Poděkování není samozřejmost. Moc si proto vážíme, že jsme se dnes mohli v krásných prostorách Letenského zámečku zúčastnit poděkování složkám IZS.
Ocenění za roky služby zde převzali naši záchranáři, kteří slouží na výjezdové základně na Praze 7, ale také kolegové ze Vzdělávacího a výcvikového střediska nebo dispečinku.
Městská část ocenila i členy našeho vedení a zástupce klíčových sekcí.
Kolektivní cenu pak získalo srdce záchranky, naše zdravotnické operační středisko, kde kolegyně a kolegové svým hlasem a zkušenostmi neúnavně pomáhají pacientům z celé Prahy 24 hodin denně, 365 dní v roce.
Děkujeme, že děkujete. Vážně to pro nás znamená hodně. V našem nepřetržitém provozu jsou to chvíle, kdy se můžeme zastavit a naplno si uvědomit, že práce, kterou děláme, má smysl. Díky.