Upřímně si vážíme každého uznání za naši práci. Když vám osobně poděkuje hlava státu, cítíte mimořádnou hrdost. Ale zároveň platí, že chvála za nasazení u některých událostí se poslouchá s těžkým srdcem. Přesně takové byly i pocity kolegyň a kolegů, kterým společně s dalšími členy IZS poděkoval ve čtvrtek prezident Petr Pavel za zásah při tragické střelbě na Filozofické fakultě UK.

Bereme poděkování od pana prezidenta jako uznání za práci celé záchranné služby, každého jednoho zaměstnance, který byl ten den v práci. Ať už zasahoval přímo na místě, nebo plnil jiné povinnosti.

Do zásahu bylo zapojeno více jak 60 kolegyň a kolegů v terénu, na dispečinku i na dalších pracovištích. Další pak zajišťovali poskytování péče pacientům při jiných výjezdech – záchranná služba přirozeně musela nadále zajišťovat provoz na svěřeném území. Všichni, kdo byli v danou chvíli ve službě (a často i mimo ni) by nejraději vyrazili pomáhat zraněným pacientům k Filozofické fakultě, ale jako záchranná služba jsme nemohli nechat na holičkách ostatní pacienty.

Z čistě organizačních a praktických důvodů jsme stejně jako ostatní složky IZS mohli na Pražský hrad nominovat jen určitý počet zaměstnanců. Vzhledem k výše uvedenému to byla mimořádně těžká volba. Podobné ocenění by si zasloužil slyšet skutečně každý z nás.

Nakonec jsme se rozhodli vyslat na Pražský hrad zejména ty, kteří tuto mimořádnou událost začali řešit jako první.

Vybrali jsme tedy členy lékařské posádky doktorku Hanu Kocíkovou a řidiče Stanislava Hazuku a také členy záchranářské posádky Erika Müllera a Luboše Baleje, kteří byli první na místě. Stejně tak jsme vyslali vedoucí směny dispečinku Tereza Bechovou, která přijala z místa první tísňovou výzvu. Anna Marková Klugerová pak byla zástupkyní našich lékařů-koronerů, kteří měli bohužel mnoho nelehké práce. Vedoucím zdravotnické složky byl pak inspektor Jan Valter.

Doplnila nás ještě Petra Augustová, kterou se za celou republiku nominoval Systém psychosociální a intervenční podpory, který sdružuje peery a krizové interventy, jejichž činnost byla také naprosto zásadní.

Ředitel Petr Kolouch pak reprezentoval vedení naší organizace a celou Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy.

S touto mimořádnou událostí jsme si profesionálně poradili a podařilo se nám společně s dalšími složkami IZS a personálem nemocnic zachránit 25 pacientů. Jako posledních 166 let jsme i nadále připraveni být tam, kde nás potřebujete, ale velmi bychom se přimlouvali za slova pana prezidenta, který nám popřál, abychom se již nikdy podobného zásahu nemuseli účastnit.