Přesně to dokládá nedávný příběh, kdy se na náš dispečink dovolal muž, který spatřil náhlý kolaps chodce. To by nebylo ještě tak neobvyklé, ale volající tuto událost sledoval přes okno ze svého lůžka, na které byl coby nepohyblivý dlouhodobě upoutaný.

Na místo jsme okamžitě vyslali naše posádky, ale jak do jejich příjezdu pomoct bezvládnému muži, když k němu volající nemohl sám dojít?

Naštěstí se pánovi podařilo přivolat na pomoc kolemjdoucí. Z okna jim pak doslova křičel rady, které mu udílela dispečerka po telefonu. Pro komunikaci „trochu“ náročnější situace, ale i tak si s tím operátorka, volající a zachránci na místě poradili. Potvrdilo se, že muž je skutečně v bezvědomí a nebije mu srdce, svědci tak zahájili podle instrukcí nepřímou srdeční masáž.

Po příjezdu přebrali do rukou resuscitaci naši záchranáři a u pacienta se podařilo srdeční činnost obnovit. Posádky muže na místě ošetřily, zajistily a transportovaly do nemocnice k další péči.

Obrovské díky všem, kteří se do záchrany tohoto života zapojili. Zejména pánovi, který neváhal, vytočil tísňovou linku a stal se „tlumočníkem“ naší operátorky.

Zas a znovu se potvrdilo, jak je laická pomoc, obzvlášť při srdeční zástavě naprosto zásadní pro přežití pacientů. Rozhoduje každá sekunda. Nebojte se v takové situaci vytočit linku 155. Na druhém konci čekají na váš hovor naše dispečerky a dispečeři, kteří vás přesně navedou, jak máte postupovat.

Pomůžeme vám pomoct.