Vlna veder ovlivňuje i činnost zdravotnické záchranné služby v Praze. Zatímco pro letní měsíce je typický spíše pokles řešených událostí cca o deset procent, v minulém týdnu jsme mohli pozorovat právě opačný trend – nárůst počtu o pět až deset procent oproti celoročnímu průměru, který je přibližně 350 událostí za 24 hodin. V uplynulém týdnu jsme tak vyjížděli k 2513 událostem, z nichž 41 dávaly naše posádky do přímé souvislosti s vedry. U desítek dalších pacientů vedro bezpochyby významně přispělo k takovému zhoršení jejich zdravotního stavu, že byl nutný zásah záchranné služby.

Mezi případy dominují především stavy spojené se sníženou hydratací organismu, případně jeho přehřátím. Jde zejména o kolapsové stavy, nevolnosti, neurologické příznaky spojené s horším prokrvením mozku atd. Zajímavostí je, že tyto výzvy nepozorujeme jen u nejrizikovější věkové skupiny, tedy seniorů, ale i u osob v produktivním věku. Naštěstí lze zatím konstatovat, že v naprosté většině jde o události nižší naléhavosti.

Hlavní zatížení tak pro záchrannou službu představují podmínky, ve kterých musí záchranáři pracovat – všechny vozy záchranné služby jsou sice vybaveny klimatizací, ale největší část práce záchranářů se odehrává v rozpálených ulicích a bytech. Komplikovaný zásah v tomto prostředí – například provádění resuscitace – lze v těchto podmínkách přirovnat bez nadsázky ke špičkovému sportovnímu výkonu.  Děkujeme našim posádkám a oceňujeme jejich práci v podmínkách, které jsou ještě náročnější než jindy!

Letní měsíce také přinášejí vyšší počet úrazů, z nichž si několik desítek na území Prahy a Středních Čech vyžádalo i zásah letecké záchranné služby. Posádky záchranářského vrtulníku v červenci vzlétaly celkem k 55 úrazům, dominovaly především dopravní nehody (31 případů) následované pády z výšky (9 případů).