Ve středu 10. října 2018 proběhlo v ulici Jeseniova v Praze 3 cvičení složek IZS. Jeho námětem byl výbuch v bytě sběratele vojenských přebytků a následné rozptýlení radioaktivní látky do přilehlých vnitřních i venkovních prostor. 

Podle scénáře došlo při fiktivní explozi a rozmetání trosek do okolí ke zranění několika osob včetně nájemníka bytu. První jednotky, které přijely na místo, zjistily pomocí zásahového dozimetru ionizující záření, byť v reálu samozřejmě k žádnému rozptýlení radioaktivních látek nedošlo. Následovala záchrana osob, vytyčení nebezpečné zóny, dekontaminace a další radiační průzkum včetně informování obyvatelstva v sousedství o způsobech osobní dekontaminace.

Po dekontaminaci si figuranty představující pacienty převzali do péče zdravotníci pražské záchranky, kteří byli oblečeni do speciálních ochranných pomůcek. Šestnáct zasažených osob, včetně prvních zasahujících policejních hlídek, záchranáři ošetřili a poté připravili k transportu do zdravotnických zařízení. Za Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy na místě zasahoval inspektor, krizový manažer a speciální vůz Atego.

Na cvičení se rovněž podílel Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Městská policie, Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha 3, Státní ústav radiační ochrany a Generální ředitelství cel – Celní správa.

Jako tzv. špinavá bomba jsou označovány výbušné systémy, které po explozi zamoří okolí radioaktivními látkami rozmetanými výbuchem.