Ředitel Petr Kolouch, Jana a David se v neděli zúčastnili dalšího Armytestu, tentokrát v prostorách FTVS – a nepůsobili jen jako zdravotní dohled. Jana s Davidem si všech pět disciplín Armytestu prošli. Principem byly reálné fyzické testy, které musí absolvovat vojáci AČR. Hodnocení bylo bodováno na stupnici: 1-2-3-neuspěl.

Všichni zúčastnění si mohli projít těmito testy: přítahy nadhmatem (ženy – výdrž ve shybu), jedna minuta leh-sedů s velmi přísnými pravidly, počet kliků za 30 sekund (ženy – hluboký předklon), dřepy u zdi a nakonec běh na 12 minut.

V tabulkách naleznete hodnotící kritéria, celý test si můžete sami vyzkoušet. ZZS HMP