Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Koncepci rozvoje Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy na roky 2017 až 2021. Dokument podpořilo všech 52 přítomných zastupitelů, napříč politickými stranami.

Dokument počítá s rozšířením počtu výjezdových základen na 25, posílením výjezdových skupin na 40 a celkovým navýšením počtu zaměstnanců na 585, a to především přímo v terénu a na operačním středisku. Koncepce umožní rozvinutí naší organizace tak, abychom dokázali nadále účinně reagovat na rozrůstající se metropoli, zhoršující se průjezdnost Prahy i bezpečnostní situaci v Evropě.

Tím, že posílíme provoz, dojde k rozšíření personálních záloh. Díky pravidelné rotaci bude moci vždy minimálně jedna posádka ve službě nacvičovat mimo jiné i postupy pro mimořádné situace s hromadným postižením osob, a to bez navyšování přesčasové práce. Koncepce rovněž počítá s obnovou vozového parku. Na konci roku 2021 bychom tak měli mít k dispozici 80 sanitních vozů, které budou maximálně šest let staré. Třicet nových vozů RZP převezmeme už letos.

MUDr. Petr Kolouch, MBA

Kompletní dokument „Koncepce rozvoje ZZS HMP na roky 2017 až 2021“ ke stažení v PDF