejpozději dva týdny před konáním závěrečných zkoušek.

 

Kontakt:

Vzdělávací a výcvikové středisko

Mgr. Radomír Vlk

Specializační vzdělávání

Telefon: +420 725 434 769

E-mail: radomir.vlkzzshmp.cz

Adresa: Areál Výstaviště 67, 170 00, Praha 7

Přihlášení ke kurzu Zdravotnický záchranář pro UM
6 + 2 =

Informace pro účastníka akreditovaného kurzu Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu