Naši kolegové na konferenci EMS2018 v Kodani prezentují zajímavá zjištění dvou studií z Prahy. Zatímco například v USA laici zahájí resuscitaci žen méně často než v případě mužů, v Praze je tento poměr vyrovnaný. Čím to je? Věříme, že vedle značné ochoty Pražanů pomáhat se tak děje díky našim zkušeným operátorkám. Ty systematicky navádějí volající při poskytování telefonicky asistované neodkladné resuscitaci (TANR), nehledě na to, jestli je pacientem žena, nebo muž.

Mimochodem, v Praze tak laici zahájí resuscitaci u 80 procent pacientů se zastaveným srdcem ještě před příjezdem našich posádek. Celosvětový průměr je pouze 25 procent.

Druhá studie se zaměřila na resuscitace dětí. Nejpočetněji resuscitovanou skupinou jsou kojenci do prvního roku života. Nejčastější příčina zástavy oběhu u těchto nejmenších pacientů zůstává neznámá.

Věříme, že úspěšnost i četnost poskytování první pomoci se nám společně s vámi podaří udržet, anebo ještě zlepšit.

Děkujeme, vaše ZZS HMP