Záchranná služba hl. m. Prahy letos v souvislosti s konzumací HHC ošetřila už čtvrtinu pacientů jako za celý loňský rok. Vyplývá to z interní statistiky podle informací získaných od pacientů či jejich blízkých.

ZZS HMP upozorňuje, že obzvlášť v případě takto „vylepšených“ cukrovinek je při konzumaci velmi vysoké riziko negativních následků. A to zejména u dětí, i když záchranná služba eviduje pacienty ze všech věkových skupin.

Z našeho pohledu je nebezpečná nejen snadná dosažitelnost této látky, ale i úprava ve formě různých sladkostí, které samy o sobě podněcují k další konzumaci, což snadno vede k předávkování. Opomenout nelze ani riziko, že nestřeženou cukrovinku užije dítě nebo kdokoliv jiný omylem v domnění, že jí obyčejnou sladkost,“ říká tiskový mluvčí ZZS HMP a zdravotnický záchranář Karel Kirs.

Při intoxikaci látkou HHC pacienti nejčastěji pociťují stavy zmatenosti, celkovou zpomalenost a pocit na zvracení až samotné zvracení. V některých případech pacientům silně buší srdce a dostavuje se i pocit strachu o život, což vede k hyperventilaci a vzniku tzv. hyperventilačního syndromu, který může vyústit až v záchvat tonických křečí.